CZ | EN

Jan Blažej Santini Aichel. Geometrie posvátného prostoru
07.03.2019 — 15.09.2019

Panenské Břežany. Věroslav Škrabánek

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1

Otevírací doba
středa až neděle 10–18 hodin
úterý 10–19 hodin
pondělí zavřeno

Vstupné
základní 80 Kč | snížené 40 Kč

Kurátor, autor koncepce výstavy, autor geometrických kreseb: Ladislav Moučka
Fotografie: Věroslav Škrabánek
Trojrozměrné struktivní modely: studenti ateliéru doc. Jaroslava Drápala na fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně
Architekt: Ing. Dušan Seidl

Santiniho dílo přesáhlo rámec doby, v níž žil. Jeho stavby jsou natolik přesné, že známe-li kompoziční síť, můžeme od jedné stavby k libovolné další počítat se stejnou lehkostí, s jakou se třeba procházíme parkem. Z tohoto pohledu se stavby jeví spíše jako skořepiny těsně obepínající geometrické rovnice. To jim propůjčuje zcela unikátní proporční rytmus, který z nich podvědomě vnímáme a který považujeme za harmonický. Co je na tvorbě Jana Blažeje Santiniho geniální, není ale ve skutečnosti vlastně vůbec vidět. Soubor vybraných staveb tvoří díky užití téže kompoziční sítě a jednotkové míry jedinečný a nedělitelný celek, proporčně a rozměrově sladěný se Svatovítským chrámem. Z rozměrů jedné stavby lze geometrickou cestou odvodit míry a proporce stavby následující.

Tato výstava vysvětluje geometrii kompoziční sítě společné půdorysným návrhům hlavních děl českého architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela. Celá řada indicií ale poukazuje k tomu, že jím používaná kompoziční síť je tradiční a povědomí o ní v naší zemi sahá až do raného středověku.

 

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1

Otevírací doba
středa až neděle 10–18 hodin
úterý 10–19 hodin
pondělí zavřeno

Vstupné
základní 80 Kč | snížené 40 Kč

FOTOGALERIE )

© 2019 Uměleckoprůmyslové museum v Praze