Uměleckoprůmyslové museum v Praze
12. září 2017
Česká reklama na počátku 20. století)
5. září 2017
hlasování v soutěži Památky děkují)
5. září 2017
Josef Sudek: harmonie světů - komentovaná prohlídka)