CZ | EN

Odvaha a risk. Století designu v UPM. Cyklus přednášek
16.10.2019, od 18.00 / přednáška / Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

Pohled do expozice. Foto Ondřej Kocourek

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Cyklus přednášek Odvaha a risk. Století designu v UPM s autory výstavy 


Eva Uchalová: Sbírka módy Uměleckoprůmyslového musea v Praze a počátky její prezentace v 60. a 70. letech 20. století.

Přednáška  zrekapituluje stručně genezi  sbírky módy Uměleckoprůmyslového musea  v Praze a historii její prezentace ve výstavním programu UPM. Těžištěm přednášky budou dvě stěžejní výstavy –  Stopadesát let české módy, uspořádaná v roce 1960 a zejména Žena doby secese z roku 1976, která je pro svůj mimořádný význam připomenuta v probíhající výstavě Odvaha a risk – Sto let českého designu.   

V přednáškovém sále v 1. podlaží
(vstupné 50 Kč) 

16. října v 18 hodin

Více o výstavě Odvaha a risk. Století designu v UPM »

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

© 2019 Uměleckoprůmyslové museum v Praze