Ve Votivním sále ve stálé expozici Uměleckoprůmyslového musea v Praze je představen nový exponát:

Stolní ozdoba – alegorie Čtvera ročních dob, Jitra a Večera

lipové a smrkové dřevo zeleně polychromované temperovou barvou,
sklo, slída, měď, mosaz, ocel, olovo, cín, hliník, včelí vosk, šelak,
olovnatá běloba, papír, sádra, hedvábí, etc.
Čechy nebo střední Evropa, kolem 1760–1780
inv. č. 15 035

Zda tato stolní ozdoba vznikla v Čechách, či v některé ze sousedních zemí (Rakousko, Německo), nelze již bohužel zjistit. Sloh pozdního rokoka, tedy období, v němž vystavený předmět vznikl, potvrzuje habitus figur, jejich oděv i celkové uspořádání tohoto trojdílného artefaktu. Podobně „rokoková“ je i atmosféra, kterou ozdoba vyzařuje – idylická arkadická krajina, do které jsou zasazeny alegorie ročních dob (střední díl), jež po stranách doplňují dvě bukolické protějškové kompozice s pastýřem a pastýřkou (pravděpodobně alegorie Jitra a Večera), hrajícími na hudební nástroje.

Z formálního hlediska je vystavená stolní ozdoba výjimečná kongeniálním užitím rozličných materiálů. Figury jsou odlity z vosku, jejich oděv je z polychromovaného papíru, doplňky (kabelka) z textilu, krajina-zahrada je vytvořena z tisíce různobarevných korálků uchycených a vytvarovaných do požadovaných forem pomocí náročně vázaného rastru z drátů a kovových výztuží. Horizontálně ložená zrcadlovitá plocha má evokovat vodní hladinu, což jenom zdůrazňuje celkový pitoreskní dojem.

Dekorace jídelních tabulí květinami byla obvyklá již v antice, nicméně stolní ozdoby – trojrozměrné dekorativní předměty – se prvně objevují v prostředí západoevropské nobility až v 16. století. Přímé předstupně, respektive inspirační zdroje, této stolní ozdoby lze spatřovat v porcelánových stolních ozdobách, jejichž první exempláře vznikly v době kolem poloviny 18. století. K nejstarším patří barokní ozdoba ze zámku Slatiňany z roku 1749, která byla vytvořena ve vídeňské porcelánce pro knížete Franze Josefa Auersperga. Ve stejné manufaktuře vznikl mezi léty 1767–1768 i stolní nástavec z kláštera Zwettl v Rakousku, který je reprezentantem vrcholně rokokového slohu. Stolní ozdoby (Tafelaufsätze) nevymizely ani v 19. století. Kromě porcelánu a ušlechtilých kovů se ovšem začalo mnohem více uplatňovat sklo. Vedle figurálních kompozic zhotovovaných stále převážně z porcelánu se ze skla vyráběly složité sestavy mis a váz, jež sloužily k aranžování květin a ovoce.

Zda figurální stolní ozdoby měly i jinou funkci než čistě dekorativní se lze již jen dohadovat. Možná, že společnost u stolu inspirovaly k diskusím či zamyšlení nad tématy, která byla v pravém slova smyslu plasticky prezentována přímo před jejich očima, tak jako tomu bylo i v případě této stolní ozdoby.

Jan Schöttner

Restaurování stolní ozdoby

Restaurování stolní korálkové ozdoby, které se uskutečnilo v roce 2008, byla časově náročná, avšak technologicky velice zajímavá práce. Předcházel mu detailní průzkum a dokumentace, během nichž jsme zmapovali všech 669 komponentů a zakreslili návleky všech korálkových aplikací.

Předmět poškodily především prachové nečistoty a jejich přilnavost ještě zvýšil pryskyřičný olej užitý při předchozí konzervaci, která se soustředila především na železné návlekové dráty. Olej však pokrýval i povrch skleněných korálků a protože zhnědl, sklovina zcela změnila svoji barevnost. Železné součásti zkorodovaly, návlekový drát popraskal a zlomil se v zákrutech korálkových vazeb. Došlo k deformaci krajkovitých pásů a ztrátě uvolněných korálků; na sekaných atlasových čípcích a rokajích vznikly praskliny a odštíply se z nich kousky skla. Zdeformovaly se také ceroplastiky – oděvní součásti figurek z tenkých perforovaných voskových plátků. Chyběly odlámané kousky vosku a při minulé konzervaci byla nevhodně použita vrstva parafínu. Poškození se nevyhnulo ani základní podkladové desce a podstavcům ceroplastik, ze kterých se odloupala polychromie.

Vzhledem k různorodosti materiálů jsme zahájili restaurování úplnou demontáží předmětu. Sejmuli jsme všechny aplikace zaklížené do dřevěné základní desky nebo přibité železnými skobami a jednotlivé součásti jsme označili čísly z technického výkresu.

Před restaurováním prošel každý materiál vlastním čistícím procesem, v jehož průběhu byl při teplotě 50°C použit vodní roztok jádrového mýdla a benátského mýdla, benzin a ultrazvuk. Polychromii dřevěné desky a podstavců jsme fixovali želatinou a chybějící místa retušovali akvarelovými barvami nanášenými na křídový podklad. Polychromie podstavců byla obnovena mušlovým stříbrem a ochranným damarovým lakem s malým podílem běleného vosku.

Ceroplastiky jsme doplnili novými voskovými plátky, připravenými původní technologií výroby. Plátky jsme na figurky aplikovali na konstrukční voskovaný papír vyspravený papírem japonským. Chybějící části dutých voskových oveček jsme nahradili novými odlitky z běleného včelího vosku, které jsme připájeli tepelnou špachtlí s regulovatelnou teplotou a posléze retušovali olejovými barvami. K propojení poškozených korálkových kompozic rostlinných a dalších dekorativních součástí posloužil tenký nerezový drátek a nově vyrobené korálky, vzhledem shodné s těmi původními. Novou hedvábnou přízí, dobarvenou do původních odstínů, jsme ovinuli přízi na stoncích květin a kmenech stromů, která vyrudla světlem a utrpěla korozí drátu a znečištěním. Kovové součásti, plotové sloupky, konstrukce vstupních branek a všechny železné skoby byly v roztoku Chelatonu 3 zbaveny rzi a konzervovány taninem.

Stolní ozdoba obsahuje velké množství dalších zajímavě řešených prvků, technik a přírodních materiálů: sníh na stromech je vyroben z drcené slídy lepené arabskou gumou, hladinu jezírek tvoří slídová destička podložená kovovou folií. Plody ovocných stromů jsou z kaseinové hmoty povrchově upravené voskem, nebo vybarvenou želatinou. Ptáčci byli vymodelováni z vosku za tepla osazeného drobnými korálky.

Petr Polášek
Alena Samohýlová
Zita Brožková
2015) 2014) 2013) 2012) 2011) 2010) 2009) 2008) 2007) 2006)
Vyměňte starý...) otevírací doba...) Vánoční hra) nové exponáty ve...) soutěž...) Vánoční výtvarná...) exponát měsíce -...) 1. cena pro...) exponát měsíce -...) Klasicismus a...) prohlídka výstavy...) Sklo.Klasik -...) Klasicismus a...) Česká fotografie...) exponát měsíce -...) státní svátky 28....) Klasicismus a...) facebook UPM) exponát měsíce -...) Klasicismus a...) Muzeum a galerie...) exponát léta) výtvarná dílna...) přednášky v...) Pražská muzejní...) exponát měsíce -...) přednáška: Sbírky...) jedním dechem -...) veřejná sbírka...) Artis Bohemiae...) Mezinárodní den...) Oslavy Prahy) exponát měsíce -...) mimořádná...) Velikonoční...) cesta Buvola...) Klášterec nad...) Mapa výskytu...) 31 - cesta kolem...) exponát měsíce -...) návštěva...) změna programu -...) 1 - cesta kolem...) exponát měsíce -...) Skleněný expres -...) cesta kolem UPM...) exponát měsíce -...) změna komentované...) exponát měsíce -...) výtvarné dílny k...) 125 let...) Galerie...)
C2090-420 000-297 250-311 000-886 C2160-667 1Z0-053 Hp2-B29 000-890 1Z1-591 LOT-756 E20-555 000-M236 70-235 HP2-T23 A2150-536 SGO-001 A2010-571 RH302 642-091 070-639 000-373 E20-017 070-515 HP0-729 GCIA 650-059 HP2-B44 9A0-142 000-431 000-719 LOT-926 MD0-235 70-244 650-173 1Y0-200 EW0-200 CSM-001 50-565 SG1-001 050-676 COG-706 1Z1-877 MB3-465 MB3-701 NS0-120 070-552-Csharp 642-355 70-554-Csharp HP3-X11 920-257 C_TFIN52_65 090-077 TB0-115 98-365 P2090-025 1Z1-895 C2010-652 646-057 050-892 E20-830 000-971 EE0-602 050-864 GD0-110 70-271 090-056 642-533 920-133 HP0-264 000-N24 E20-326 642-996 646-046 BH0-005 922-080 642-164 HP2-Z25 HP0-781 C2140-130 70-330 BCP-410 1T6-215 642-747 HP0-045 070-501 000-863 MB6-509 920-431 HP0-D11 920-470 310-200 00M-640 C2080-474 70-552-VB 1Z1-868 MB3-409 50-690 000-962 EE0-505 M2020-248 000-M38 HP0-Y38 070-552-VB 70-667 4H0-110 70-518 E20-517 P6040-025 HP0-277 70-262