připravované) stálé expozice) 2015) 2014) 2013) 2012) 2011) 2010) 2009) 2008) 2007) 2006) 2005) 2004) 2003) 2002)
Vně a uvnitř/ Umělá vlákna v odívání od poloviny 20. století do současnosti) 2. říjen 2014—11. leden 2015
Výstavní sál UPM