642-874 74-678 70-243 hp2-z33 070-642 c2090-610 642-997 98-365 adm-201 aws-sysops 070-488 tk0-201 og0-093 300-135 ex0-005 70-347 300-101 icgb 3002 4a0-m01 c_tadm51_731 c_tscm62_66 640-875 mb6-703 pmi-sp icbb 1z0-808 300-320 1z0-052 70-466 itilfnd iia-cia-part3 c4090-971 400-101 cwna-106 1z0-803 9l0-012 70-448 mb2-704 640-722 070-347 412-79 2v0-620 hp2-z34 jn0-360 hp2-z31 070-411 1z0-061 400-051 pr000041 hp0-s42 070-412 hp2-b115 1z0-434 642-999 70-465 cissp 1y0-301 c2180-401 hp2-z12 mb6-704 ns0-157 070-486 300-115 mb5-705 640-864 642-889 70-488 352-001 070-483 cbap 2v0-621d 640-554 pmp 350-018 700-701 hp5-b04d 1z0-060 300-208 101 640-916 n10-006 70-341 9l0-422 700-501 1z0-053 70-480 jn0-660 70-410 070-461 a00-211 iia-cia-part1 70-487 c4040-252 300-206 hp0-s41 hp0-d31 220-802 70-687 98-367 210-260 tb0-123 1y0-201 70-462 ccd-410 200-120 dev-401 1v0-601 010-111 og0-091 070-487 1z0-062 hp0-a116 100-101 sk0-003 70-980 cca-500 2v0-621 70-417 cism 220-801 cisa 646-365 640-692 lx0-103 070-246 70-483 70-486 ex300 102-400 210-060 640-911 642-737 400-201 70-331 1z0-051 hp2-h35 500-260 hp0-y51 mb2-708 e10-001 pmi-rmp 101-400 070-480 70-533 300-070 98-349 cas-002 hp0-j73 c4040-251 pegacsa71v1 n10-005 700-039 sy0-401 70-463 642-980 jn0-102 e20-690 070-410 350-080 mb2-707 700-260 70-467 070-465 e05-001 70-413 312-49v8 98-364 prince2-foundation 1z0-804 1z0-047 vmce_v8 70-414 mb2-701 1z0-067 200-310 70-346 ex200 300-209 mb6-702 810-401 70-685 ns0-101 70-534 700-280 642-998 642-437 70-412 c_tfin52_66 70-532 1z0-133 p2080-099 itil c4040-250 810-403 70-662 1y0-400 ax0-100 300-075 70-461 70-411

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
výstavní sál UPM
6. 11.–7. 12. 2003

pořadatelé: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Švýcarská kulturní nadace Pro Helvetia, Nadace Petera Kneubühlera v Curychu, Švýcarsko-český kulturní fond
autor výstavy: Jan Jedlička
kurátoři: Iva Janáková, Lucie Vlčková
architekt: Stanislav Kolíbal
grafik: Štěpán Malovec
produkce: Ivana Quilezová, Jana Skálová
propagace: Klára Vorlíčková
aktivní program: Vladimíra Jinochová
instalace: instalační skupina UPM
podpora: Švýcarská kulturní nadace Pro Helvetia, Švýcarsko-český kulturní fond
záštita: Švýcarské velvyslanectví v Praze

Cílem výstavy Obraz a tisk je představit poprvé v Čechách tiskařskou dílnu Petera Kneubühlera, která byla činná v Curychu v letech 1972–1999. Peter Kneubühler (1944—1999) dovedl k dokonalosti techniky tisku z hloubky i experimentální techniky tisku. Světově nedostižné kvality dosahoval v tisku velkoformátových grafik. Tyto techniky rozvíjel nejen s důrazem na mistrovskou preciznost řemeslného zpracování ale také s ohledem na nové trendy. Díky tvůrčí otevřenosti a odvaze k experimentům se curyšská dílna stala místem setkání zdánlivě protichůdných přístupů, reprezentovaných na jedné straně osobou mistra tiskaře a na druhé řadou významných umělců, které genius loci této dílny přivábil. Při vzájemné spolupráci s umělci, jejichž díla graficky interpretoval, posouval Kneubühler možnosti grafického vyjádření a objevoval nové postupy. Zajímavý je fakt, že šlo o umělce, kteří s grafikou často neměli žádné zkušenosti a jejich výrazové prostředky byly velmi specifické. Příkladem může být Mario Merz, jeden z hlavních představitelů Arte povera, využívající ke svým objektům a instalacím kombinace nejrůznějších materiálů. Leitmotiv Merzova díla — Iglú, jako metafora skrýše a vztahu vnitřku a vnějšku, tak byl rozvinut v novém pojetí. Obdobně získalo nový rozměr dílo Jamese Turrella, vycházející z působení světla v prostoru. Příkladem může být ambiciózní realizace land artu v kráteru Roden v arizonské poušti, kde hlavní vizuální efekt vytvářelo měsíční světlo — zachycení tohoto obrazu fotografickou technikou se stalo základem ke grafickému zpracování. Tak byla interpretována díla např. L. Tuymanse, E. Fischla, J. Baldessariho, M. Dislera a dalších. Přenos fotografického obrazu byl umožněn technikami heliogravury a fotogravury, při kterých se používá speciální želatina citlivá na světlo, aplikovaná na desku, která se nakonec leptá obvyklým způsobem. Kombinováním různých technik tisku z hloubky — především leptu, akvatinty, suché jehly, spolu s méně obvyklými postupy, jako například rezerváží cukrovou vodou nebo tiskem přes strukturovaný materiál-gázu, bylo dosahováno neobyčejných výsledků. Kneubühlerovým cílem nebyla reprodukce, ale vytváření svébytného uměleckého díla — díky tomu se jeho prostřednictvím grafika dostala do centra aktuálních tvůrčích myšlenek a jeho dílna získala mezinárodní ohlas.
Kneubühlerův ateliér se prostřednictvím Švýcarsko-českého kulturního fondu otevřel v 90. letech i českým umělcům. Tuto mimořádnou příležitost získala šestice autorů, reprezentujících aktuální českého umění 80. a 90. let. Českými kurátory (Ivona Raimanová, Jana a Jiří Ševčíkovi) a grémiem fondu byli k stipendijnímu pobytu vybráni Vladimír Skrepl, Petr Písařík, Milena Dopitová, Irena Jůzová a nakonec zástupci nejmladší generace Krištof Kintera a Markéta Vaňková. Výběr z výsledků jejich stipendijních pobytů, stejně jako díla některých výše uvedených světových autorů jsou k vidění právě na aktuální výstavě v UPM.

Vystavená kolekce českých autorů je také darem Švýcarsko–českého kulturního fondu Uměleckoprůmyslovému museu v Praze.

Po smrti Petera Kneubühlera v roce 1999 byla zřízena nadace se sídlem v Curychu, která spravuje na 1500 grafik a 150 grafických alb. Díky její laskavosti byl také vystaven výběr
50 reprezentativních tisků.

Výstava, která je koncipována jako putovní po zemích střední Evropy, začíná v Praze a dále pokračuje do Bratislavy (Národní galerie) a Krakova (Muzeum ksiazat Czartoryskich).
K výstavě byl vydán stejnojmenný katalog, jehož autorem je Jan Jedlička. Publikace vydaná nakladatelstvím Arbor Vitae dokumentuje činnost dílny a také spolupráci českých výtvarných umělců s Petrem Kneubühlerem.

Peter Kneubühler
1944
Narozen v Curychu.
Vyučil se knihtiskařem a tiskařem ofsetu v tiskárně Roberta Hürlimanna v Curychu.

1972
V Grüningenu u Curychu si zařizuje první tiskařskou dílnu; začíná intenzivně spolupracovat
s grafikem Franzem Anatolem Wyssem.

1975
Stěhuje se na Kreuzstrasse 39 v Curychu a zakládá Kupferdruckatelier Peter Kneubühler.
Ve stejném domě se nachází i galerie Pabla Stähliho, který ke Kneubühlerovi posílá umělce
a spolupracuje s ním na řadě edicí.

1982
Začíná dlouhodobě spolupracovat s nakladatelem Peterem Blumem z New Yorku.

1987
Se svou ženou Esther Hufschmidovou zakládá Galerie für Druckgrafik na Predigergasse 14 v Curychu. Stává se spolumajitelem Edition CESTIO.

1996
Od Curyšského kantonu obdržel Cenu za kulturní zásluhy.

1999
Peter Kneubühler umírá 15. září po krátké nemoci. Je založena nadace Petera Kneubühlera.

vystavení umělci
John Baldessari
Ernst Caramelle
Martin Disler
Eric Fischl
Barbara Hee
Jan Jedlička
Gottfried Honegger
Mario Merz
Claudio Moser
Markus Raetz
Anselm Stalder
Bernard Tagwerker
Rosmarie Trockel
James Turrel
Luc Tuymans
Vladimír Skrepl
Petr Písařík
Milena Dopitová
Irena Jůzová
Krištof Kintera
Markéta Vaňková

aktivní program k výstavě
název programu
Můj pozdrav z Uměleckoprůmyslového musea v Praze

četnost
po celou dobu konání výstavy

cílová skupina
aktivní návštěvníci výstavy

místo konání programu
patro výstavního sálu UPM v Praze

vlastní popis programu

cíle
Dát návštěvníkům možnost si jednoduchým způsobem vytvořit prostřednictvím tisku z plochy z připravených razítek vytvořit svou pohlednici z UPM v Praze.

úhel pohledu, který byl zvolen
muzeum jako místo trávení volného času
muzeum jako zábava a potěšení

samotný popis programu/projektu
tisk z plochy (razítka s dekorem, formát pohlednice) na dvou kovových stolech se čtyřmi pracovními místy
součástí pracovního prostoru jsou připevněné polštářky s barvou a připevněná razítka na pružinkách, umístěná v bočních zásuvkách stolu

popiska k aktivnímu programu
Milý návštěvníku,
připravili jsme pro Tebe možnost vytvořit si svůj vlastní pozdrav z UPM v Praze.
Pohlednici, kterou si můžeš odnést domů, sponzorsky vytiskla firma TRICO, s.r.o.
Vyzkoušej si tisk z plochy razítky, která zhotovili účastníci našich výtvarných dílen.
Razítka jsou inspirována materiály, se kterými se v muzeu můžeš setkat.
Dobrou zábavu Ti přeje
Tvoje muzeum

tištěné materiály
slepá pohlednice
Pozdrav z Uměleckoprůmyslového musea v Praze)
se základními údaji a spojením na muzeum

Tento aktivní program bude po skončení výstavy umístěn jako aktivní zóna v sále grafiky stálé expozice UPM v Praze.

kontakt a další informace o programu
Vladimíra Jinochová
T) 251 093 295
E) jinochova@upm.cz)

související výstavy
Obraz a tisk: Peter Kneubühler a umělci jeho dílny)

související dokumenty
Obraz a tisk: Peter Kneubühler a umělci jeho dílny, doc, 46kB)
2016) 2015) 2014) 2013) 2012) 2011) 2010) 2009) 2008) 2007) 2006) 2005) 2004) 2003) 2002)
Obraz a tisk:...) Karel Paspa a...) mono+eva eisler) Mistři evropského...) Ladislav Sutnar:...) Hans Ernest...) Artsemestr 03:...) Nalehko… Nová...) Plakáty z Vídně) Současná lotyšská...) Jiří Sever:...)