Hlaveš Milan, Mgr. Ph.D.
vedoucí sbírky skla, keramiky a porcelánu, kurátor sbírky moderního a současného skla a keramiky
T) +420 251 093 214
E) hlaves@upm.cz)

Schöttner Jan, PhDr. Ph.D.
zástupce vedoucího sbírky, kurátor sbírky historického skla, pracovník oddělení vývozů
T) +420 251 093 269, 261
E) schottner@upm.cz)

Brožková Helena, prom. hist.
kurátor sbírky historického skla
T) +420 251 093 234
E) brozkovah@upm.cz)

Prosková Magdalena
správkyně depozitáře historické keramiky a porcelánu, dokumentátorka sbírky
T) +420 251 093 261
E) proskova@upm.cz)

Hálová Dita, BcA.
dokumentátorka moderní a současné keramiky a porcelánu, asistentka vedoucího sbírky
T) +420 251 093 194
E) halova@upm.cz)

Urbánková Lucie
správkyně depozitáře moderního a současného skla, keramiky a porcelánu
T) +420 251 093 218
E) urbankova@upm.cz)

Černovská Jana
správkyně depozitáře historického skla
T) +420 251 093 261
E) cernovska@upm.cz)

Fronek Jiří, PhDr. Ph.D.
kurátor sbírky historické keramiky a porcelánu
T) +420 251 093 288
E) fronek@upm.cz)