Rubriky
muzeum žije

VZÁCNÝ PŘÍRŮSTEK VE SBÍRCE MÓDY

Černá obdélníková kabelka do ruky s černou výšivkou, detail
Kabelka manželky Josefa Šímy Nadine z ateliéru její matky Louise-Denis Germain

Autor: PhDr. Eva Uchalová

Nestává se často, že nabídky módních doplňků do oděvní sbírky UPM jsou spojeny se slavnými jmény českého výtvarného umění. Takový případ nastal v loňském roce, kdy byly do muzea nabídnuty tři kabelky, pocházející původně z majetku manželky Josefa Šímy Nadine.

Josef Šíma přijel do Paříže 19. října 1921 a krátce po příjezdu se ubytoval u slečny Louise-Denis Germain. Ta provozovala ateliér na umělecké knižní vazby a další kožedělné výrobky, kde Šíma začal pracovat. Poznal zde i její dceru Nadine, se kterou se po dvou letech oženil.

Ateliér L. D. Germain byl velice známý a úspěšný, od roku 1903 pravidelně  vystavoval své výrobky na Podzimním salónu, byl využíván a oceňován jak předními pařížskými módním návrháři, kompletujícími své modely jejími koženými doplňky, tak bibliofily a spisovateli, kteří obdivovali její knižní vazby. Louise-Denis si vybírala autory, mezi něž patřili Baudelaire, Huysmans, Claudel, Valéry a další mladí básníci. Její práce byly prezentovány i na autorských výstavách: již v roce 1913 v Buenos Aires, v letech  1927, 1933 a 1979 v Paříži, naposledy v roce 2017 v Národní knihovně v Paříži. (Katalog poslední výstavy je k dispozici v knihovně UPM.)

Šíma zde nalezl druhý domov plný porozumění a respektu k jeho tvorbě, paní Germain přispěla i k jeho rychlé aklimatizaci v novém prostředí a seznámení se s uměleckou společností Paříže. V ateliéru získal i obživu, specializoval se na výrobu škrobových předsádek, ale zabýval se také textilní tvorbou, když údajně navrhl několik modelů pro Paula Poireta nebo rozkresloval vzory na látky Raoula Dufyho. S Louise-Denis také vydali dvě knihy, které Šíma ilustroval, a sice Au temps de Jésus-Christ a Le Livre de mariage, které znamenají počátek jeho ilustrační tvorby, čítající více než 70 titulů.

Kabelky jsou pro nás cennými ukázkami elegantního stylu francouzského art deco, o to vzácnější, že se jich dotýkaly nejen ruce paní Germain, její dcery Nadine, ale i významných osobností českého kulturního života. Kabelky jsme získali z rodiny Voskovcových, konkrétně je dostala darem od Nadine švagrová Jiřího Voskovce Marie jako projev dlouholetého přátelství rodiny Voskovcových a Šímových.

Literatura: František Šmejkal, Josef Šíma, Praha 1988; Anna Pravdová; Josef Šíma – cesta k vysoké hře, Praha 2018; Fabienne Bars, Louise-Denise Germain : Reliures, Paris 2017.

Rubriky
programy

BUDIŽ SKLO! RODINNÁ VÝTVARNÁ DÍLNA

24.10.2020 ve 13 hodin

Na rodinné výtvarné dílně Budiž sklo! se přesvědčíte, že výstavy skla mohou bavit i malé návštěvníky. V expozici Plejády skla 1946–2019, ve které skleněné plastiky komorních rozměrů doplňuje bezmála padesát rozměrných autorských exponátů, rovněž ze sbírek UPM, si prohlédnete exponáty a prozkoumáte vlastnosti skla i technologii výroby. V ateliéru si pak vytvoříte průsvitnou kompozici z barevných fólií, kterou si odnesete domů.
Sraz účastníků je v pokladně muzea.

pro koho: rodiče a prarodiče s dětmi i bez dětí, kapacita 9 míst (pro děti od 5 let v doprovodu dospělého)
doba trvání: 2 hodiny
cena: 60 Kč za osobu/účastníka k platné vstupence do expozice (děti do 15 let mají vstup do expozice zdarma).
místo: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 17. listopadu 2, 110 00, Praha 1, sraz účastníků v pokladně muzea
lektorka: Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
muzeum žije

SCREWDRIVERS UP! – STAVÍME VÝSTAVU 100 LET GRAFICKÉ ŠKOLY V PRAZE

Příprava výstavy 100 let grafické školy v Praze. V hlavní roli instalační skupina UPM a produkční oddělení Střední průmyslové školy grafické a Vyšší odborné školy grafické, tedy Hellichovky.

Rubriky
programy

ŠPERK A BOLEST – PŘEDNÁŠKA

17.11.2020 v 18 hodin

Kapesní hodinky s modrým víčkem s vyobrazením postavy a perlami kolem.
Kapesní hodinky bicí, 4. čtvrtina 18. století. André Hessen (mistrem 1775 – činný v Paříži do 1790), Paříž. Zlato, perly, email.

Přednáška PhDr. Petry Matějovičové

Fenomén bolesti prostupuje šperkem historickým i současným stejnou měrou, jakou se uplatňuje také v ostatních oblastech tvorby, dnes nazývané uměním.

Přednášku zahájí příklady autorského šperku druhé poloviny 20. století a raného 21. století, který zapojuje fyzickou bolest na straně autora, nositele i jejich okolí. Vazba šperku na tělo nabízí škálu prožitků od narušení tělesné integrity přes proměnu mechaniky těla po excitaci smyslů. S prožitkem bolesti pracovat též Vratislav Karel Novák (1942–2014), jehož odkaz stojí v základu aktuální výstavy ve foyer UPM: Schmuck Wander vol. 5.

V druhé části přednášky se budeme věnovat historickým malbám, ve kterých je šperk přítomen na těle aktérů nebo manipulován. Na šperky zobrazené naváží šperky dochované, zpřítomňující mj. utrpení Spasitele. Šperk nese sdělení přímým zobrazením, symbolikou, charakterem materiálu, dialogem své formy s tělem. V závěrečné části příspěvku propojím tématizaci bolesti s významovým potenciálem šperku pomocí ideí přejatých z antické kultury. Vybrané ukázky pracují s příběhem (Ikarův pád, vztah Eróta a Psýché), když odkazují k bolestivým důsledkům našich činů, zdůrazňují zranitelnost i tendenci trvat v proměnách.  

Vstupné 50 Kč.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
Nezařazené

Open Call pro skláře

Vedení Uměleckoprůmyslového musea oznamuje, že japonská Toyama vyhlašuje Open Call vážící se k Toyama International Glass Exhibition 2021. Jde o soutěž k níž je třeba přihlášky  nutno odeslat do  čtvrtka 10. prosince 2020.Soutěž je otevřená všem profesionálním  zájemců bez ohledu na národnost a věk. Práce musí být vytvořeny primárně ze skla. Výstava bude vybrána porotou ve 2 kolech  sestavenou z amerických, japonských, dánských,  čínských a německých odborníků. Udělené ceny 9 vítězům budou honorovány . Podrobný  informační leták je možno získat v recepci Uměleckoprůmyslového musea.

Rubriky
vystavujeme

DUCH, KTERÝ PRACUJE. ARCHITEKTURA A ČESKÁ POLITIKA 1918–1945

15.11.2020 – 17.01.2021

Plán kreslený tužkou.
Erich Langhammer, severojižní magistrála. Studie zástavby v Praze-Bubnech, 1941

Kurátorky: Dita Dvořáková, Vendula Hnídková
Architektonické řešení: Filip Kosek
Grafický design: Tereza Hejmová

Expozice Duch, který pracuje. Architektura a česká politika 1918–1945 vychází z analýzy politických konceptů, které hýbaly společností v období první Československé republiky a druhé světové války, a sleduje jak se tyto koncepty promítaly do dobové architektonické produkce financované z veřejných zdrojů. Na ukázkách návrhů a realizací nových reprezentativních budov správních institucí, zahraničních zastupitelstev, vzdělávacích, zdravotních a dalších staveb, přibližuje hledání architektonického jazyka, jež by vyjadřoval hodnoty demokratické státu a vypovídal o jeho hospodářských a kulturních úspěších.

Výstava poukazuje na prvorepublikové pragocentrické pojetí organizace státní správy. Současně připomíná úsilí, jaké předválečné Československo vynakládalo na budování nových zemských sídel na Slovensku a Podkarpatské Rusi i na vyrovnání životní úrovně v západní a východní části republiky. Ve službách státních i obecních úřadů spolupracovali architekti a urbanisté po celé zemi na modernizačních projektech zaměřených na ozdravění měst nebo zakládání nové dopravní infrastruktury. Modernizační ambice místních samospráv jsou v expozici ukázány na příkladu moravské metropole Brna.

Výstava představuje i výběr budov, jimiž stát a obce podporovaly dosažení sociálního smíru, zejména obytné stavby. Období Protektorátu, kdy se čeští architekti ocitli v defenzivním postavení a po většinu času platil zákaz staveb, se do výstavy promítá prostřednictvím začlenění nerealizovaných návrhů na přestavbu Prahy v duchu nacistických záměrů. Při volbě exponátů autoři expozice primárně nekladli důraz na otázky slohu a estetickou hodnotu staveb. Zařazují i méně známé návrhy a realizace, které zcela neodpovídají uměleckohistorickým nárokům na progresivní architektonické vyjádření, přesto tvořily nedílnou součást modernizačního projektu prvorepublikové demokratické společnosti či protektorátní okupační správy.

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1
+420 725 038 628

Otevírací doba
úterý až neděle 10–18 hodin
pondělí zavřeno

Vstupné
základní 80 Kč snížené 40 Kč

Rubriky
programy

DUCH, KTERÝ PRACUJE – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

03.11.2020 v 17 hodin

Stavební plány
Výstava Umění restaurovat

Komentovaná prohlídka výstavy věnované architektuře a politice první republiky.

Výklad je zdarma k platné vstupence.

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

PLEJÁDY SKLA – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

27.10.2020 v 18 hodin

Komentovaná prohlídka dlouhodobé výstavy, která představuje nejkrásnější kusy autorského skla ze sbírky UPM. Výstavou provádí Markéta Čejková.

Výklad je zdarma k platné vstupence.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

ANTONÍN TONDER: FOTOGRAFIE – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

20.10. v 17 hodin

Antonín Tonder: Stín, 1930

Dodnes zapomenutý fotograf Antonín Tonderbyl členem radikálního Fotoklubu Praha, po roce 1924 pak v ještě vyhraněnější České fotografické společnosti (dále ČFS), kde se stal pokladníkem. Nalézáme v ní mnohé dnes světoznámé tvůrce, Josefa Sudka, Adolfa Schneebergera, Jaromíra Funkeho, Arnošta Pikarta, ale i několik desítek autorů, jejichž díla i životní osudy jsou nám neznámé.Výstava představuje autorovy rané práce, v nichž se již uplatnila snaha po jednoduchém námětu a čisté kompozici, které měly úspěch i na zahraničních výstavách (zátiší), zimní přírodní detaily i krajiny. Nalézáme tu ale i experimenty v avantgardním duchu (architektura, fotogram), náměty z pražské periferie i abstraktní variace papírových kompozic.

Výstavou provede kurátor Jan Mlčoch.

Výklad je zdarma k platné vstupence.

Galerie Josefa Sudka

Úvoz 24
Praha 1–Hradčany

Rubriky
programy

PROCHÁZKA KUBISTICKOU PRAHOU

15.10.2020 v 17 hodin

Dům U Černé Matky Boží

Zveme vás na procházku kubistickou Prahou, která nás povede od Domu U Černé Matky Boží kolem nejznámějších kubistických počinů Emila Králíčka až k Chocholovým domům pod Vyšehradem. Prozkoumáme z blízka světový fenomén české kubistické architektury.
Sraz: před vchodem do Domu U Černé Matky Boží
vstupné: 120 Kč
lektorka: Mgr. Marie Jelínková Ťupová, Dis.

Délka asi 90 minut.

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1

Rubriky
programy

V LESKU ZLATA, V ZÁŘI BAREV – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

13.10.2020 v 17 hodin

Výstava V lesku zlata, v záři barev

Komentovaná prohlídka výstavy vzácné sbírky historických podmaleb na skle. Výstavou provede kurátorka Helena Brožková.

Výklad je zdarma k platné vstupence.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

SCHMUCK WANDER – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

13.10.2020 v 17 hodin

Jolana Nováková a Kamila Housová Mizerová

Mezinárodní projekt Schmuck Wander podporuje kreativní kooperaci umělců působících na pomezí autorského šperku a volné plastiky.Původní projekt vzniknul na Slovensku v roce 2009 a od té doby proběhly již čtyři ročníky a následovala série výstav v několika evropských městech. Současný pátý ročník Schmuck Wander vol.5 představuje práci 47 autorů z osmi zemí, kteří společnými silami vytvořili 19 objektů či šperků.

Výstavou provede jedna z kurátorek Tereza Vernerová Volná

Výklad i vstup do výstavy jsou zdarma

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

PROCHÁZKA KUBISTICKOU PRAHOU

10.10.2020 v 10 hodin

Dům U Černé Matky Boží

Zveme vás na procházku kubistickou Prahou, která nás povede od Domu U Černé Matky Boží kolem nejznámějších kubistických počinů Emila Králíčka až k Chocholovým domům pod Vyšehradem. Prozkoumáme z blízka světový fenomén české kubistické architektury.
Sraz: před vchodem do Domu U Černé Matky Boží
vstupné: 120 Kč
lektorka: Mgr. Marie Jelínková Ťupová, Dis.

Délka asi 90 minut.

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1

Rubriky
programy

100 LET GRAFICKÉ ŠKOLY – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

06.10.2020 v 17 hodin

Červená cedule s nápisem Hellichova a modrá tabulka s číslem domu 22
Z výstavy Sto let grafické školy

Komentovaná prohlídka výstavy, která představuje bohatou stoletou historii grafické školy nyní zvané Hellichovka, její obory, slavné absolventy i profesory. Výstavou provede PhDr. Iva Knobloch.

Výklad je zdarma k platné vstupence.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
pro školy

Projekt HORIZON 2020 – AMASS

Projekt Horizon2020/AMASS – Acting on the Margin – Arts as a Social Sculpture, 01.01.2020 – 31.12.2023.

Projekt Horizon2020 AMASS/ Acting on the Margins: Arts as Social Sculpture se zaměřuje na výzkum v oblasti strategií výtvarného umění a inkluzivních efektů kreativity v kulturním vzdělávání pro společnost a ve vzdělávání marginalizovaných a znevýhodněných sociálních skupin. 

Partneři: University of Lapland, Rovaniemi, Finsko, Karlova univerzita,  Czech Republic, University of Malta, La Valetta Malta, Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual, Viseu Portugal, Hogskolan of Boras, Sweden, Budapesti Corvinus Egyetem, Hungary, Paco Design Collaborative, Italy, University of Leeds, United Kingdom. 

Výzkumná skupina KVV PedF UK navazuje na dlouholetou spolupráci s UPM v oblasti akčního výzkumu a na podzim 2020 bude realizovat některé výzkumná šetření o průběhu edukace pro vybrané skupiny návštěvníků. V souladu s evropskou tematikou Transformací 17-19 se tak obě pracoviště zapojují do badatelské práce v mezinárodním týmu. 

více informací »

další informace o projektu »

Rubriky
programy

DEN ARCHITEKTURY – ČESKÝ KUBISMUS

03.10.2020 ve 13 a 16 hodin

Schodiště v Domě U Černé Matky Boží

KAPACITA BYLA NAPLNĚNA

HURÁ DOVNITŘ A HURÁ VEN!
Procházka kubistickou Prahou. U příležitosti Dne architektury představí UPM český kubismus jako ojedinělý architektonický styl.

PROCHÁZKA PO KUBISTICKÉ ARCHITEKTUŘE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze připravilo také dvě procházky po kubistické architektuře Prahy s lektorkou UPM Marií Jelínkovou. Procházka povede od Domu U Černé Matky Boží na Jungmannovo náměstí (lampa Emila Králíčka), k domu Diamant, poté tramvají pod Vyšehrad k Chocholovým domům (Neklanova ulice, Kovařovicova vila a rodinný trojdům na nábřeží). 

Sraz ve 13 a v 16 hodin před Domem U Černé Matky Boží, kapacita 15 účastníků, účast na procházce zdarma.

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
110 00 Praha 1

Rubriky
vystavujeme

SCHMUCK WANDER VOL. 5

08.10.2020 – 17.11.2020

Ludmila Šikolová a Denisa Sedláková

Kurátorky: Tereza Vernerová Volná a Mária Hriešik Nepšinská

Mezinárodní projekt Schmuck Wander podporuje kreativní kooperaci umělců působících na pomezí autorského šperku a volné plastiky. Klíčovým záměrem je navázání nových kontaktů, posílení komunikace napříč geografickými či generačními hranicemi, a především vytvoření společných autorských děl. Idea zorganizovat tento ojedinělý projekt cestujících šperků vznikla ze zájmu o globální integraci v oblasti uměleckého šperku. Původní projekt vzniknul na Slovensku v roce 2009 a od té doby proběhly již čtyři ročníky a následovala série výstav v několika evropských městech.

Současný pátý ročník Schmuck Wanderu byl prodchnutý vzpomínkou na významného českého sochaře a šperkaře Vratislava Karla Nováka (1942-2014). Svými kinetickými a světelnými objekty, šperky a projekty z oblasti body-artu Novák obohatil český umělecký provoz konce 20. a počátku 21. století. Velký a zatím možná zatím nedoceněný je také jeho přínos pedagogický. V letech 1990–2007 vedl ateliér Kov a šperk na VŠUP v Praze, od roku 2008 od své smrti pokračoval ve výuce v ateliéru Design kovu a šperku na UUD (nynější Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara) na ZČU v Plzni. Jako hostující pedagog působil také na zahraničních školách.

Na počátku projektu byli osloveni Novákovi přátelé, spolupracovníci a studenti, od nichž se balíčky rozletěly dále do světa. Zúčastnění autoři měli volnou ruku ve výběru dalšího výtvarníka, který bude na společném díle dále pokračovat. Ve výsledku se na jednom šperku podíleli v průměru dva až čtyři tvůrci. Umělci měli možnost pracovat s původním materiálem z ateliéru V. K. Nováka, který věnovala autorova manželka Ludmila Šikolová.

Výstava Schmuck Wander vol.5 představuje práci 47 autorů z osmi zemí, kteří společnými silami vytvořili 19 objektů či šperků. Putování děl a proces transformace jednotlivých šperků a objektů dokumentuje katalog „Schmuck Wander Passport vol.5“, kde jsou formou kreseb, textových a fotografických záznamů zachyceny inspirační zdroje, osobní příběhy a vzpomínky zúčastněných autorů na V. K. Nováka.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Otevírací doba
úterý až neděle 13–18 hodin
pondělí zavřeno

Vstupné
zdarma

Rubriky
vystavujeme

ANTONÍN TONDER: FOTOGRAFIE

08.10.2020 – 24.01.2021

Dírkovaný kotouč vrhající stín.
Antonín Tonder

Připravili: Jan Mlčoch (UPM) a František Javorský (prapravnuk A. T.) 

Dodnes zapomenutý fotograf Antonín Tonder se narodil roku 1888 v Klášteře – Bukové nad Jizerou u Mnichova Hradiště, vystudoval ale obchodní akademii a pak se přestěhoval do Prahy. Pracoval jako příručí v textilní firmě Wolf a Schleim, kde se léty vypracoval až do pozice generálního ředitele. V roce 1912 se oženil s Vlastou Janečkovou, za 1. světové války byl v Tyrolích zraněn. Od roku 1922 byl členem radikálního Fotoklubu Praha, po roce 1924 pak v ještě vyhraněnější České fotografické společnosti (dále ČFS), kde se stal pokladníkem. Nalézáme v ní mnohé dnes světoznámé tvůrce, Josefa Sudka, Adolfa Schneebergera, Jaromíra Funkeho, Arnošta Pikarta, ale i několik desítek autorů, jejichž díla i životní osudy jsou nám neznámé. Fotografy spojoval názor na fotografickou práci, inspirovaný Čechoameričanem D. J. Růžičkou. I. členská výstava ČFS se konala roku 1926, významně byla zastoupena krajina, ale i žánr s prvky sociální kritiky. II. členská výstava ČFS (a současně její poslední) se uskutečnila roku 1929. Tonder vystavoval doma i v zahraničí, včetně  pražského Mánesu, kde se roku 1936 konala Mezinárodní výstava fotografie, která je zpětně hodnocena jako jedno z nejvýznamnějších vystoupení domácí i zahraniční fotografické avantgardy.  

Výstava představuje autorovy rané práce, v nichž se již uplatnila snaha po jednoduchém námětu a čisté kompozici, které měly úspěch i na zahraničních výstavách (zátiší), zimní přírodní detaily i krajiny. Nalézáme tu ale i experimenty v avantgardním duchu (architektura, fotogram), náměty z pražské periferie i abstraktní variace papírových kompozic. Antonín Tonder zemřel dne 9. července 1953. 

Galerie Josefa Sudka

Úvoz 24
Praha 1–Hradčany

Otevírací doba
úterý až neděle 11–17 hodin
pondělí zavřeno

Vstupné
základní 40 Kč | snížené 20 Kč | rodinné 60 Kč

Rubriky
vystavujeme

100 LET GRAFICKÉ ŠKOLY V PRAZE

01.10.2020–17.01.2021

Josef Sudek: Trojportét z grafické školy, 1923

Kurátorka výstavy: Libuše Staňková
Spolupráce na koncepci výstavy: Libuše Staňková (Hellichovka), Radim Vondráček, Iva Knobloch (UPM) – užitá grafika; Jan Mlčoch (UPM), Lucie Mlynářová (Hellichovka) – fotografie; Milana Vanišová (Hellichovka) – restaurátorství
Texty: Libuše Staňková, Radim Vondráček, Jan Mlčoch, Iva Knobloch, Lucie Vlčková
Architektonické řešení a grafický design: Matěj Činčera, Jan Kloss, Adam Blažek

Výstava vznikla v těsné spolupráci grafické školy a Uměleckoprůmyslového musea v Praze, z jehož sbírek pochází podstatná část historického materiálu. Kooperace obou institucí má ostatně rovněž stoletou tradici. Škola se účastnila řady výstav a soutěží pořádaných muzeem, v současné době spolupracuje s UPM především konzervátorské oddělení školy.

Výstava 100 let grafické školy dokumentuje historii této vzdělávací instituce od jejího založení v roce 1920 až po současnost. Expozice se věnuje významným osobnostem z řad pedagogů, kteří zásadním způsobem formovali výuku fotografie, grafického designu, knižní vazby, konzervátorství a restaurátorství a dalších oborů vyučovaných na grafické škole v průběhu její stoleté existence. Pozornost je upřena i na dílo jejich žáků, kteří získávali na škole první odborné znalosti, rozvíjeli je v následném studiu a praxi a zanechali výraznou stopu v širokém spektru vizuální kultury doma i v zahraničí. Expozice zahrnuje 560 prací učitelů a žáků školy z oboru fotografie, knižní vazby, tisku, grafického designu a restaurátorství. 200 exponátů poskytlo UPM ze svých sbírek, 280 pochází z archivu grafické školy. Další exponáty laskavě zapůjčili autoři, soukromí sběratelé a instituce.

O historii grafické školy více ZDE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Otevírací doba
úterý až neděle 13–18 hodin
pondělí zavřeno

Vstupné do muzea+dalších objektů
základní 150 Kč | snížené 80 Kč | rodinné 250 Kč

Vstupné na výstavu
základní 80 Kč | snížené 50 Kč

Rubriky
vystavujeme

MEZI KÝČEM A AKADEMIÍ. CHROMOLITOGRAFIE VE SLUŽBÁCH UMĚNÍ A REKLAMY

12.11.2020–14.03.2021

Obrázky koleček, čertů, Mikulášů a andělů
Nálepky na perníčky

Kurátorky výstavy: Lucie Vlčková, Martina Chadimová
Architektonické řešení: Tomáš Džadoň
Grafický design: Vladimír Vimr

Chromolitografie byla v době své slávy – v druhé polovině 19. století – exkluzivní a náročnou technikou vícebarevného soutisku, využívajícího principu sčítání barev a optického efektu tiskového bodu. Rozložení obrazu na drobný rastr, umožňující plynulé přechody barev a měkkou modelaci, předurčilo výraz chromolitografických tisků, pro něž je charakteristické iluzivní pojetí a specifický vizuální jazyk.  

Výstava představí chromolitografii v celé škále jejích projevů na příkladech nejlepších tisků významných litografů a litografických ústavů působících v Čechách, zejména Habel, Haase, Fuchs, Pick, ale i v zahraničí. Zaměří se také na přiblížení technicko-řemeslné problematiky. Prezentovány budou reprodukce malířských děl, reklama, kalendáře, diplomy, edukační a vědecké ilustrace, svaté obrázky a drobné merkantilní tiskoviny. Dominantu výstavy tvoří početný soubor raného obrazového plakátu, který je klíčovým materiálem dokládajícím proměnu stylů a estetických preferencí, stejně jako hodnotným historickým pramenem razantních změn ve společnosti 19. století zohledňujícím aspekty životního stylu, zrodu konzumní společnosti i posuny v tradiční genderové hierarchii.  

Role chromolitografie se v průběhu jejího vývoje proměňovala od reprodukční techniky s ambicemi takřka imitovat malířská díla přes její využití jako svébytného média na poli reklamy až po ryze služebnou funkci jak v exaktní vědecké ilustraci, tak v podobě často esteticky pokleslých užitkových merkantilních tisků, které chromolitografii přinesly pejorativně vnímané označení barvotisk. Právě tento aspekt v uměleckohistorických disciplínách na dlouhou dobu neprávem deklasoval výjimečná díla – zejména reklamní plakáty, ale i diplomy či kalendáře –, která touto mimořádně náročnou technikou vznikla. Do pozornosti badatelů se chromolitografie dostávaly až v poslední třetině 20. století v souvislosti s proměnou paradigmatu klasické hierarchizace umění vysokého a nízkého a díky rozmachu interdisciplinárních studií vizuální kultury zhodnocujících její umělecky nekanonické a okrajové projevy včetně reklamy. Současně ovšem vzrůstá zájem o problematiku komercionalizace a také demokratizace umění, jež je v souvislosti s chromolitografií coby původně především technikou k reprodukování malířských děl bezprostředně spjata. Chromolitografie umožnila šířit jedinečná umělecká díla podstatně širšímu publiku, nelimitovanému společenskou, vzdělanostní či jinou exkluzivitou, a otevřela tak otázky hodnoty originálu i devalvace umění.  

Výstava byla realizována v rámci projektu NAKI II (MK ČR) č. DG18P02OVV011 pod názvem „Plakát jako nástroj komunikace a kulturně-historický pramen: vizuální médium proměn národní kulturní identity v letech 1880–1938, postupy jeho ochrany, uchování a zpřístupnění“. 

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Otevírací doba
úterý až neděle 13–18 hodin
pondělí zavřeno

Vstupné
základní 150 Kč | snížené 80 Kč | rodinné 250 Kč

Rubriky
články

Historie grafické školy v Praze

Podnět k založení školy vzešel z Obchodní a živnostenské komory v Praze (založila také Uměleckoprůmyslové museum v Praze v roce 1885), která už před první světovou válkou pořádala vzdělávací kurzy pro knihaře, typografy a fotografy. Výnosem ministra školství a národní osvěty z 30. září 1920 pak vznikla Státní odborná škola grafická. Prostory pro výuku poskytlo Technologické muzeum v dnešní Opletalově ulici, do prvního ročníku bylo zapsáno 12 žáků knihařského, 9 žáků fotografického a 5 žáků reprodukčního oddělení. K denní škole byla přičleněna též škola pokračovací pro učně, kteří se účastnili výuky zpravidla jednou týdně. Do pedagogického sboru byli získáni přední výtvarníci a specialisté. Fotografii vyučoval Karel Novák, vynikající portrétista a profesor vídeňské grafické školy, knihvazačské oddělení vedl Ludvík Bradáč, vydavatel bibliofilií a propagátor krásné knihy. Výuka figurálního kreslení byla svěřena Rudolfu Kremličkovi, odborné kreslení vyučoval V. H. BrunnerJan Konůpek. K prvním žákům školy patřil například fotograf Josef Sudek nebo knihaři Petra PospíšilováJindřich Svoboda.

Moderní pojetí umělecké výchovy v duchu Bauhausu přináší na školu ve třicátých letech ředitel Ladislav Sutnar. Pod jeho vedením se z živnostenského učiliště stává pokroková škola reagující na požadavky doby, zejména akcentací reklamní tvorby a progresivních vyučovacích metod. Sutnar přizval ke spolupráci novátorské osobnosti, jako byl fotograf Jaromír Funke, odborník na kinematografii Rudolf Skopec, přední typograf Stanislav Maršo nebo grafik Augustin Tschinkel, propagátor obrazové statistiky a moderní vizuální komunikace. Škola se podílela na řešení velkých výstavních projektů, ve vlastním nakladatelství vydávala díla význačných teoretiků i obrazové publikace, na jejichž přípravě pracovali žáci ve školních dílnách.

Za války pokračuje škola v omezeném režimu, podaří se ale například zřídit samostatné kreslířské oddělení. Poslední dva roky okupace je ale výuka zastavena a studenti nasazeni na práci pro válečné účely. Po válce dochází k rozšíření školy o obor reprodukčních technik a obor knihtiskařský. Materiálně technická náročnost těchto oborů nakonec vede k rozdělení školy. Dnešní Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická v Praze navazuje na nejlepší tradice prvorepublikové Státní grafické školy i na kvalitní výuku úžeji spojenou s praxí v padesátých, šedesátých a sedmdesátých letech. Úhelným kamenem současné vzdělávací koncepce je propojování kreativní a technologické složky s výraznými přesahy učebních plánů jednotlivých oborů, zahrnujících v obou stupních vzdělávání oblast polygrafie, fotografie, mediální grafiky a konzervátorství a restaurátorství.

Rubriky
programy

KONCERT SKUPINY ADOVANY

03.09.2020 v 18.30 hodin

Pět členů skupiny ADOVANY, tři ženy a pět mužů se stylizovaným obrázkem koupelnové vany.
Výstava Umění restaurovat

Koncert skupiny ADOVANY, která sama sebe charakterizuje jako tři hlasy, funky groove, basa, bicí, kytara a saxofon. Se skupinou spolupracuje Tereza Janečková, která je nejen autorkou vizuální identity skupiny, ale hlavně designového kurníku, který v současné době vystavujeme na zahradě muzea. S kurníkem je spojený i důraz na ekologický a humánní chov drůbeže.

Koncert se uskuteční na zahradě muzea, v případě nepříznivého počasí ve vstupním foyeru.

Vstup zdarma.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
články

ZA JEDEN BOD NAVŠTÍVÍTE HNED TŘI OBJEKTY!

Uměleckoprůmyslové museum v Praze se zapojilo do projektu V Praze jako doma se speciální nabídkou „za jeden bod tři objekty v Praze“. Se vstupenkou za 150 Kč (zlevněná 80 Kč) mohou zájemci navštívit hlavní budovu, Dům U Černé Matky Boží a také komorní Galerii Josefa Sudka.

Tři výstavy v hlavní budově

Výstavu moderních skleněných plastik Plejády skla 1946 – 2019. V prvním sále expozice jsou plastiky komorních rozměrů, v druhém sále je téměř padesát, většinou rozměrnými autorských exponátů. Celkově výstava představuje to nejlepší ze světově proslulé sbírky autorského skla UPM druhé poloviny 20. a začátku 21. století a autory zvučných jmen jako René Roubíček, Vratislav Šotola, Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová, Rony Plesl či Martin Janecký. 

V lesku zlata, v záři barev – Umění podmalby na skle ze sbírek UPM. Podmalby neboli obrazy malované na zadní straně skla představují ve sbírce historického skla Uměleckoprůmyslového musea v Praze velmi různorodou kolekci čítající na 387 předmětů z období od pozdní antiky po 19. století. Expozice představuje 135 vybraných děl, včetně souboru 30 kusů, které mezi lety 2001 a 2017 prošly náročným procesem restaurování. Přibližuje tak historický vývoj tohoto specifického druhu umění.

100 let grafické školy v Praze - pohled do expozice
100 let grafické školy v Praze – pohled do expozice

100 let grafické školy v Praze – Výstava 100 let grafické školy dokumentuje historii této vzdělávací instituce od jejího založení v roce 1920 až po současnost. Expozice se věnuje významným osobnostem z řad pedagogů, kteří zásadním způsobem formovali výuku fotografie, grafického designu, knižní vazby, konzervátorství a restaurátorství a dalších oborů vyučovaných na grafické škole v průběhu její stoleté existence. 

Domě U Černé Matky Boží najdete stálou expozici Český kubismus a výstavu Tři dekády, kterou připravil Institut tvůrčí fotografie (ITF) Slezské univerzity v Opavě k 30. výročí svého založení. Je výběrem nejlepších snímků studentů i čerstvých absolventů školy, mapujícím období let 1990 – 2020. 

Komorní Galerii Josefa Sudka najdete při cestě na Pražský Hrad v ulici Úvoz. Je to vlastně poslední byt, kde fotograf žil od roku 1959 až do své smrti v roce 1976. Výstava Antonín Tonder: Fotografie představuje neprávem opomíjeného fotografa, souputníka Josefa Sudka či Jaromíra Funkeho.

Více o projektu V Praze jako doma ZDE

Rubriky
programy

TŘI DEKÁDY – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

22.09.2020 v 17 hodin

Pohled na sochu Tomáše Masaryka na pozadí večerní Prahy, kolem níž procházejí lidé v rouškách
Výstava Umění restaurovat

Komentovaná prohlídka výstavy ke třicetiletému výročí založení Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity. Výstavou provede profesor Vladimír Birgus, který představí bývalé i současné studenty a pedagogy školy, a Jan Mlčoch, kurátor sbírky fotografie UPM:

Výklad je zdarma k platné vstupence.

Rezervace ZDE

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

TŘI DEKÁDY – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

01.09.2020 v 17 hodin

Pohled na sochu Tomáše Masaryka na pozadí večerní Prahy, kolem níž procházejí lidé v rouškách
Výstava Umění restaurovat

Komentovaná prohlídka výstavy ke třicetiletému výročí založení Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity. Výstavou provede profesor Vladimír Birgus, který představí bývalé i současné studenty a pedagogy školy.

Výklad je zdarma k platné vstupence.

Rezervace ZDE

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

V LESKU ZLATA, V ZÁŘI BAREV – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

01.09.2020 v 17 hodin

Výstava Umění restaurovat

Komentovaná prohlídka výstavy vzácné sbírky historických podmaleb na skle. Výstavou provede kurátorka Helena Brožková.

Výklad je zdarma k platné vstupence.

Rezervace ZDE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

UMĚNÍ RESTAUROVAT – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

08.09.2020 v 17 hodin

Exponáty ve velkém výstavním sále
Výstava Umění restaurovat

Komentovaná prohlídka výstavy, která je věnovaná způsobům restaurování a konzervace velkých tapiserií a liturgických textilií. Výstavou provede PhDr. Markéta Grill Janatová, kurátorka sbírky textilu, která vybrala ze sbírky UPM předměty do projektu Historické tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze- konzervace a prezentace, který v letech 2014—2017 muzeum uskutečnilo díky finančnímu příspěvku fondů EHP a Norska. 

Výklad je zdarma k platné vstupence.

Rezervace ZDE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

KONZERVOVÁNÍ HISTORICKÉHO TEXTILU – PŘEDNÁŠKA

15.09.2020 v 18 hodin

Přednáška naváže na výstavu Umění restaurovat, která představuje výsledky projektu Historické tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze- konzervace a prezentace, který v letech 2014—2017 muzeum uskutečnilo díky finančnímu příspěvku fondů EHP a Norska. Konzervační postupy uplatněné v rámci projektu uvedeme v kontextu zásahů na historickém textilu prováděných v minulosti. Na několika výjimečných sbírkových předmětech (např. tapiserie Svatba Zenobie s Odenatem, tzv. Broumovská kasule, dámské pozdně rokokové šaty) ukážeme konkrétní metody restaurování historického textilu, jak byly praktikovány od 60. let 20. století restaurátorkami muzea nebo externími dílnami. Srovnání rozdílných přístupů ukáže cestu ke konzervačním metodám, které jsou vedeny snahou zachovat v co největší míře autentickou podobu textilní památky.

Vstupné 50 Kč.
Bez rezervace

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA EXPOZICE ČESKÝ KUBISMUS NA OBJEDNÁVKU

Dům U Černé Matky Boží

Zveme vás na  prohlídku jedinečné expozice Český kubismus s průvodkyní. Cena za výklad v češtině 500 Kč.

Prohlídku je možné objednat také v angličtině nebo němčině. Cena 700 Kč.

Délka asi 90 minut.

Rezervace ZDE

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1

Rubriky
programy

ZA SKLEM. RODINNÁ VÝTVARNÁ DÍLNA

26.09.2020 ve 13 hodin

Účastnice dílny překresluje obrázek na sklo.

Výtvarná dílna pro děti od pěti let v doprovodu dospělého k výstavě V lesku zlata, v záři barev.Umění podmalby na skle ze sbírek UPM v Praze

lektorka Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.

kapacita 15 míst

cena 60 Kč za osobu k platné vstupence do expozice, (děti do 15 let vstup do muzea zdarma), sraz u pokladny v hlavní budově

rezervace programu: havlova@upm.cz do 24.09. 2020

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

PROCHÁZKA KUBISTICKOU PRAHOU – ZRUŠENO

24.09.2020 v 17 hodin

Dům U Černé Matky Boží

ZRUŠENO

Zveme vás na procházku kubistickou Prahou, která nás povede od Domu U Černé Matky Boží kolem nejznámějších kubistických počinů Emila Králíčka až k Chocholovým domům pod Vyšehradem. Prozkoumáme z blízka světový fenomén české kubistické architektury.
Sraz: před vchodem do Domu U Černé Matky Boží
vstupné: 120 Kč
lektorka: Mgr. Marie Jelínková Ťupová, Dis.

Délka asi 90 minut.

Rezervace ZDE

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1

Rubriky
programy

PROCHÁZKA KUBISTICKOU PRAHOU

19.09.2020 v 10 hodin

Dům U Černé Matky Boží

Zveme vás na procházku kubistickou Prahou, která nás povede od Domu U Černé Matky Boží kolem nejznámějších kubistických počinů Emila Králíčka až k Chocholovým domům pod Vyšehradem. Prozkoumáme z blízka světový fenomén české kubistické architektury.
Sraz: před vchodem do Domu U Černé Matky Boží
vstupné: 120 Kč
lektorka: Mgr. Marie Jelínková Ťupová, Dis.

Délka asi 90 minut.

Rezervace ZDE

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1

Rubriky
programy

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA BUDOVY UPM PRO SENIORY

17.09.2020 v 15 hodin

V první části programu se účastníci s lektorkou Mgr. Kristýnou Václavů seznámí s historií budovy UPM prostřednictvím obrazové prezentace v přednáškovém sále a ve druhé části se budovou projdou. Budova je plně bezbariérová, uvnitř lze použít výtah.
Délka programu asi 60 minut.
Vstupné 50 Kč.

Rezervace ZDE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA BUDOVY UPM (ZRUŠENO)

12.09.2020 ve 15 hodin

Prohlídka interiérů historické budovy UPM postavené podle návrhů architekta Josefa Schulze s lektorkou Mgr. Kristýnou Václavů. Stavba, na jejímž vzniku mají zásluhy čelní představitelé tehdejší Obchodní a živnostenské komory a významné firmy, je vrcholnou ukázkou uměleckých řemesel přelomu 19. a 20. století. Účastníci nahlédnou i do prostor uzavřených veřejnosti: navštíví výstavu o rekonstrukci muzea a podívají se k patě točitého schodiště v muzejní věži. Délka programu asi 60 minut.
Vstupné 90 Kč.

Rezervace ZDE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

PLEJÁDY SKLA – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

29.09.2020 v 17 hodin

Komentovaná prohlídka dlouhodobé výstavy, která představuje nejkrásnější kusy autorského skla ze sbírky UPM. Výstavou mimořádně provádí kurátorka Sylva Petrová. Výklad je zdarma k platné vstupence.

Rezervace ZDE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

BOŽENA SUDKOVÁ/JOSEF SUDEK: KRAJINA DĚTSTVÍ – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

15.09.2020 v 17 hodin

Komentovaná prohlídka nové výstavy v Galerii Josefa Sudka. V roce 2020 si připomínáme 30. výročí úmrtí nenápadné, ale důležité postavy v životě fotografa Josefa Sudka, jeho sestry Boženy. Z bohatého fondu jeho fotografií, který muzeum opatruje, vznikla výstava připomínající jeden z výchozích pramenů Sudkova díla, rodinné zázemí spojené s krajinou jeho dětství. Výstavou provede kurátor Jan Mlčoch.

Rezervace není potřeba.

Galerie Josefa Sudka

Úvoz 24
Praha 1–Hradčany

Rubriky
pro školy

V LESKU ZLATA, V ZÁŘI BAREV. UMĚNÍ PODMALBY NA SKLE ZE SBÍREK UPM

pohled s aktivní zónou

Podmalby na skle jsou velmi specifickým druhem obrazů. Aktivní zóna ve výstavě nabízí odpovědi na otázku, jak podmalby vznikají, jaké nástroje a materiály se při jejich tvorbě používají,
a jak se podmalby mohou poškodit.

Na obrazovce se návštěvníci rovněž mohou seznámit s postupem restaurování nejvzácnější podmalby ze sbírky UPM v Praze.

Komentovaná prohlídka s kurátorkou prom. hist. Helenou Brožkovou:
1. září 2020 v 17 hodin
výklad zdarma k platné vstupence do výstavy

Distanční program pro školní vzdělávání

Rubriky
programy

JAN KOULA MUZEJNÍK – PŘEDNÁŠKA

08.09.2020 v 18 hodin

Mgr. Lenka Merglová Pánková, kurátorka výstavy Jan Koula, novorenesančník a vlastimil a spoluautorka stejnojmenné knihy, přiblíží v cyklu přednášek osobnost architekta, sběratele a muzejníka Jana Kouly.

Jan Koula se společně s Antonínem Wiehlem zúčastnil i soutěže na návrh budovy dnešního Národního muzea. Jeho projekt sice neuspěl, ale do muzea nastoupil v roce 1892 jako kustod. Následně se stal prvním ředitelem sbírky historické archeologie a národopisu, vybudoval první expozici těchto oborů. Byl velmi aktivní i v samotné sbírkotvorné činnosti, spolupracoval s mnoha muzejními institucemi a muzejníky v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Součástí přednášky je komentovaná prohlídka výstavky.

Vstupné 50 Kč
Bez rezervace

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

KOULŮV ČESKÝ INTERIÉR PRO SVĚTOVOU VÝSTAVU V PAŘÍŽI 1900 – PŘEDNÁŠKA

25.08.2020 v 18 hodin

PhDr. Jan Mergl, PhD., kurátor výstavy Jan Koula, novorenesančník a vlastimil a spoluautor stejnojmenné knihy, přiblíží v cyklu přednášek osobnost architekta, sběratele a muzejníka Jana Kouly.

Roku 1899 byli Jan Koula a Josef Fanta pověřeni přípravou Českého interiéru, reprezentativní expozice pražské Obchodní a žinostenské komory na Světové výstavě v Paříži 1900. Návrh a realizaci jídelny Českého interiéru lze považovat za vyústění Koulových snah nalézt stylový projev, v němž se propojují tradice umění české renesance s projevy lidové kultury. Převážná část Českého interiéru – nábytek, sklo a keramika – byla po skončení pařížské výstavy uložena do sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

Součástí přednášky je komentovaná prohlídka výstavky.

Vstupné 50 Kč
Bez rezervace

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

LIDOVÉ V ARCHITEKTUŘE JANA KOULY – PŘEDNÁŠKA

11.08.2020 v 18 hodin

Mgr. Lenka Merglová Pánková, kurátorka výstavy Jan Koula, novorenesančník a vlastimil a spoluautorka stejnojmenné knihy, přiblíží v cyklu přednášek osobnost architekta, sběratele a muzejníka Jana Kouly.

Jan Koula bývá jako architekt často přehlížen. Je znám především jako představitel novorenesance v době, kdy architektuře již vládne zcela nový duch. Touha po původní české domácí architektuře jej však vedle české renesance přivedla též k domácím lidovým stavbám, které nejen zachycuje ve svých kresbách a akvarelech, ale i rekonstruuje na několika pražských výstavách. Jednotlivými prvky lidového stavitelství se také teoreticky zaobírá a využívá jich ve vlastní tvorbě.

Součástí přednášky je komentovaná prohlídka výstavky.

Vstupné 50 Kč
Bez rezervace

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

JAN KOULA A UMĚLECKÉ ŘEMESLO – PŘEDNÁŠKA

14.07.2020 v 18 hodin

PhDr. Jan Mergl, PhD., kurátor výstavy Jan Koula, novorenesančník a vlastimil a spoluautor stejnojmenné knihy, přiblíží v cyklu přednášek osobnost architekta, sběratele a muzejníka Jana Kouly.

Jan Koula (1855–1919) patřil k výrazným osobnostem české národní kultury konce 19. století. Byl mnohostranně činný – projektoval architekturu, působil jako pedagog na pražské technice, podílel se na přípravě výstav či spravoval sbírky Národního muzea.

Na předním místě Koulových zájmů stálo umělecké řemeslo. Stal se vynikajícím znalcem uměleckořemeslných památek, soustředěně se věnoval jejich dokumentaci a následně se jimi inspiroval ve vlastních návrzích rytého skla, malované keramiky či intarzovaného nábytku.

Součástí přednášky je komentovaná prohlídka výstavky.

Vstupné 50 Kč
Bez rezervace

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

HISTORICKÉ TECHNIKY TKANÍ – PŘEDNÁŠKA

18.08.2020 v 18 hodin

Přednáška Ing. Aleny Samohýlové, restaurátorky UPM, která se podílela na výběru tapiserií a textilií a způsobu jejich konzervace v projektu „Historické tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze – konzervace a prezentace“ v letech 2015-2017, jehož výsledky představuje výstava Umění restaurovat.

Během přednášky představí Ing. Alena Samohýlová účastníkům ruční techniky tkaní v historickém kontextu.

Vstupné 50 Kč.
Bez rezervace

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

BARVENÍ TEXTILU PŘÍRODNÍMI BARVIVY – PŘEDNÁŠKA

04.08.2020 v 18 hodin

Restaurování

Přednáška Ing. Aleny Samohýlové, restaurátorky UPM, která se podílela na výběru tapiserií a textilií a způsobu jejich konzervace v projektu „Historické tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze – konzervace a prezentace“ v letech 2015-2017, jehož výsledky představuje výstava Umění restaurovat.

Během přednášky seznámí Ing. Alena Samohýlová účastníky s historickými technikami barvení textilu přírodninami, které používali naši předci až do poloviny 19. století. Představí rostlinné i živočišné zdroje organických barviv a historické technologie a techniky barvení.

Vstupné 50 Kč.
Bez rezervace

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
whats on

ART OF RESTORATION. TAPESTRIES AND LITURGICAL TEXTILE

25.06.2020–27.09.2020

The stoning of St Paula and St Barnabas, Belgium, Audenarde c. 1600.

Exhibition curators: Mgr.Martina Lehmannová and PhDr. Markéta Grill Janatová
Exhibition design: Ing. Dušan Seidl
Exhibition graphics: Ateliér Colmo, Miroslav Roubíček
Partnership: University Museum of Bergen, Hana Lukešová

The Museum of Decorative Arts has in its keeping one of this country´s largest collections of textiles. While its key part is constituted by articles of clothing and fashion accessories, an equally relevant place in the collection is occupied by an array of items including fifty Renaissance and Baroque tapestries, and several hundred liturgical vestments and textiles the earliest of which date from Middle Age.

These two large groups of items were subjected to scrutiny with a view to selecting damaged textile articles fit for incorporation into the project Historical Tapestries and Textiles from the Collection of the Museum of Decorative Arts in Prague – Conservation and Preservation, which recevied funding from the EEA and Norway. The offer of partnership in the project was generously accepted by the University of Bergen, represented by Hana Lukešová, conservator of textiles at the University Museum of Bergen.

In the period from 2015–2017, funding extended under this project made possible the conservation of a total of nine historical tapestries, an embroidered screen, and eleven miscellaneous types of liturgical vestsments and textiles, which are now being made accessible to the general public at the present exhibition. Within foreseeable future some of these items will alsobecome part of the museum´s upcoming permanent exhibition.

The entire conservation process was carried out in workshops of independent art restorers. Thanks to the keen endeavours of the museum´s own team of textile restorers, and with the funding that hase made possible collaboration with private restoration workshops, the Museum of Decorative Arts has been able to meet its goals in taking the requisite care of its extensive and valuable collection.

The Museum of Decorative Arts – main building

17. listopadu 2
110 00 Prague 1

Opening Hours
Wednesday – Sunday 10 a.m.–6 p.m.
Tuesday 10 a.m.–8 p.m.
Monday closed

Addmission
full CZ 150 | concession CZ 80 | family CZ 250

Rubriky
programy

BARVENÍ TEXTILU PŘÍRODNÍMI BARVIVY – DVOUDENNÍ DÍLNA

07.08.–08.08.2020

Restaurátorka textilu Ing. Alena Samohýlová

Dvoudenní textilní dílna je součástí programové nabídky k výstavě Umění restaurovat. Tapiserie a liturgické textilie ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

Nabízí účastníkům možnost se seznámit s historickými technikami barvení textilu přírodninami (vlny a hedvábí), které používali naši předkové až do poloviny 19. století.Teoretický úvod představí rostlinné a živočišné zdroje organických barviv a historické technologie a techniky barvení přírodninami. V praktické části si účastníci připraví barvicí lázně z několika rostlinných zdrojů pro základní barvy (červená, žlutá, modrá) a ukázku živočišného barviva. Současně se seznámí s technikou vázané batiky na hedvábí a osvojí si její základy. Domů si odnesou vzorník přírodních barviv (žlutá, červená, modrá, hnědá, zelená) a originální batikovanou hedvábnou šálu.

Termín:
pátek 7. 8. 2020 od 15 do 19 hodin (4 hodiny)
sobota 8. 8. 2020 od 9 do 18 hodin (8 hodin)
(přestávka na oběd 13 – 14 hodin, je možno využít nabídku muzejní restaurace)

Počet účastníků:
maximálně 10

Cena 2900 včetně materiálu, pomůcek a hedvábného polotovaru

Rezervace:
na email havlova@upm.cz do středy 5. 8. včetně potvrzení o uskutečněné platbě

Platební údaje:
číslo účtu 20001-16337011/0710
variabilní symbol 782
text pro příjemce jmeno_prijmeni_barveni

Před návštěvou dílny barvení doporučujeme účastníkům zúčastnit se se v úterý 4. 8. 2020 v 18 hodin přednášky Barvení textilu přírodními barvivy s Ing. Alenou Samohýlovou, která se koná v přednáškovém sále v přízemí, vstupné 50 Kč.

Lektorka:
Ing. Alena Samohýlová pracuje jako restaurátorka textilu v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Vystudovala organickou chemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a jejím celoživotním zájmem je přírodní textilní materiál, technologie a řemeslné rukodělné techniky jeho zpracování, textilní úpravy, především barvení, a degradace  textilních vláken. Je zkušenou lektorkou textilních kurzů.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

RUČNÍ TKANÍ – TEXTILNÍ DÍLNA

22.08.2020

Tkaní tapiserií v Moravské gobelínové manufaktuře

Jednodenní textilní dílna je součástí programové nabídky k výstavě Umění restaurovat. Tapiserie a liturgické textilie ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

Nabízí účastníkům možnost se seznámit s historickými technikami ručního tkaní a barevného vzorování tkaniny. Teoretický úvod představí ruční techniky tkaní v historickém kontextu. V praktické části si účastníci osvojí základy snování k ručnímu tkaní a základy vazebných technik. Následně si na kartonu utkají taštičku. Domů si odnesou vzorník technik tkaní na malém textilním výrobku a tkací podložku.

Termín:
sobota 22. 8. 2020 od 9 do 18 hodin (8 hodin)
(přestávka na oběd 13 – 14 hodin, je možno využít nabídku muzejní restaurace)

Počet účastníků:
maximálně 10

Cena:
1850 Kč zahrnuje i materiál a pomůcky

Rezervace:
na email havlova@upm.cz do středy 19. 8. včetně potvrzení o uskutečněné platbě

Platební údaje:
číslo účtu 20001-16337011/0710
variabilní symbol 782
text pro příjemce jmeno_prijmeni_tkani

Před návštěvou textilní dílny doporučujeme účastníkům se zúčastnit úterní přednášky Historické techniky tkaní s Ing. Alenou Samohýlovou 18. 08. 2020 v 18 hodin, která se koná v přednáškovém sále v přízemí, vstupné 50 Kč.

Lektorka:
Ing. Alena Samohýlová pracuje jako restaurátorka textilu v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Vystudovala organickou chemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a jejím celoživotním zájmem je přírodní textilní materiál, technologie a řemeslné rukodělné techniky jeho zpracování, textilní úpravy, především barvení, a degradace  textilních vláken. Je zkušenou lektorkou textilních kurzů.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

PROCHÁZKA KUBISTICKOU PRAHOU

25.08.2020 v 17 hodin

Dům U Černé Matky Boží

Zveme vás na procházku kubistickou Prahou, která nás povede od Domu U Černé Matky Boží kolem nejznámějších kubistických počinů Emila Králíčka až k Chocholovým domům pod Vyšehradem. Prozkoumáme z blízka světový fenomén české kubistické architektury.
Sraz: před vchodem do Domu U Černé Matky Boží
vstupné: 120 Kč
lektorka: Mgr. Marie Jelínková Ťupová, Dis.

Délka asi 90 minut.

Rezervace zde

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1

Rubriky
programy

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA BUDOVY UPM PRO SENIORY

19.08.2020 v 15 hodin

 

V první části programu se účastníci s lektorkou Mgr. Kristýnou Václavů seznámí s historií budovy UPM prostřednictvím obrazové prezentace v přednáškovém sále a ve druhé části se budovou projdou. Budova je plně bezbariérová, uvnitř lze použít výtah.
Délka programu asi 60 minut.
Vstupné 50 Kč.

Rezervace ZDE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA BUDOVY UPM

15.08.2020 ve 15 hodin

Prohlídka interiérů historické budovy UPM postavené podle návrhů architekta Josefa Schulze s lektorkou Mgr. Kristýnou Václavů. Stavba, na jejímž vzniku mají zásluhy čelní představitelé tehdejší Obchodní a živnostenské komory a významné firmy, je vrcholnou ukázkou uměleckých řemesel přelomu 19. a 20. století. Účastníci nahlédnou i do prostor uzavřených veřejnosti: navštíví výstavu o rekonstrukci muzea a podívají se k patě točitého schodiště v muzejní věži. Délka programu asi 60 minut.
Vstupné 90 Kč.

Rezervace ZDE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

ČESKÝ KUBISMUS – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

05.08.2020 v 17 hodin

Expozice Uměleckoprůmyslového musea v Praze představuje český kubismus jako styl ideově propojující volné i užité umění a architekturu. Vystavené soubory i solitérní kusy nábytku spolu s interiérovými doplňky z keramiky, skla a kovů reprezentují průřez realizacemi nejvýznamnějších autorů kubismu. Zastoupeni jsou přední architekti a designéři Pavel Janák, Josef Gočár, Josef Chochol, Vlastislav Hofman, Otakar Novotný či František Kysela. Jejich díla doplňuje výběr kubistické malby autorů Emila Filly, Bohumila Kubišty, Josefa Čapka a Václava Špály a plastiky Otto Gutfreunda. Vliv kubismu na architekturu přibližuje projekce současných i dobových snímků převážně pražských realizací a návrhů kubistických a rondokubistických staveb. Expozicí provází Mgr. Ing. Markéta Čejková, výklad zdarma k platné vstupence.


Rezervace ZDE

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1