Pořadatelé: UPM , GHMP a Shanghai Youxiang Art Exhibitions and Exchange Development
Kurátorky výstavy: Lucie Vlčková (UPM), Hana Larvová (GHMP)

Výběr exponátů ze sbírek Uměleckoprůmyslovému musea v Praze a Galerie hlavního města Prahy představuje špičková díla českých umělců, kteří vrcholu své tvorby dosáhli v atmosféře emancipace umění a nástup modernismu v období závěru 19. století a první dekády 20. století. Široké spektrum poloh umění této doby, projevující se snahou o uměleckou syntézu, subjektivnější formy symbolismu, prolínání jednotlivých druhů umění a charakteristický dekorativismus, stylově sjednocoval proud evropské secese. Vystavený reprezentativní soubor děl Alfonse Muchy a dále Františka Bílka, Vojtěcha Preissiga a dalších autorů, představuje pro české prostředí charakteristicky pluralitní přístup k modernismu, vedoucí ke koexistenci různých, nejednou protikladných hledisek a stylových projevů. V dílech českých umělců, pro které bylo tehdy běžné školení v evropských uměleckých centrech – Paříži, Vídni, Mnichově – se prolínaly aktuální zahraniční vlivy se zřetelnými poukazy k otázkám národní kultury. Ty nabývaly v závěru devatenáctého století na intenzitě v souvislosti s dalekosáhlými emancipačními procesy a přestavbou moderní společnosti. Mladá generace umělců se radikalizovala vůči starým pořádkům a tradičním hodnotám, vznikaly nové umělecké spolky a jimi vydávaná periodika, která sloužila jako názorová platforma a svým obrazovým doprovodem šířila nové umění. V Čechách se modernistické snahy soustředily v okruhu spolku Mánes a jím vydávaných Volných směrů, které dávaly prostor značně heterogenní umělecké scéně a sjednocovaly komunitu malířů, sochařů a architektů v souladu s ideálem jednoho umění. Kult heroického mládí, který prostupoval celou Evropou, umožňoval společenské etablování obrodného a emancipačního úsilí a jeho protagonistů. Provázelo jej zdůrazňování hodnoty současnosti, svobody, autenticity a přirozenosti – umělci tato klíčová témata reflektovali se zjitřenou senzitivitou a svou pozornost zaměřili především na vztah jedince a společnosti. Emancipační procesy moderní společnosti přinesly nejen uvolnění a otevření nových možností napříč dosavadní hierarchií v sociální, ekonomické i gendrové struktuře, ale současné také ztrátu jistot. Reakce umělců na tyto podněty proto oscilovala mezi nadšením z výdobytků moderní civilizace a relativizací této euforie. Na jedné straně se tak umělci stávali spolutvůrci nového životního stylu v oblasti reklamy, módy, umění interiéru a architektury, na straně druhé kritiky nových pořádků, kteří hledali ztracené jistoty v duchovních hodnotách, historii, mytologii, náboženství, ale i v mysticismu a okultismu.
Snaha vyjádřit to, co je za jevovou skutečností, a to s důrazem na subjektivní prožitek vyžadovala nové vizuální prostředky. Namísto realistické popisnosti, naturalismu a použití tradičních alegorií a symbolů se rozvinul svébytný jazyk symbolismu a význam obrazu byl tak vnímán spíš intuitivně.
Vystavená díla jsou dokladem proměny směrem k autonomii subjektivního a individuálního, která formovala umění kolem přelomu 19. a 20. století a která jako silný impuls zůstávala patrná i v pozdní tvorbě protagonistů této proměny. Jsou rovněž dokladem ideálů, snů a vizí, které formovaly kulturu moderní Evropy a v artefaktech uměleckého řemesla, designu a reklamy ukazují, jak se tyto ideje promítly do každodennosti reálného života tohoto přelomového věku.

Nan Jing Museum, Nanjing, Nanjing, Čína

La Lierre
Alfons Mucha, Paříž 1901
barevná litografie, 65x50 cm
Tisk F. Champenois, Paříž
stálé expozice) 2019) 2018) 2017) 2016) 2015) 2014) 2013) 2012) 2011) 2010) 2009) 2008) 2007) 2006) 2005) 2004) 2003) 2002)
Ladislav Sutnar:...) Sklo&kov. Jiří...) Hanji, cesta do...) Bohumil...) Oldřich...) Krásná jizba...) Perspektivy...) Hana Podolská,...) Příchod Vogue CS...) Follová pro Pecku) Sklo jako umění) Studio výtvarné...) Hommage à...) Josef Sudek:...) Glass in Photography) Mucha and The...) Přetlak....) Historické šachy...) The Story of...) 14. mezinárodní...) Koudelka: Návraty) Běla Kolářová:...) Small Worlds:...) Bydliště:...) Director´s Choice...) Mucha and The...) Jaroslav Horejc -...) Artceramics CZ...) Miroslav Hák:...) 7. Mezinárodní...) IL LIBERTY e la...)
http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic169.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic167.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic170.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic171.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic172.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic173.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic174.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic176.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic175.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic177.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic178.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic179.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic181.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic180.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic183.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic184.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic182.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic186.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic187.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic185.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic188.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic189.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic190.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic191.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic192.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic193.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic194.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic195.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic198.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic197.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic196.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic199.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic200.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic201.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic202.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic204.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic203.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic206.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic205.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic207.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic209.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic208.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic211.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic210.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic212.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic213.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic214.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic215.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic216.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic218.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic220.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic219.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic217.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic222.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic221.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic223.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic225.html http://www.butterflyvista.com/Pubs/cms/topic224.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic277.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic278.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic279.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic280.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic281.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic284.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic282.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic286.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic283.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic287.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic288.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic289.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic285.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic293.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic292.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic294.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic290.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic291.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic296.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic295.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic298.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic301.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic299.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic302.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic297.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic300.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic304.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic305.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic303.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic307.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic308.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic306.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic310.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic311.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic312.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic314.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic309.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic316.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic315.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic317.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic318.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic319.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic320.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic322.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic321.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic323.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic324.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic325.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic326.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic313.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic327.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic330.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic328.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic331.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic329.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic333.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic335.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic332.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic336.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic334.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic338.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic339.html http://www.skippersoft.net/lib/backup/topic337.html