V roce 2000 došlo k výrazným změnám ve struktuře Národní galerie v Praze a Veletržní palác byl určen jako sídlo Sbírky umění 19. století a Sbírky moderního a současného umění. Stálá expozice byla zcela nově koncipována. Její autoři se snažili o souhrnný pohled, který by vystihl kulturně duchovní atmosféru doby ve výtvarném i užitém umění, v architektuře, industriálním designu, scénografii i filmu. Spíše než o pouhý výčet a dokumentaci umělecké tvorby 19. a 20. století jde v nové expozici o kritický výběr nejvýraznějších osobností a jejich zastoupení reprezentativními soubory. Vedle převažujícího umění českého jsou vystaveny i menší oddíly evropského umění.
Ve stálé expozici umění 19. a 20. st. se podařilo propojit volné umění s uměním užitým a s průmyslovým designem. Expozice užitého umění sleduje dialog průmyslové výroby, řemesla a výtvarného návrhu od počátku 19. st. do současnosti. Tvoří tyto reprezentativní stylové celky: klasicismus, biedermeier, neogotika, neorenesance, secese, kubismus, art deco, funkcionalismus, Expo 58. Zastoupeny jsou všechny oblasti užitého umění: nábytek, výmalby interiérů a návrhy na tapety, sklo a keramika, tapiserie a móda, práce z kovu, knihy, plakáty, fotografie.

Na tvorbě expozice se vedle Národní galerie v Praze podílely Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Národní technické muzeum, Národní filmový archiv a některá regionální muzea.

stálé expozice) 2015) 2014) 2013) 2012) 2011) 2010) 2009) 2008) 2007) 2006) 2005) 2004) 2003) 2002)
František Drtikol) Porcelán ze...) Barokní umělecké...) Hračky ze sbírky...) Kované železné...) Umění 20. a 21....)