642-874 74-678 70-243 hp2-z33 070-642 c2090-610 642-997 98-365 adm-201 aws-sysops 070-488 tk0-201 og0-093 300-135 ex0-005 70-347 300-101 icgb 3002 4a0-m01 c_tadm51_731 c_tscm62_66 640-875 mb6-703 pmi-sp icbb 1z0-808 300-320 1z0-052 70-466 itilfnd iia-cia-part3 c4090-971 400-101 cwna-106 1z0-803 9l0-012 70-448 mb2-704 640-722 070-347 412-79 2v0-620 hp2-z34 jn0-360 hp2-z31 070-411 1z0-061 400-051 pr000041 hp0-s42 070-412 hp2-b115 1z0-434 642-999 70-465 cissp 1y0-301 c2180-401 hp2-z12 mb6-704 ns0-157 070-486 300-115 mb5-705 640-864 642-889 70-488 352-001 070-483 cbap 2v0-621d 640-554 pmp 350-018 700-701 hp5-b04d 1z0-060 300-208 101 640-916 n10-006 70-341 9l0-422 700-501 1z0-053 70-480 jn0-660 70-410 070-461 a00-211 iia-cia-part1 70-487 c4040-252 300-206 hp0-s41 hp0-d31 220-802 70-687 98-367 210-260 tb0-123 1y0-201 70-462 ccd-410 200-120 dev-401 1v0-601 010-111 og0-091 070-487 1z0-062 hp0-a116 100-101 sk0-003 70-980 cca-500 2v0-621 70-417 cism 220-801 cisa 646-365 640-692 lx0-103 070-246 70-483 70-486 ex300 102-400 210-060 640-911 642-737 400-201 70-331 1z0-051 hp2-h35 500-260 hp0-y51 mb2-708 e10-001 pmi-rmp 101-400 070-480 70-533 300-070 98-349 cas-002 hp0-j73 c4040-251 pegacsa71v1 n10-005 700-039 sy0-401 70-463 642-980 jn0-102 e20-690 070-410 350-080 mb2-707 700-260 70-467 070-465 e05-001 70-413 312-49v8 98-364 prince2-foundation 1z0-804 1z0-047 vmce_v8 70-414 mb2-701 1z0-067 200-310 70-346 ex200 300-209 mb6-702 810-401 70-685 ns0-101 70-534 700-280 642-998 642-437 70-412 c_tfin52_66 70-532 1z0-133 p2080-099 itil c4040-250 810-403 70-662 1y0-400 ax0-100 300-075 70-461 70-411

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Sbírka kovaných prací ze železa v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze zahrnuje soubory mříží, zábradlí, různé typy užitkového kování, klíče od románské doby do 19. století, soubory zámků, klepadel a kovaných železných truhel.

Tato kolekce byla získána dary, (např. od Vojtěcha rytíře Lanny, Jana rytíře z Neuberku, Eduarda rytíře Daubka a Bohumila Bondyho), část kolekce byla nakoupena na aukcích po celé Evropě, převážně v Paříži a ve Vídni, většina předmětů však byla zakoupena od soukromých sběratelů.

Historický vývoj železné kované mříže
V historii i v současné době se setkáváme s mříží jako s jednou ze základních a běžných součástí architektury, v jejíž určitých vývojových etapách se v různé míře uplatňovala funkce estetická i symbolická. Výtvarná stránka podléhala proměnám slohů, měnil se nejen vzhled mříží, ale i materiál a způsob zpracování; od uměleckořemeslného, běžného v dřívějších dobách, až po dnešní sériovou výrobu. Pro svou dostupnost, trvanlivost a poměrně nízkou cenu se železo stalo nejpoužívanějším materiálem.

K výraznému rozvoji uměleckořemeslné kovářské práce dochází v renesanci (15. – 2. polovina 17. století), kdy dřívější gotickou čtverhrannou tyč s nýtovanými ozdobami nahrazuje tyč o kruhovém průměru. Válcová tyč zůstává charakteristickým prvkem kovářství až do 17. století. Ornament je vytvářen vykováním za horka přímo z tyčí, z nichž se tvoří navzájem se proplétající a protínající bohaté spirály, finálně doplňované dalšími vykovanými dekorativními prvky. Uměleckým kovářstvím v této době prosluly zejména v Záalpí, především Německo, země rakouské a české, zatímco v Itálii, v zemi zrodu renesance, se kovářské řemeslo v takové šíři neuplatnilo. Železo, používané v zaalpských zemích, zde nahrazoval hlavně mramor a bronz, a to po celé 16. a 17. století.

V 17. století se v barokním uměleckém kovářství (17.–18. století) dostává do popředí Francie. Evropské kovářské dílny se řídí předlohami předních francouzských architektů a dekoratérů. Základním prvkem barokních mříží se opět stává masivní hranatá tyč. Tyče se však neprotínají jako v renesanci. Dekoru vévodí forma rozvinutého akantového listu, přibývají rozety, květy, zvířecí hlavy a masky. S nastupujícím rokokem (závěrečná fáze baroka) hmotnost a symetričnost konstrukce postupně mizí. Dominuje zdobnost, v řazení prvků převládá asymetrie a objevuje se charakteristický motiv mušle a mřížky.

Přebujelá bohatá dekorativnost se však v rokoku vyčerpala. V evropských zemích následuje nový umělecký směr, klasicismus (konec 18. – začátek 19. století), typický svým obratem k jednoduchosti, lapidárnosti a přísné symetrii. Je inspirován antickou kulturou, znovu objevenou ve vykopávkách v Herkulaneu a v Pompejích. Pro mříže té doby je příznačná hladká kovaná tyč a geometrická kompozice jednotlivých dekorativních prvků. Tyče řazené svisle vedle sebe jsou protínány vodorovnými pásy s pravidelně se opakujícím geometrickým a rostlinným motivem. Základním prvkem je kružnice a meandr. Pro rostlinný dekor je charakteristický klasický akant, feston a vavřínový list.

Začátkem 19. století a v následujícím období historismů (2. polovina 19. století) zasáhl rozvoj techniky a průmyslu i do této oblasti a kovářské řemeslo ustupuje před tovární sériovou výrobou. Průmyslově vyráběná litina téměř nahradila dříve ručně zpracované železo. Doba nastupující rychlé a laciné průmyslové výroby však nevytvořila předpoklady pro vznik nového osobitého slohu a téměř po celé 19. století byly napodobovány historické slohy dřívější.

Rozmach tvůrčí invence nastal až koncem 19. století, kdy umělecké řemeslo nachází opět své uplatnění. Konec 19. a začátek 20. století je nejš?astnějším obdobím pro zdokonalení kovářského řemesla a jeho zhodnocení v architektuře. Mříže zachované z této doby upoutávají svým nejvirtuóznějším a nejfantastičtějším zpracováním. Pro secesi (kolem 1900) příznačná stylizace přírodních tvarů se jedinečně uplatnila i v užitém umění. Mříže zdobí nejrůznější přírodní motivy zpracované do nádherných lehkých forem, doplňovány jsou asymetrickou, vlnící se křivkou, vyvolávající dojem pohybu. Pojetí užitého materiálu se plně podřizuje dekorativnímu účinku. Stavba nebo interiér je chápán jako výtvarný celek do posledního detailu. Secese tak navrátila význam uměleckému řemeslu a jeho uplatnění mezi ostatními uměleckými obory.

V průběhu 20. století mříže odpovídají svým charakterem jednotlivým stylům (např. art deco, kubismu) až po současný design.

související výstavy
Kované železné práce ze sbírek UPM)

související dokumenty
Kované železné práce ze sbírek UPM, doc, 37kB)
2016) 2015) 2014) 2013) 2012) 2011) 2010) 2009) 2008) 2007) 2006) 2005) 2004) 2003) 2002)
Zápůjčka...) Pražský dům...) Skandinávský design) Arnošt Pikart:...) Experiment a...) Kované železné...) Josef Sudek: Reklama) František...)