Nová stálá expozice UPM byla připravena u příležitosti 100. výročí otevření budovy muzea a 115. výročí založení této instituce v rámci projektu Praha 2000 — Evropské město kultury, pod záštitou ministra kultury ČR Pavla Dostála.


důvody vzniku nové expozice
Předchozí stálá expozice muzea byla otevřena ke 100. výročí založení muzea v roce 1985. Představovala vrcholné ukázky ze sbírek uměleckého řemesla českého a středoevropského původu v proměně slohů od 16. po polovinu 19. století. Starší a novější období byla v té době součástí samostatných výstav. Postupně expozice ztratila na aktuálnosti a návštěvnické atraktivitě. Na základě několika návštěvnických průzkumů se podařilo shromáždit představy a přání návštěvníků muzea. Příprava nové stálé expozice UPM byla tedy zahájena na podzim roku 1998, kdy začala vznikat pod vedením ředitelky muzea PhDr. Heleny Koenigsmarkové nová koncepce.


koncepce nové stálé expozice
Zásadní změna spočívá v tom, že jednotlivé sály expozice jsou členěny podle sbírek. Toto řešení umožňuje vytvořit specifické podmínky pro ty sbírky, které dosud nemohly být vystaveny v plné šíři právě z důvodu jejich ochrany — textil, móda, užitá grafika a fotografie. Další sály jsou věnovány sbírce skla a keramiky a sbírce kovů. Exponáty ze sbírky nábytku procházejí všemi sály dle tématického zařazení. Časový záběr stálé expozice se také rozšířil — expozice obsahuje exponáty od pozdní antiky až do dvacátého století.

Názvy jednotlivých sálů napovídají, jaké je jejich tématické zaměření: Votivní sál (vstupní sál expozice věnovaný historii, zakladatelům a nejvzácnějším exponátům muzea), Příběh vlákna (expozice textilu a módy), Umění ohně (expozice skla a keramiky), Tisk a obraz (expozice užité grafiky a fotografie), Klenotnice (vzácné a obecné kovy a různé materiály). Otevření sálu nazvaného Stroje času, věnovaného sbírce hodin a hodinek, proběhlo 1. prosince 2005. Otevření samostatného sálu věnovaného nábytku je stále ve výhledu, zejména s ohledem na prostorové možnosti muzea.

Expozice UPM sleduje zejména tyto záměry — dát vyniknout bohatství a rozmanitosti sbírek a zpřístupnit více nikoliv pouze větším počtem exponátů, ale i větší typologickou škálou. Zároveň jde o vytvoření živého inspirativního prostoru — o celkovou změnu atmosféry muzea.


architektonické řešení
K architektonické soutěži byli vyzváni přední architekti všech generací: B. Škorpilová a J. Nedvěd, S. a P. Kolíbalovi, E. Zavadil, J. Javůrek, V. Vagaday a P. Hornek.

V červnu 1999 odborná komise (z externích členů jmenujme prof. E. Přikryla, rektora AVU J. T. Kotalíka, ředitele Muzea užitého umění ve Frankfurtu Jamese Bradburna) vyhodnotila jako vítězný návrh řešení Ing. arch. Petra Horneka, nejvíce odpovídající požadavkům nové koncepce.

Návrh Petra Horneka předkládá architektonické řešení, které spoluvytváří živý, aktivní prostor, počítá s možnými změnami a proměnlivými prvky. Architekt vkládá například do sálu textilu a módy patro, čímž zvětšuje prostor sálu i jeho členitost. Pečlivou přípravu věnoval také návrhům jednotlivých prvků instalačního fundusu — zásuvkovým pultům či vitrínám s mobilními policemi.

sponzoři
rolex day date ii replica" target="_blank">Česká televize), rolex day date ii replica" target="_blank">Český rozhlas), MTT Company, replica omega watches for man" target="_blank">Reader's Digest), Slovo), Tiscali), Týden), Xantypa)