2015) 2014) 2013) 2012) 2011) 2010) 2009) 2008) 2007) 2006) 2005) 2004) 2003) 2002) 2001) 2000) 1999) 1998) 1997) podle názvu)
Sport a móda) Nejkrásnější česká kniha roku - 1. místo v kategorii Katalogy Publikaci vydal Obecní dům v Praze ke stejnojmenné výstavě připravené ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze, Obecní dům, červen - září 2004.
Proměny vlákna: Osobnosti české krajky druhé poloviny 20. století) publikace vydaná ke stejnojmenné výstavě, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, červenec – srpen 2004
František Drtikol: Fotografie z let 1918–1935) publikace vydaná ke stejnojmenné výstavě konané v UPM, březen – červen 2004