vstupní sál, historie, osobnosti zakladatelů, nejcennější exponáty

Karlštejnský poklad
Tzv. Karlštejnský poklad věnovaný Uměleckoprůmyslovému museu rodinou Jindřicha Waldese, tvoří 387 stříbrných předmětů nalezených při rekonstrukci hradu Karlštejna. Soubor zakoupil před rokem 1911 na berlínské aukcí bývalý ředitel UPM Borovský. Do Berlína se předměty dostaly prostřednictvím pražského směnárníka, kterému je prodali přímo nálezci — dva zedníci. Borovský poté poklad prodal sběrateli a továrníkovi Jindřichu Waldesovi pro jeho museum šatních spínadel ve Vršovicích.

Poklad se skládá ze šatních ozdob, spínadel a knoflíků, které původně zřejmě patřily příslušníkům českého lucemburského dvora. Nejzajímavější jsou dvě stříbrné tepané číše a dvě misky. První miska má na dně zlacený, portrétní medailon ženy a na držadle rytinu panovnické koruny. Druhá má kupu z vnější strany pokrytou dekorem vodních ptáků, který je kolorován pro stříbrnictví nezvyklým materiálem — voskem medové barvy. Soubor obsahuje mnoho pozoruhodných drobností, litá a zlacená nákončí pásu i pouzdro na voňavku, které se přivěšovalo k opasku. Zlatou sponu s perlami věnoval UPM roku 2000 Jiří Waldes u příležitosti udělení státního vyznamenání jeho otci.

sbírka Hugo Vavrečky
Hugo Vavrečka (1880—1952), dědeček prezidenta Václava Havla, byl všestrannou politickou a kulturní osobností první poloviny 20. století. Sbírka obsahuje na 300 předmětů a představuje jedinečný celek nesmírné kulturní a historické hodnoty. Jádro tvoří habánské fajánse z let 1590—1730 a fajáns z manufaktury v Holíči (1743—1827), nejstarší keramické industrie na půdě habsburské monarchie. Sbírku doplňují fajánse dalších evropských center, vzácné předměty lidové keramiky z Čech, Moravy a Slovenska a soubor převážně českého porcelánu z 19. století. Vystaveno s laskavým souhlasem rodiny Václava a Ivana Havlových.

pocta zakladatelům musea
Vojtěch svobodný pán Lanna)
(29. 5. 1836 Praha—31. 12. 1909 Merano)
Průmyslník, podnikatel staveb a sběratel. Budoval železniční sít' v Čechách a provedl regulaci řek, zejména Vltavy. Mecenáš Josefa Mánesa. Předměty z Lannovy sbírky se dnes nacházejí v řadě předních světových muzeí, kam se dostaly po prodeji jádra sbírky v letech 1909—1911. Jako štědrý příznivec věnoval Lanna muzeu každoročně množství předmětů, v roce 1906 rozsáhlou sbírku skla.

Bohumil Bondy
(1832 Praha—15. 3. 1907 Praha)
Velkoobchodník železem a průmyslník. Přičinil se o české vítězství při volbách do pražské Obchodní a živnostenské komory a stal se jejím prvním českým prezidentem /1884—1888/. Zasloužil se o uspořádání zemské jubilejní výstavy roku 1891. V 80. letech byl zemským poslancem za staročeskou stranu. Zakladatel UPM. V kuratoriu 1885—1907, z toho 1985—1888 předsedou. Muzeu věnoval řadu předmětů a odkázal mu finanční prostředky na rozšiřování sbírek.

Gustav Pazaurek)
(21.5. 1865 Praha—27.1.1935 Altmannshofen)
Pražský rodák, 1892—1905 kustod a později ředitel Severočeského průmyslového musea v Liberci. 1905—1932 ředitel muzea ve Stuttgartu, kde založil též zvláštní oddělení "Vkus a nevkus v uměleckém průmyslu". Autor řady odborných publikací o uměleckém řemesle, zejména sklu a keramice.


Stálá expozice Příběhy materiálů — Votivní sál