Twenty-Five Housing Estates in the Czech Republic

Kniha je anglickou mutací českého katalogu vydaného k cyklu čtrnácti výstav Příběh paneláku, realizovaných v letech 2014–2017. Představuje 25 (nejen) panelových sídlišť ze všech krajů České republiky. Je rozdělena do šesti kapitol podle vývojových etap, které sledují proměny ekonomických, společenských a kulturních podmínek i technických možností ve stavebnictví. Kniha čtenářům přibližuje okolnosti a důvody výstavby sídlišť, architekturu a urbanismus těchto celků a osobnosti jejich autorů. Součástí jsou studie k periodizaci vývoje sídlištní zástavby, k počátkům výstavby panelových sídlišť a jejím dozvukům, k proměnám demografických charakteristik obyvatelstva sídlišť, k vývoji nábytku pro panelákové byty, včetně případové studie k životu na pražském Jižním Městě. Vše doprovází rozsáhlá dobová i současná fotodokumentace.

autorka koncepce: Lucie Skřivánková
editoři: Lucie Skřivánková, Rostislav Švácha, Irena Lehkoživová
texty: Jindřich Chatrný, Martina Koukalová, Lucie Pospíšilová, Lucie Skřivánková, Petra Špačková, Rostislav Švácha, Martin Veselý a autoři jednotlivých pasportů sídlišť
grafický design: Štěpán Malovec
vydání: anglické
formát: 29,5 x 19,5 cm, měkká vazba
počet stran: 284
počet reprodukcí: 353
ISBN: 978—80-71—01-162—0
cena: 720,- Kč

Publikace je v prodeji v muzejním obchodě v přízemí UPM.
Objednávky na dobírku: marketing@upm.cz.
2017) 2016) 2015) 2014) 2013) 2012) 2011) 2010) 2009) 2008) 2007) 2006) 2005) 2004) 2003) 2002) 2001) 2000) 1999) 1998) 1997) 1996) 1994) 1991) 1990) podle názvu)
Právě vyšlo: The...) Právě vyšlo:...) Oldřich...) Prodej publikací) Modelový dům...) Antonín Kybal) Paneláci 1....)