Uměleckoprůmyslové museum v Praze a Kunstgewerbemuseum v Berlíně si navrátily předměty odcizené za II. světové války.

Pohár, který vznikl pravděpodobně v některém severočeském řezáčském centru před polovinou 18. století, dekoruje jemná, precizně provedená řezba. Na čelní straně fasetované kupy je vyobrazena veduta Amsterdamu, jednoho z tehdejších hlavních středisek evropského obchodu se zámořskými oblastmi, což potvrzuje množství zobrazených obchodních lodí v popředí a nápis AMSTELO-DAMUM nad výjevem. Zadní stranu kupy zdobí amsterdamský městský znak – tři ondřejšské kříže v třikrát polceném štítu nejspíše symbolizují hlavní nebezpečí, jež ohrožovala město: povodeň, požár a mor.
Kupu a patku poháru doplňuje jemná řezba rozvilin a miniaturních postav římského boha obchodu Merkura. Pohár byl zřejmě určen jako dar, což tehdy bylo obvyklé, nám dnes neznámé osobě – snad významnému obchodníkovi z Amsterdamu, či nějakému obchodnímu partnerovi, který přes toto město distribuoval své zboží dále do kontinentální Evropy.
Velmi zajímavá je ovšem novodobá historie tohoto uměleckého předmětu. V roce 1894 byl pohár zakoupen v obchodě se starožitnostmi A. S. Drey v bavorském Mnichově do fondů libereckého muzea, které tehdy vedl významný historik umění a sběratel skla Gustav E. Pazaurek. V původním muzejním inventáři dostal pohár (včetně dnes ztraceného víka) inventární číslo K II 162 a jak dokládají dobové fotografie, ve stejném roce jej Pazaurek prezentoval v rámci výstavy nových přírůstků. Ve sbírkovém fondu zůstal pohár až do konce druhé světové války, v jejímž průběhu došlo k utlumení a posléze i zastavení činnosti muzea. Sbírky byly deponovány na několika severočeských zámcích. Při jejich zpětném převozu zpět do muzea po roce 1945 se naneštěstí (mimo jiné předměty) ztratil i tento cenný pohár. Objevil se znovu až v roce 1970, kdy jej v Mnichově zakoupil soukromý sběratel do sbírek Nadace pruského kulturního dědictví (Stiftung Preussischer Kulturbesitz) pro Uměleckoprůmyslové muzeum v Berlíně (Kunstgewerbemuseum Berlin).
Osud poháru s vyobrazením veduty Amsterdamu se nyní spojil s příběhem zcela jiného předmětu – konvicí ze slonoviny, bohatě dekorovanou mytologickými scénami, které jsou vyvedeny ve vysokém reliéfu. Tento předmět vytvořil v poslední čtvrtině 17. století jihoněmecký umělec Johann Michael Maucher. V roce 1965 jej zakoupilo UPM do svých sbírek (inv. č. 66 656) v obchodě se starožitnostmi v Teplicích. Jak se posléze zjistilo, konvice se původně nacházela ve sbírkách Královské umělecké komory v Berlíně (Königliche Kunstkammer, inv. č. K 3137). V průběhu druhé světové války byla spolu s ostatními exponáty z Berlína uschována na jiném místě, odkud byla v roce 1945 zcizena.
Během osmdesátých let minulého století si berlínští badatelé při návštěvě UPM všimli, že na konvici je původní (německé) inventární číslo. Doba normalizace ovšem jakémukoliv řešení, včetně výměny, nepřála. K té došlo až nyní, poté co německá strana nabídla za konvici náhradou výše zmíněný pohár s řezbou veduty Amsterdamu. Tento ojedinělý příběh dvou vzácných předmětů v kontextu pohnuté historie střední Evropy dokladuje, že náhoda provázená dobrou vůlí může hrát významnou roli při utváření muzejních sbírek.
Dva předměty, dva příběhy, jeden (dobrý) konec…
Navrácený pohár je nyní vystavem ve votivním sále stálé expozice UPM.
2019) 2018) 2017) 2016) 2015) 2014) 2013) 2012) 2011) 2010) 2009) 2008) 2007) 2006)


Z předávání exponátů ředitelkou UPM Helenou Koenigsmarkovou a hlavním kurátorem Uměleckoprůmyslového muzea v Berlíně Lotharem Lambacherem.
Dárkové vstupenky...) Otevírací doba...) Výstava...) Prodloužení...) UPM a Designblok...) UPM Vás zve na...) Tisková...) Upozornění pro...) Zemřel autor...) Vyjádření...) Prázdninový...) UPM vydává novou...) Pražská muzejní...) UPM od 5. 6. 2013...) Iniciativa...) Oslavte s námi...) UPM získalo...) UPM získalo...) UPM je otevřeno i...) Významná výměna...) UPM zrestaurovalo...) Malé připomenutí...) Pouze ve středu...) Prodloužení...) Otevírací doba...) Spolupráce mezi...)
http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic169.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic167.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic170.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic171.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic172.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic173.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic174.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic176.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic175.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic177.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic178.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic179.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic181.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic180.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic183.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic184.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic182.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic186.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic187.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic185.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic188.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic189.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic190.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic191.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic192.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic193.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic194.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic195.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic198.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic197.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic196.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic199.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic200.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic201.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic202.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic204.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic203.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic206.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic205.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic207.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic209.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic208.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic211.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic210.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic212.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic213.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic214.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic215.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic216.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic218.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic220.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic219.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic217.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic222.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic221.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic223.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic225.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic224.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic277.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic278.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic279.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic280.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic281.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic284.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic282.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic286.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic283.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic287.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic288.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic289.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic285.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic293.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic292.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic294.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic290.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic291.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic296.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic295.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic298.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic301.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic299.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic302.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic297.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic300.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic304.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic305.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic303.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic307.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic308.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic306.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic310.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic311.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic312.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic314.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic309.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic316.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic315.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic317.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic318.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic319.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic320.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic322.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic321.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic323.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic324.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic325.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic326.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic313.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic327.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic330.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic328.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic331.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic329.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic333.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic335.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic332.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic336.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic334.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic338.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic339.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic337.html