Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Vondálová Eva, PhDr.
ředitelka knihovny
T) +420 770 135 478
E) vondalova@upm.cz)

Bláhová Šárka, Bc.
zástupkyně ředitelky knihovny, zpracování výstavních katalogů
T) +420 602 342 882
E) blahova@upm.cz)

Okrouhlíková Jarmila, PhDr.
knihovník specialista
E) okrouhlikova@upm.cz)

Menzelová Eva, Mgr.
zpracování sborníků a speciálních druhů dokumentů, meziknihovní výpůjční služba
T) +420 778 543 926
E) menzelova@upm.cz)

Groschupová Michaela
studovna - výpůjční služby
T) +420 778 543 911
E) groschupova@upm.cz)

Merthová Dana, Mgr.
zpracování monografií a výstavních katalogů, přírůstky
T) +420 778 543 927
E) merthova@upm.cz)

Singh Erika
sklad publikací UPM, knihovnice - asistentka
T) +420 778 543 934
E) singh@upm.cz)

Kořínková Petra, Mgr.
správa časopisů, správa oborové brány ART, objednávky publikací UPM
T) +420 778 543 936
E) korinkova@upm.cz)

Dostálová Kateřina
zpracování časopisů
E) dostalova@upm.cz)