210-065 Dumps 600-199 350-018 Dumps EX200 CISM Exam NS0-506 1Z0-821 Exam VCS-273 Dumps 1Z0-434 1Z0-809 100-105 LX0-103 PDF CAS-002 70-412 642-747 PDF 300-135 Exam MB5-705 70-697 PDF CISSP Exam 70-410 Exam NSE7 PDF CSSBB Exam 1K0-001 70-385 Exam 98-365 70-480 Exam CCA-500 70-466 EX300 MB6-703 300-70 400-101 70-487 210-260 JN0-332 Exam

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Špaček Petr
hlavní restaurátor, restaurátor dřeva
T) +420 724 158 900
E) spacek@upm.cz)

Brožková Zita, MgA.
restaurátorka skla a porcelánu
E) brozkovaz@upm.cz)

Valentová Barbora, M.A. et Bc
restaurátorka skla, keramiky a porcelánu
T) +420 778 543 946
E) valentova@upm.cz)

Chadimová Martina, Bc.
restaurátorka papíru
T) +420 778 543 940
E) chadimova@upm.cz)

Spiwoková Světlana, PhDr.
restaurátorka kovů
T) +420 778 543 935
E) spiwokova@upm.cz)

Stern Tomáš
restaurátor dřeva
T) +420 778 543 937
E) stern@upm.cz)

Krajícová Zuzana
restaurátorka dřeva, pozlacovačka
E) conservation@upm.cz)

Samohýlová Alena, Ing.
restaurátorka textilu, chemická laboratoř
E) samohylova@upm.cz)

Bučková Markéta
restaurátorka textilu
T) +420 778 543 904
E) conservation@upm.cz)

Šebková Zdeňka, Di.S.
restaurátorka dřeva
E) conservation@upm.cz)

Kottová Jitka, BcA.
restaurátorka textilu
T) +420 778 543 939
E) kottova@upm.cz)

Stříbrný Michal Mgr.,Dis.
dokumentátor
T) +420 778 543 938
E) stribrny@upm.cz)

Frajerová Karla, Mgr.
restaurátorka kovů
T) +420 778 543 908
E) frajerova@upm.cz)