Vondálová Eva, PhDr.
ředitelka knihovny
T) +420 770 135 478
E) vondalova@upm.cz)

Bláhová Šárka, Bc.
knihovnice-specialistka
T) +420 602 342 882
E) blahova@upm.cz)

Menzelová Eva, Mgr.
zpracování sborníků a speciálních druhů dokumentů, meziknihovní výpůjční služba
T) +420 778 543 926
E) menzelova@upm.cz)

Groschupová Michaela
studovna - výpůjční služby
T) +420 778 543 911
E) groschupova@upm.cz)

Merthová Dana, Mgr.
zpracování monografií a výstavních katalogů, přírůstky
T) +420 778 543 927
E) merthova@upm.cz)

Singh Erika
sklad publikací UPM, knihovnice - asistentka
T) +420 778 543 934
E) singh@upm.cz)

Vnoučková Eva
knihovnice
T) +420773198487
E) vnouckova@upm.cz)

Zifčáková Lenka, Ing.
knihovnice
T) +420770141934
E) zifcakova@upm.cz)