10. červenec 2014
Uměleckoprůmyslové museum v Praze položilo základní kámen nového Centrálního depozitáře v Praze)
4. červenec 2014
Centrum sklářského umění v Sázavě se otevřelo veřejnosti)
1. červenec 2014
UPM na Google Art)

Ozdobná kytka
Praha, 2. polovina 17. století

Ozdobná kytka se stylizovanými květy zasazenými do granátového jablka