C2150-197 | E22-283 | PEGACSA71V1 | 1Z0-117 | CA0-001 | 70-385 | C2090-610 | 300-209 | 070-516 | CGEIT | 70-346 | 70-496 | HP2-N36 | C_TPLM30_66 | 1Z1-507 | 1Z0-058 | 599-01 | 300-115 | 210-065 | CWNA-106 | 74-343 | 1Z0-051 | C_TSCM42_65 | 1K0-001 | SY0-401 | PMI-SP | CRISC | A00-280 | 9L0-521 | JN0-100 | MB6-700 | 70-692 | JN0-696 | 1Y0-351 | C_HANAIMP151 | NS0-157 | MB6-703 | 98-349 | C_TBIT44_73 | 350-018V4 | S10-101 | CBAP | 1Z0-408 | 642-997 | 1Z0-061 | 101 | 1Z1-060 | 600-455 | 1Z0-507 | N10-006 | ITILF2011 | CQE | NCLEX-PN | 70-494 | 350-080 | 300-206 | HP0-M101 | 70-487 | 312-49V8 | 642-737 | 1Z0-062 | CCA-500 | 9L0-012 | HP0-J73 | MB2-707 | 1Z0-050 | NS0-506 | 1Z0-457 | 3I0-012 | 500-260 | 70-461 | 600-503 | 300-101 | M2090-626 | C_TERP10_66 | M70-101 | A00-260 | 70-464 | JN0-633 | 642-887 | VMCE_V8 | 1Z0-067 | GD0-110 | 200-310 | 070-457 | 000-474 | 3002 | 70-534 | 1Z1-574 | C_TSCM62_66 | ADM-211 | CISSP-ISSMP | HP0-S42 | 412-79 | BH0-013 | EX0-117 | 300-075 | 117-303 | HP2-Z34 | ICYB | GCIH | 70-486 | CISSP | 70-470 | 070-462 | API-571 | 070-411 | 1Z0-144 | 070-687 | C_HANAIMP142 | 1Z0-414 | 640-911 | ICBB | A00-240 | 1Z0-514 | CQA | 640-916 | LRP-614 | 400-201 | PMI-001 | ADM-201 | 117-300 | 1Z0-535 | JN0-694 | AHM-250 | 1Y0-301 | 700-104 | 642-999 | 1Z0-803 | 840-425 | MB6-869 | 712-50 | SSCP | GPEN | 1Z0-808 | CLO-001 | 070-342 | C2090-311 | 700-501 | A00-211 | AHM-520 | 9L0-066 | 600-460 | 210-260 | 70-532 | 300-320 | JN0-360 | 4A0-M02 | C2140-839 | MB2-708 | 501-01 | 070-346 | PMI-RMP | 77-883 | PMP | 648-232 | C2020-703 | 117-201 | BH0-006 | VCS-273 | C2180-401 | 700-270 | 070-410 | 1Y0-201 | TB0-123 | 070-412 | NSE4 | 820-422 | OMG-OCUP-100 | 1Z0-533 | C_TAW12_731 | 642-996 | PCM | 100-101 | E20-007 | 1Z0-228 | HP2-N46 | OG0-091 | HD0-100 | 1Y0-253 | 70-483 | OG0-092 | EX0-112 | 1Z0-470 | API-580 | JN0-332 | C2060-220 | E10-002 | 117-202 | 1Z0-450 | C9510-317 | C_TB1200_90 | 070-483 | EX300 | MB2-700 | OG0-093 | 810-403 | 117-304 | M70-301 | C9560-505 | 101-400 | 010-151 | 70-533 | 1Z0-851 | 1Z0-550 | 642-732 | 070-465 | 1Z0-883 | 102-400 | 220-802 | JN0-322 | 1Z0-809 | 1Z1-535 | VCP550 | 74-697 | JN0-690 | CISA | 1Z0-459 | 70-417 | MB5-705 | 1Z0-482 | C2150-596

Museum of Decorative Arts in Prague
Špaček Petr
senior restorer, restorer of wood
T) +420 724 158 900
E) spacek@upm.cz)

Brožková Zita, MgA.
restorer of glass and porcelain
E) brozkovaz@upm.cz)

Valentová Barbora, M.A. et Bc
restorer of glass, ceramics & porcelain
T) +420 778 543 946
E) valentova@upm.cz)

Chadimová Martina, Bc.
restorer of paper
T) +420 778 543 940
E) chadimova@upm.cz)

Spiwoková Světlana, PhDr.
restorer of metals
T) +420 778 543 935
E) spiwokova@upm.cz)

Stern Tomáš
restorer of wood
T) +420 778 543 937
E) stern@upm.cz)

Krajícová Zuzana
restorer of wood, gilder
E) conservation@upm.cz)

Samohýlová Alena, Ing.
chemist - restorer of textiles
E) samohylova@upm.cz)

Šebková Zdeňka, Di.S.
restorer of wood
E) conservation@upm.cz)

Kottová Jitka, BcA.
restorer of textile
T) +420 778 543 939
E) kottova@upm.cz)

Stříbrný Michal Mgr.,Dis.
documentalist
T) +420 778 543 938
E) stribrny@upm.cz)

Frajerová Karla, Mgr.
restorer of metal
T) +420 778 543 908
E) frajerova@upm.cz)