642-874 74-678 70-243 hp2-z33 070-642 c2090-610 642-997 98-365 adm-201 aws-sysops 070-488 tk0-201 og0-093 300-135 ex0-005 70-347 300-101 icgb 3002 4a0-m01 c_tadm51_731 c_tscm62_66 640-875 mb6-703 pmi-sp icbb 1z0-808 300-320 1z0-052 70-466 itilfnd iia-cia-part3 c4090-971 400-101 cwna-106 1z0-803 9l0-012 70-448 mb2-704 640-722 070-347 412-79 2v0-620 hp2-z34 jn0-360 hp2-z31 070-411 1z0-061 400-051 pr000041 hp0-s42 070-412 hp2-b115 1z0-434 642-999 70-465 cissp 1y0-301 c2180-401 hp2-z12 mb6-704 ns0-157 070-486 300-115 mb5-705 640-864 642-889 70-488 352-001 070-483 cbap 2v0-621d 640-554 pmp 350-018 700-701 hp5-b04d 1z0-060 300-208 101 640-916 n10-006 70-341 9l0-422 700-501 1z0-053 70-480 jn0-660 70-410 070-461 a00-211 iia-cia-part1 70-487 c4040-252 300-206 hp0-s41 hp0-d31 220-802 70-687 98-367 210-260 tb0-123 1y0-201 70-462 ccd-410 200-120 dev-401 1v0-601 010-111 og0-091 070-487 1z0-062 hp0-a116 100-101 sk0-003 70-980 cca-500 2v0-621 70-417 cism 220-801 cisa 646-365 640-692 lx0-103 070-246 70-483 70-486 ex300 102-400 210-060 640-911 642-737 400-201 70-331 1z0-051 hp2-h35 500-260 hp0-y51 mb2-708 e10-001 pmi-rmp 101-400 070-480 70-533 300-070 98-349 cas-002 hp0-j73 c4040-251 pegacsa71v1 n10-005 700-039 sy0-401 70-463 642-980 jn0-102 e20-690 070-410 350-080 mb2-707 700-260 70-467 070-465 e05-001 70-413 312-49v8 98-364 prince2-foundation 1z0-804 1z0-047 vmce_v8 70-414 mb2-701 1z0-067 200-310 70-346 ex200 300-209 mb6-702 810-401 70-685 ns0-101 70-534 700-280 642-998 642-437 70-412 c_tfin52_66 70-532 1z0-133 p2080-099 itil c4040-250 810-403 70-662 1y0-400 ax0-100 300-075 70-461 70-411

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Ve Votivním sále ve stálé expozici Uměleckoprůmyslového musea v Praze je představen nový exponát:

Stolní ozdoba – alegorie Čtvera ročních dob, Jitra a Večera

lipové a smrkové dřevo zeleně polychromované temperovou barvou,
sklo, slída, měď, mosaz, ocel, olovo, cín, hliník, včelí vosk, šelak,
olovnatá běloba, papír, sádra, hedvábí, etc.
Čechy nebo střední Evropa, kolem 1760–1780
inv. č. 15 035

Zda tato stolní ozdoba vznikla v Čechách, či v některé ze sousedních zemí (Rakousko, Německo), nelze již bohužel zjistit. Sloh pozdního rokoka, tedy období, v němž vystavený předmět vznikl, potvrzuje habitus figur, jejich oděv i celkové uspořádání tohoto trojdílného artefaktu. Podobně „rokoková“ je i atmosféra, kterou ozdoba vyzařuje – idylická arkadická krajina, do které jsou zasazeny alegorie ročních dob (střední díl), jež po stranách doplňují dvě bukolické protějškové kompozice s pastýřem a pastýřkou (pravděpodobně alegorie Jitra a Večera), hrajícími na hudební nástroje.

Z formálního hlediska je vystavená stolní ozdoba výjimečná kongeniálním užitím rozličných materiálů. Figury jsou odlity z vosku, jejich oděv je z polychromovaného papíru, doplňky (kabelka) z textilu, krajina-zahrada je vytvořena z tisíce různobarevných korálků uchycených a vytvarovaných do požadovaných forem pomocí náročně vázaného rastru z drátů a kovových výztuží. Horizontálně ložená zrcadlovitá plocha má evokovat vodní hladinu, což jenom zdůrazňuje celkový pitoreskní dojem.

Dekorace jídelních tabulí květinami byla obvyklá již v antice, nicméně stolní ozdoby – trojrozměrné dekorativní předměty – se prvně objevují v prostředí západoevropské nobility až v 16. století. Přímé předstupně, respektive inspirační zdroje, této stolní ozdoby lze spatřovat v porcelánových stolních ozdobách, jejichž první exempláře vznikly v době kolem poloviny 18. století. K nejstarším patří barokní ozdoba ze zámku Slatiňany z roku 1749, která byla vytvořena ve vídeňské porcelánce pro knížete Franze Josefa Auersperga. Ve stejné manufaktuře vznikl mezi léty 1767–1768 i stolní nástavec z kláštera Zwettl v Rakousku, který je reprezentantem vrcholně rokokového slohu. Stolní ozdoby (Tafelaufsätze) nevymizely ani v 19. století. Kromě porcelánu a ušlechtilých kovů se ovšem začalo mnohem více uplatňovat sklo. Vedle figurálních kompozic zhotovovaných stále převážně z porcelánu se ze skla vyráběly složité sestavy mis a váz, jež sloužily k aranžování květin a ovoce.

Zda figurální stolní ozdoby měly i jinou funkci než čistě dekorativní se lze již jen dohadovat. Možná, že společnost u stolu inspirovaly k diskusím či zamyšlení nad tématy, která byla v pravém slova smyslu plasticky prezentována přímo před jejich očima, tak jako tomu bylo i v případě této stolní ozdoby.

Jan Schöttner

Restaurování stolní ozdoby

Restaurování stolní korálkové ozdoby, které se uskutečnilo v roce 2008, byla časově náročná, avšak technologicky velice zajímavá práce. Předcházel mu detailní průzkum a dokumentace, během nichž jsme zmapovali všech 669 komponentů a zakreslili návleky všech korálkových aplikací.

Předmět poškodily především prachové nečistoty a jejich přilnavost ještě zvýšil pryskyřičný olej užitý při předchozí konzervaci, která se soustředila především na železné návlekové dráty. Olej však pokrýval i povrch skleněných korálků a protože zhnědl, sklovina zcela změnila svoji barevnost. Železné součásti zkorodovaly, návlekový drát popraskal a zlomil se v zákrutech korálkových vazeb. Došlo k deformaci krajkovitých pásů a ztrátě uvolněných korálků; na sekaných atlasových čípcích a rokajích vznikly praskliny a odštíply se z nich kousky skla. Zdeformovaly se také ceroplastiky – oděvní součásti figurek z tenkých perforovaných voskových plátků. Chyběly odlámané kousky vosku a při minulé konzervaci byla nevhodně použita vrstva parafínu. Poškození se nevyhnulo ani základní podkladové desce a podstavcům ceroplastik, ze kterých se odloupala polychromie.

Vzhledem k různorodosti materiálů jsme zahájili restaurování úplnou demontáží předmětu. Sejmuli jsme všechny aplikace zaklížené do dřevěné základní desky nebo přibité železnými skobami a jednotlivé součásti jsme označili čísly z technického výkresu.

Před restaurováním prošel každý materiál vlastním čistícím procesem, v jehož průběhu byl při teplotě 50°C použit vodní roztok jádrového mýdla a benátského mýdla, benzin a ultrazvuk. Polychromii dřevěné desky a podstavců jsme fixovali želatinou a chybějící místa retušovali akvarelovými barvami nanášenými na křídový podklad. Polychromie podstavců byla obnovena mušlovým stříbrem a ochranným damarovým lakem s malým podílem běleného vosku.

Ceroplastiky jsme doplnili novými voskovými plátky, připravenými původní technologií výroby. Plátky jsme na figurky aplikovali na konstrukční voskovaný papír vyspravený papírem japonským. Chybějící části dutých voskových oveček jsme nahradili novými odlitky z běleného včelího vosku, které jsme připájeli tepelnou špachtlí s regulovatelnou teplotou a posléze retušovali olejovými barvami. K propojení poškozených korálkových kompozic rostlinných a dalších dekorativních součástí posloužil tenký nerezový drátek a nově vyrobené korálky, vzhledem shodné s těmi původními. Novou hedvábnou přízí, dobarvenou do původních odstínů, jsme ovinuli přízi na stoncích květin a kmenech stromů, která vyrudla světlem a utrpěla korozí drátu a znečištěním. Kovové součásti, plotové sloupky, konstrukce vstupních branek a všechny železné skoby byly v roztoku Chelatonu 3 zbaveny rzi a konzervovány taninem.

Stolní ozdoba obsahuje velké množství dalších zajímavě řešených prvků, technik a přírodních materiálů: sníh na stromech je vyroben z drcené slídy lepené arabskou gumou, hladinu jezírek tvoří slídová destička podložená kovovou folií. Plody ovocných stromů jsou z kaseinové hmoty povrchově upravené voskem, nebo vybarvenou želatinou. Ptáčci byli vymodelováni z vosku za tepla osazeného drobnými korálky.

Petr Polášek
Alena Samohýlová
Zita Brožková
2016) 2015) 2014) 2013) 2012) 2011) 2010) 2009) 2008) 2007) 2006)
Vyměňte starý...) otevírací doba...) Vánoční hra) nové exponáty ve...) soutěž...) Vánoční výtvarná...) exponát měsíce -...) 1. cena pro...) exponát měsíce -...) Klasicismus a...) prohlídka výstavy...) Sklo.Klasik -...) Klasicismus a...) Česká fotografie...) exponát měsíce -...) státní svátky 28....) Klasicismus a...) facebook UPM) exponát měsíce -...) Klasicismus a...) Muzeum a galerie...) exponát léta) výtvarná dílna...) přednášky v...) Pražská muzejní...) exponát měsíce -...) přednáška: Sbírky...) jedním dechem -...) veřejná sbírka...) Artis Bohemiae...) Mezinárodní den...) Oslavy Prahy) exponát měsíce -...) mimořádná...) Velikonoční...) cesta Buvola...) Klášterec nad...) Mapa výskytu...) 31 - cesta kolem...) exponát měsíce -...) návštěva...) změna programu -...) 1 - cesta kolem...) exponát měsíce -...) Skleněný expres -...) cesta kolem UPM...) exponát měsíce -...) změna komentované...) exponát měsíce -...) výtvarné dílny k...) 125 let...) Galerie...)