Uměleckoprůmyslové museum v Praze
30. červen 2017
výběrové řízení na provozovatele muzejní restaurace)
27. červen 2017
český kubismus - komentovaná prohlídka)
20. červen 2017
Josef Sudek: harmonie světů - komentovaná prohlídka)


Josef Sudek, z cyklu Vzpomínky (Meridies z boku, z výstavy Johannes Kepler a Praha), 1972, inv. č. GF—35.800