Adresa: Masarykovo náměstí (u obchodního domu Prior), Jihlava

Od 6. dubna do 19. června 2016 se v Jihlavě představí exteriérová výstava Příběh paneláku v Kraji Vysočina, která přiblíží historii a současnost vybraných panelových sídlišť v Jihlavě (Sídliště I, Sídliště II, Březinovy Sady) a ve Žďáru nad Sázavou (Stalingrad, později Žďár nad Sázavou III). Tato expozice, volně přístupná široké veřejnosti na Masarykově náměstí u obchodního domu Prior, je osmou výstavou z putovního cyklu věnovaného vybraným panelovým sídlištím v jednotlivých krajích České republiky.

Exteriérová výstava návštěvníky seznamuje se třemi panelovými sídlišti přímo v krajském městě a jedním ve Žďáru nad Sázavou.

Grantový úkol Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí: Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu je pětiletým výzkumným a výstavním projektem, na kterém spolupracují téměř dvě desítky historiků architektury, urbanistů, památkářů, demografů a dalších odborníků z muzejních i akademických pracovišť. Odborným garantem je historik umění profesor Rostislav Švácha, institucionálně projekt zaštiťuje Uměleckoprůmyslové museum v Praze. Ministerstvo kultury ČR projekt podporuje v rámci grantového programu výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI).

Doprovodný program:

středa 6. 4. 2016 v 17 hodin
Jana Kořínková (FaVU VUT v Brně) a Jan Kristek (FA VUT v Brně)
přednáška Příběh paneláku v kraji Vysočina: urbanismus, architektura a výtvarné řešení sídliště Stalingrad ve Žďár nad Sázavou, Sídliště I, II a Březinovy Sady v Jihlavě.
místo konání: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, horní budova v Komenského ulici č. 10

čtvrtek 5. 5. 2016 od 17 do 19 hodin
cyklojízda s architektem Zdeňkem Grycem po sídlišti Březinky
místo konání: sraz na náměstí Obchodního a nákupního centra Jihlava-Březinky
vstupné dobrovolné

sobota 7.5.2016 od 15 do 16:30
Dílna pro děti " Postavit si sídliště" s architektkou Janou Novákovou (UNArchitekti)
vstupné dobrovolné

Další informace:
www.panelaci.cz )
www.upm.cz
https://www.facebook.com/panelaci)

Nabídka programů pro školy: www.panelaci.cz/stranka/pro-skoly).
připravované) stálé expozice) 2019) 2018) 2017) 2016) 2015) 2014) 2013) 2012) 2011) 2010) 2009) 2008) 2007) 2006) 2005) 2004) 2003) 2002)
4D - Anna Klimešová) Designéři dětem) Lekce z...) Zdeněk Voženílek:...) Jaroslav Horejc...) Příběh paneláku v...) Umění restaurovat) Příběh paneláku v...) 7+1 Mistři...) „Milerád budu...) Příběh paneláku v...) Výstava ex-IGS) Jelena Látalová:...) Příběh paneláku v...) Český kubismus) Zdeněk Pluhař:...) Příběh paneláku v...) Historická budova...) Secese/Vitální...) Evropská kamenina...) Mistrovská díla...) Expozice UPM na...) Huť František v...)