výstavní sál UPM
6. 11.–7. 12. 2003

pořadatelé: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Švýcarská kulturní nadace Pro Helvetia, Nadace Petera Kneubühlera v Curychu, Švýcarsko-český kulturní fond
autor výstavy: Jan Jedlička
kurátoři: Iva Janáková, Lucie Vlčková
architekt: Stanislav Kolíbal
grafik: Štěpán Malovec
produkce: Ivana Quilezová, Jana Skálová
propagace: Klára Vorlíčková
aktivní program: Vladimíra Jinochová
instalace: instalační skupina UPM
podpora: Švýcarská kulturní nadace Pro Helvetia, Švýcarsko-český kulturní fond
záštita: Švýcarské velvyslanectví v Praze

Cílem výstavy Obraz a tisk je představit poprvé v Čechách tiskařskou dílnu Petera Kneubühlera, která byla činná v Curychu v letech 1972–1999. Peter Kneubühler (1944—1999) dovedl k dokonalosti techniky tisku z hloubky i experimentální techniky tisku. Světově nedostižné kvality dosahoval v tisku velkoformátových grafik. Tyto techniky rozvíjel nejen s důrazem na mistrovskou preciznost řemeslného zpracování ale také s ohledem na nové trendy. Díky tvůrčí otevřenosti a odvaze k experimentům se curyšská dílna stala místem setkání zdánlivě protichůdných přístupů, reprezentovaných na jedné straně osobou mistra tiskaře a na druhé řadou významných umělců, které genius loci této dílny přivábil. Při vzájemné spolupráci s umělci, jejichž díla graficky interpretoval, posouval Kneubühler možnosti grafického vyjádření a objevoval nové postupy. Zajímavý je fakt, že šlo o umělce, kteří s grafikou často neměli žádné zkušenosti a jejich výrazové prostředky byly velmi specifické. Příkladem může být Mario Merz, jeden z hlavních představitelů Arte povera, využívající ke svým objektům a instalacím kombinace nejrůznějších materiálů. Leitmotiv Merzova díla — Iglú, jako metafora skrýše a vztahu vnitřku a vnějšku, tak byl rozvinut v novém pojetí. Obdobně získalo nový rozměr dílo Jamese Turrella, vycházející z působení světla v prostoru. Příkladem může být ambiciózní realizace land artu v kráteru Roden v arizonské poušti, kde hlavní vizuální efekt vytvářelo měsíční světlo — zachycení tohoto obrazu fotografickou technikou se stalo základem ke grafickému zpracování. Tak byla interpretována díla např. L. Tuymanse, E. Fischla, J. Baldessariho, M. Dislera a dalších. Přenos fotografického obrazu byl umožněn technikami heliogravury a fotogravury, při kterých se používá speciální želatina citlivá na světlo, aplikovaná na desku, která se nakonec leptá obvyklým způsobem. Kombinováním různých technik tisku z hloubky — především leptu, akvatinty, suché jehly, spolu s méně obvyklými postupy, jako například rezerváží cukrovou vodou nebo tiskem přes strukturovaný materiál-gázu, bylo dosahováno neobyčejných výsledků. Kneubühlerovým cílem nebyla reprodukce, ale vytváření svébytného uměleckého díla — díky tomu se jeho prostřednictvím grafika dostala do centra aktuálních tvůrčích myšlenek a jeho dílna získala mezinárodní ohlas.
Kneubühlerův ateliér se prostřednictvím Švýcarsko-českého kulturního fondu otevřel v 90. letech i českým umělcům. Tuto mimořádnou příležitost získala šestice autorů, reprezentujících aktuální českého umění 80. a 90. let. Českými kurátory (Ivona Raimanová, Jana a Jiří Ševčíkovi) a grémiem fondu byli k stipendijnímu pobytu vybráni Vladimír Skrepl, Petr Písařík, Milena Dopitová, Irena Jůzová a nakonec zástupci nejmladší generace Krištof Kintera a Markéta Vaňková. Výběr z výsledků jejich stipendijních pobytů, stejně jako díla některých výše uvedených světových autorů jsou k vidění právě na aktuální výstavě v UPM.

Vystavená kolekce českých autorů je také darem Švýcarsko–českého kulturního fondu Uměleckoprůmyslovému museu v Praze.

Po smrti Petera Kneubühlera v roce 1999 byla zřízena nadace se sídlem v Curychu, která spravuje na 1500 grafik a 150 grafických alb. Díky její laskavosti byl také vystaven výběr
50 reprezentativních tisků.

Výstava, která je koncipována jako putovní po zemích střední Evropy, začíná v Praze a dále pokračuje do Bratislavy (Národní galerie) a Krakova (Muzeum ksiazat Czartoryskich).
K výstavě byl vydán stejnojmenný katalog, jehož autorem je Jan Jedlička. Publikace vydaná nakladatelstvím Arbor Vitae dokumentuje činnost dílny a také spolupráci českých výtvarných umělců s Petrem Kneubühlerem.

Peter Kneubühler
1944
Narozen v Curychu.
Vyučil se knihtiskařem a tiskařem ofsetu v tiskárně Roberta Hürlimanna v Curychu.

1972
V Grüningenu u Curychu si zařizuje první tiskařskou dílnu; začíná intenzivně spolupracovat
s grafikem Franzem Anatolem Wyssem.

1975
Stěhuje se na Kreuzstrasse 39 v Curychu a zakládá Kupferdruckatelier Peter Kneubühler.
Ve stejném domě se nachází i galerie Pabla Stähliho, který ke Kneubühlerovi posílá umělce
a spolupracuje s ním na řadě edicí.

1982
Začíná dlouhodobě spolupracovat s nakladatelem Peterem Blumem z New Yorku.

1987
Se svou ženou Esther Hufschmidovou zakládá Galerie für Druckgrafik na Predigergasse 14 v Curychu. Stává se spolumajitelem Edition CESTIO.

1996
Od Curyšského kantonu obdržel Cenu za kulturní zásluhy.

1999
Peter Kneubühler umírá 15. září po krátké nemoci. Je založena nadace Petera Kneubühlera.

vystavení umělci
John Baldessari
Ernst Caramelle
Martin Disler
Eric Fischl
Barbara Hee
Jan Jedlička
Gottfried Honegger
Mario Merz
Claudio Moser
Markus Raetz
Anselm Stalder
Bernard Tagwerker
Rosmarie Trockel
James Turrel
Luc Tuymans
Vladimír Skrepl
Petr Písařík
Milena Dopitová
Irena Jůzová
Krištof Kintera
Markéta Vaňková

aktivní program k výstavě
název programu
Můj pozdrav z Uměleckoprůmyslového musea v Praze

četnost
po celou dobu konání výstavy

cílová skupina
aktivní návštěvníci výstavy

místo konání programu
patro výstavního sálu UPM v Praze

vlastní popis programu

cíle
Dát návštěvníkům možnost si jednoduchým způsobem vytvořit prostřednictvím tisku z plochy z připravených razítek vytvořit svou pohlednici z UPM v Praze.

úhel pohledu, který byl zvolen
muzeum jako místo trávení volného času
muzeum jako zábava a potěšení

samotný popis programu/projektu
tisk z plochy (razítka s dekorem, formát pohlednice) na dvou kovových stolech se čtyřmi pracovními místy
součástí pracovního prostoru jsou připevněné polštářky s barvou a připevněná razítka na pružinkách, umístěná v bočních zásuvkách stolu

popiska k aktivnímu programu
Milý návštěvníku,
připravili jsme pro Tebe možnost vytvořit si svůj vlastní pozdrav z UPM v Praze.
Pohlednici, kterou si můžeš odnést domů, sponzorsky vytiskla firma TRICO, s.r.o.
Vyzkoušej si tisk z plochy razítky, která zhotovili účastníci našich výtvarných dílen.
Razítka jsou inspirována materiály, se kterými se v muzeu můžeš setkat.
Dobrou zábavu Ti přeje
Tvoje muzeum

tištěné materiály
slepá pohlednice
Pozdrav z Uměleckoprůmyslového musea v Praze)
se základními údaji a spojením na muzeum

Tento aktivní program bude po skončení výstavy umístěn jako aktivní zóna v sále grafiky stálé expozice UPM v Praze.

kontakt a další informace o programu
Vladimíra Jinochová
T) 251 093 295
E) jinochova@upm.cz)

související výstavy
Obraz a tisk: Peter Kneubühler a umělci jeho dílny)

související dokumenty
Obraz a tisk: Peter Kneubühler a umělci jeho dílny, doc, 46kB)
2015) 2014) 2013) 2012) 2011) 2010) 2009) 2008) 2007) 2006) 2005) 2004) 2003) 2002)
Obraz a tisk:...) Karel Paspa a...) mono+eva eisler) Mistři evropského...) Ladislav Sutnar:...) Hans Ernest...) Artsemestr 03:...) Nalehko… Nová...) Plakáty z Vídně) Současná lotyšská...) Jiří Sever:...)
C2090-420 000-297 250-311 000-886 C2160-667 1Z0-053 Hp2-B29 000-890 1Z1-591 LOT-756 E20-555 000-M236 70-235 HP2-T23 A2150-536 SGO-001 A2010-571 RH302 642-091 070-639 000-373 E20-017 070-515 HP0-729 GCIA 650-059 HP2-B44 9A0-142 000-431 000-719 LOT-926 MD0-235 70-244 650-173 1Y0-200 EW0-200 CSM-001 50-565 SG1-001 050-676 COG-706 1Z1-877 MB3-465 MB3-701 NS0-120 070-552-Csharp 642-355 70-554-Csharp HP3-X11 920-257 C_TFIN52_65 090-077 TB0-115 98-365 P2090-025 1Z1-895 C2010-652 646-057 050-892 E20-830 000-971 EE0-602 050-864 GD0-110 70-271 090-056 642-533 920-133 HP0-264 000-N24 E20-326 642-996 646-046 BH0-005 922-080 642-164 HP2-Z25 HP0-781 C2140-130 70-330 BCP-410 1T6-215 642-747 HP0-045 070-501 000-863 MB6-509 920-431 HP0-D11 920-470 310-200 00M-640 C2080-474 70-552-VB 1Z1-868 MB3-409 50-690 000-962 EE0-505 M2020-248 000-M38 HP0-Y38 070-552-VB 70-667 4H0-110 70-518 E20-517 P6040-025 HP0-277 70-262