Rubriky
vydáváme

ANTICKÉ SKLO ZE SBÍREK UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO MUSEA V PRAZE

obálka knihy Antické sklo s nápisem a obrázky

Publikace archeoložky Hedviky Sedláčkové a historičky umění Heleny Brožkové detailně mapuje bohatou sbírku antického sklo Uměleckoprůmyslového musea v Praze (UPM). První část obsahuje text, který popisuje proces vzniku této muzejní sbírky a přibližuje její hlavní tvůrce, mezi něž patří Vojtěch Lanna, významný sběratel, mecenáš a podnikatel. Další kapitoly jsou věnovány skupinám skel podle oblastí jejich výroby, jako jsou východní Středomoří, oblast dnešní Itálie či Porýní, dále novodobým napodobeninám antického skla, procesu restaurování a chemickému složení skel. Texty provází bohatá fotodokumentace, tabulky s přehledy nádob i grafy se složením skla. Druhou část publikace tvoří katalog, který zahrnuje 370 položek s fotografickou a kresebnou dokumentací: Téměř třetinu sbírky zastupuje antické sklo z oblasti východního Středomoří z archeologického výzkumu v Bejrútu, z hrobů u pohoří Karmel v blízkosti Haify nebo syrského Homsu, případně z egyptského Antinoë (římské město Antinoupolis). Z Itálie pocházejí nádoby z etruských hrobů u Capuy, z mladšího období pak z Aquileie. Nálezy z Mohuče (Mainz) a Niederbreisigu reprezentují sklo z lokalit v Německu. Autorkám se podařilo katalog doplnit o řadu nádob z Lannovy sbírky, které po jeho smrti získala významná evropská a americká muzea.

vydavatel: UPM 2020
editorka: Hedvika Sedláčková
texty: Helena Brožková, Helena Koenigsmarková, Dana Rohanová, Hedvika Sedláčková, Radim Vondráček, Filip Wittlich
grafický design: Johan Vlach, Matěj Benický, MiniMaxStudio
vydání: české (anglické je připravováno na r. 2022)

formát: 30 x 22,5 cm, pevná vazba

počet tiskových stran: 248

počet reprodukcí: cca 780

náklad: 500 ks

ISBN 978-80-7101-194-1

cena (v UPM): 830 Kč


Rubriky
programy

PROCHÁZKA KUBISTICKOU PRAHOU NA OBJEDNÁVKU

Dům U Černé Matky Boží

Lektorka Mgr. Marie Jelínková Ťupová, Dis., vás povede od domu U Černé Matky Boží přes nejznámější realizace Emila Králíčka až k Chocholovým domům pod Vyšehradem. Prozkoumáte z blízka světový fenomén české kubistické architektury. Sraz před vchodem do domu U Černé Matky Boží

Délka programu: cca 90 minut

Přesun pod Vyšehrad proběhne městskou hromadnou dopravou, je nutné počítat s hrazením jízdného

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1

Vstupné
Skupina 1–5 osob 750 Kč, 6–10 osob 1000 Kč, 11–20 osob 1500 Kč

Rubriky
programy

RODINNÁ VÝTVARNÁ DÍLNA K VÝSTAVÁM NA OBJEDNÁVKU

Děti si hrají s odstřižky látek
Forma na modrotisk

Rodinná dílna s edukátorkou k výstavě v muzeu s prohlídkou výstavy a výkladem pro skupinu do 6 osob.


lektorka: Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Cena 90 Kč za osobu ke vstupence do výstavy

Rubriky
programy

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA BUDOVY UPM NA OBJEDNÁVKU

Hlavní budova UPM

Lektorka Mgr. Kristýna Václavů vás provede interiéry historické budovy postavené podle návrhů architekta Josefa Schulze. Budova, na jejíž stavbě se podíleli čelní představitelé tehdejší Pražské Obchodní a živnostenské komory a významné firmy, často mecenášsky, je vrcholnou ukázkou uměleckých řemesel přelomu 19. a 20. století. Nahlédnete také do prostor uzavřených veřejnosti, zhlédnete výstavu o rekonstrukci muzea a podíváte se k patě točitého schodiště v muzejní věži.

Délka komentované prohlídky je kolem 60 minut, rezervace a vstupenky na webu UPM nebo v pokladně. Sraz účastníků je u pokladny v historické budově UPM.

Historie budovy UPM

Platná bezpečnostní opatření ZDE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Cena skupina 1–10 osob 500 Kč, skupina 11–20 osob 1000 Kč, seniorská skupina do 20 osob 500 Kč

Rubriky
muzeum žije

KE 100. VÝROČÍ NAROZENÍ RENÉ ROUBÍČKA

V letošním roce vzpomeneme 100. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších zakladatelů české autorské sklářské tvorby, charismatického René Roubíčka. Narodil se 23. ledna 1922 v Praze, kde také v roce 2018 zemřel. Kromě Prahy celý svůj osobní a profesionální život spojil s Kamenickým Šenovem, kde postavil rodinnou vilu, později rozšířenou o ateliér. Dnes oba objekty spravují v původní podobě dědici. V Kamenickém Šenově navrhoval pro lokální sklářské podniky jejich produkci, tvořil vlastní autorské práce, zároveň určitou dobu podnikal a učil na zdejší významné Střední odborné škole sklářské.

Foukání a tvarování skloviny z volné ruky na huti, případně foukané sklo do formy, představují z technologického a historického hlediska jednu z nejzákladnějších technik sklářství, bez níž by byl vývoj skla zcela nemyslitelný.

Stal se klíčovou uměleckou osobností v oblasti hutně tvarovaného, či foukaného skla z volné ruky, případně foukaného do formy u nás. Studoval u profesora Jaroslava Holečka za války a svá studia zakončil u profesora Josefa Kaplického na pražské UMPRUM.  Již během 50. let vytvářel experimentální práce, které jako jedny z prvních na světě osvobozovaly sklovinu z výhradního područí designu a úkolů užitého umění, aniž by se těmto pracím přestal sám věnovat.  Díla, která vytvořil pro EXPO 58 byla nejen oceněna, ale zároveň podle mínění světových odborníků předběhla svou dobu. Význam jednoho z nich (Pocta sklu, 1958) nebyl ve své době pochopen, kus byl hodnocen jako dekorativní výstavní aranžmá, ale ve skutečnosti šlo o historicky úplně první příklad sklářské instalace.

Roubíčkův vliv byl v české sklářské komunitě dlouhodobý a mnohostranný. Přispěl podstatně k vývoji broušeného a rytého skla, k výchově nových generací českých sklářů, k průmyslovému návrhu, k řešení skleněných solitérů na významných výstavách českého skla v zahraničí i k zakázkám do architektury. Proslulé jsou jeho vynikající osvětlovací objekty. Ty, i Roubíčkova komorní tvorba, realizovaná v horkých technikách převážně mistrem Josefem Rozinkem, později Petrem Novotným a Jiřím Pačinkem, získaly popularitu a mnohá zahraniční ocenění (Prsty). Vývoj českého skla však ovlivnily především jeho rané objekty z přelomu 50. a 60. let, za vrcholný je považován cyklus Hlavy z počátku 80. let.

V interiéru Uměleckoprůmyslového musea a v expozici Plejády skla 1946 – 2019 mohou návštěvníci shlédnout řadu prací tohoto skláře-umělce z různých období.

PhDr. Sylva Petrová, kurátorka sbírky moderního skla UPM

Rubriky
muzeum žije

BOŽENA NĚMCOVÁ OD MINKY PODHAJSKÉ

25 cm vysoká hadrová panenka představující Boženu Němcovou v zelených hedvábných šatech. Hlava a ruce jsou z barvené sádry

V den, kdy si připomínáme 160. výročí úmrtí Boženy Němcové, představujeme nově restaurovanou figurku spisovatelky od slavné výtvarnice a designérky Minky Podhajské.

Figurka Boženy Němcové byla vytvořena v roce 1956 pro Tylovo muzeum v Kutné Hoře. Stala se součástí souboru pro nově vzniklou expozici, která připomínala literární osobnosti českého národního obrození. Ve stejném provedení se zde objevily také postavy z divadelních her J.K.Tyla, např. ze Strakonického dudáka nebo Fidlovačky. Podobný typ figurky použila M.Podhajská jako malé figuríny pro expozici dějin módy v Hellichově muzeu v Poděbradech od rok dříve.

Minka Podhajská (1881– 1963) vystavila své hračky poprvé už v roce 1907., ale tvořila i malby, grafiky a kresby. V roce 1919 trvale přesídlila z Vídně do Prahy. dostala od ministerstva školství a národní osvěty pracovní nabídku na pozici instruktorky pro hračky ve Státním školském ústavu pro domácký průmysl, kde působila až do roku 1939. Profesorkou byla jmenována roku 1922. Kromě vlastní originální tvorby, návrhů hraček pro průmyslovou výrobu, připravovala a vedla řadu lidových hračkářských kurzů po celé republice. Autorsky navrhla řadu stylizovaných dřevěných figurek a ozdobných upomínkových předmětů, různé didaktické hry a stavebnice, později vytvořila kromě dřevěných kloubových figur i hračky z textilu a juty. Svou hračkářskou tvorbou Podhajská pozvedla tento obor užitého umění hodně vysoko: její výtvory vyváženě spojovaly stránku výtvarnou a didaktickou.

Hračky Minky Podhajské ze sbírek UPM jsou v současné době vystaveny v expozici Hledej hračku v zámku Kamenice nad Lipou.

(s využitím textů kurátorek Marie Míčové a Evy Neumannové)

Rubriky
programy

MÓDA V MODRÉ – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S LEKTORKOU

03. 02. 2022 v 17 hodin

Japonské šaty a jukaty (letní kimona) na figurínách
Móda v modré

Komentovaná prohlídka Móda v modré. Tradice a současnost indiga v japonském a českém textilu s lektorkou Mgr. Markétou Čejkovou

Platná bezpečnostní opatření ZDE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Vstupné 200 Kč. Vstupenka do výstavy je v ceně.

Rubriky
programy

VZPOMÍNKA NA SUDKA – PRALES I MUZIKA. PŘEDNÁŠKA

22. 02. 2022 v 18 hodin

Josef Sudek, Otto Rothmayer a jeho syn Jan sedí v zahradě

Přednáška Petra Helbicha o osobnosti Josefa Sudka, jeho přítele a učitele k výstavě Josef Sudek / Otto Rothmayer. Návštěva u pana kouzelníka.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Cena 50 Kč

Rubriky
programy

JOSEF SUDEK / OTTO ROTHMAYER – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S KURÁTOREM

21. 12. 2021 v 18 hodin

Josef Sudek: Procházka po kouzelné zahrádce (1948–1964)

Komentovaná prohlídka Josef Sudek / Otto Rothmayer. Návštěva u pana kouzelníka s kurátorem výstavy Josefem Mlčochem

Platná bezpečnostní opatření ZDE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Výklad je zdarma ke vstupence do výstavy

Rubriky
programy

PROCHÁZKA PO STOPÁCH JOSEFA SUDKA A OTTO ROTHMAYERA

15. 02. 2022 v 16 hodin

Portrét Josefa Sudka v tmavých šatech

Procházka začíná v Galerii Josefa Sudka v ulici Úvoz 24 v Praze 1 na Hradčanech, kde v letech 1959-1976 fotograf bydlel. Účastníci si tedy prohlédnou nejen autentický Sudkův byt, ale i aktuální výstavu fotografií. Poté se s lektorkou vydají na Pražský hrad, kde se oba umělci seznámili, a který je také propojil. Projdou si některá z míst, která Josef Sudek fotografoval, a seznámí se s venkovními architektonickými realizacemi Otto Rothmayera. 

Přibližná délka konání procházky je 90 minut.

Lektorka Mgr. Zora Koutecká.

Galerie Josefa Sudka

Úvoz 24
Praha 1–Hradčany

Vstupné 90 Kč

Rubriky
programy

MÓDA V MODRÉ – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S KURÁTORKOU

08. 02. 2022 v 18 hodin

Modré evropské oděvy na figurínách
Móda v modré

Komentovaná prohlídka Móda v modré. Tradice a současnost indiga v japonském a českém textilu s kurátorkou Markétou Vinglerovou.

Platná bezpečnostní opatření ZDE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Výklad je zdarma ke vstupence do výstavy

Rubriky
programy

PETR BALÍČEK / FOTOGRAFIE – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

08. 02. 2022 v 17 hodin

Černobílé experimentální fotografie obrysů figur

Petr Balíček (1942–2020) byl sice vědeckým pracovníkem v oboru genetiky, ale ve své fotografické tvorbě se věnoval řadě témat. Vedle dokumentu to byla zejména aranžovaná fotografie (např. cyklus Tváře), kterou v 70.–80. letech vytvářel v rámci skupiny Setkání. V dalších cyklech se soustředil na lidové léčitelství a zvyky, ale i na tabuizovaná témata homosexuality a dětí s genetickým postižením. Komorní přehlídka fotografií Petra Balíčka v Galerii Josefa Sudka je výběrem z jeho daru muzeu z roku 2013.

Výstavou provede kurátor Jan Mlčoch.

Výklad je zdarma k platné vstupence.

Galerie Josefa Sudka

Úvoz 24
Praha 1–Hradčany

Výklad je zdarma k platné vstupence

Rubriky
programy

MÓDA V MODRÉ – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S LEKTORKOU

27. 01. 2022 v 17 hodin

Japonské šaty a jukaty (letní kimona) na figurínách
Móda v modré

Komentovaná prohlídka Móda v modré. Tradice a současnost indiga v japonském a českém textilu s lektorkou Mgr. Markétou Čejkovou

Platná bezpečnostní opatření ZDE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Vstupné 200 Kč. Vstupenka do výstavy je v ceně.

Rubriky
programy

OTTO ROTHMAYER – ARCHITEKT, PŘÍTEL, KOUZELNÍK. PŘEDNÁŠKA

01. 02. 2022 v 18 hodin

Podobizna architekta Otto Rothmayera v jeho zahradě

Přednáška Ing. arch. Petra Krajčiho o osobnosti Otto Rothmayera k výstavě Josef Sudek / Otto Rothmayer. Návštěva u pana kouzelníka.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Cena 50 Kč

Rubriky
programy

PROCHÁZKA PO STOPÁCH JOSEFA SUDKA A OTTO ROTHMAYERA

Josef Sudek

Mgr. Zora Koutecká provede návštěvníky po stopách Josefa Sudka a Otto Rothmayera. Procházka po malebných Hradčanech začíná v bývalém bytě Josefa Sudka v ulici Úvoz, kde nyní sídlí Galerie Josefa Sudka, a vede na Pražský hrad.

Galerie Josefa Sudka

Úvoz 24
Praha 1–Hradčany

Cena 1–5 osob 750 Kč, 6–10 osob 1000 Kč, 11–20 osob 1500 Kč

Rubriky
programy

MÓDA V MODRÉ – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S KURÁTORKOU

25. 01. 2022 v 18 hodin

Modré evropské oděvy na figurínách
Móda v modré

Komentovaná prohlídka Móda v modré. Tradice a současnost indiga v japonském a českém textilu s kurátorkou výstavy Markétou Vinglerovou

Platná bezpečnostní opatření ZDE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Výklad je zdarma k platné vstupence na výstavu.

Rubriky
programy

TISKAŘSKÁ DÍLNA STRÁŽNICKÉHO MODROTISKU

05. 02. 2022 v 10 hodin

Forma na modrotisk
Forma na modrotisk

Jednodenní tiskařská dílna je součástí programové nabídky k výstavě Móda v modré.
Tradice a současnost indiga v japonském a českém textilu.
Účastníci dílny si vyzkoušejí první fázi výroby modrotisku: nanášení rezervážní hmoty na přírodní textilní materiál. K dispozici budou mít historické tiskařské formy,
ale i štětce, houbičky, šablony a tvořítka. Je možné si přinést i vlastní formy či pomůcky.

Potištěné plátno, případně další textilní výrobky*, lektorka odveze do dílny Strážnického modrotisku, kde se budou zhruba týden sušit. Poté se nabarví, vyperou, usuší, vymandlují,
a budou účastníkům zaslány poštou domů.

*Každý účastník dílny si může navíc (kromě 1 kusu oděvu zahrnutého už v ceně dílny) přinést vlastní tričko, šaty, kalhoty, ekotašku či plátěné boty, a recyklovat tak i starší oděvy. Podmínkou je, aby tyto textilní výrobky obsahovaly alespoň 80% bavlny (či jiného přírodního textilního materiálu, jako len nebo hedvábí). Pokud by se jednalo o nové textilie, je nezbytné je předem vyprat. Za každý kus oděvu se na místě připlácí 200 Kč (u bot za pár).

Nezbytný je pracovní oděv, popřípadě gumička do vlasů.

LEKTORKA DÍLNY:
Gabriela Bartošková je absolventkou oboru modelářství a návrhářství oděvů Střední oděvní školy a SOU ve Strážnici a pokračuje v rodinné modrotiskové tradici, která trvá již pátou generaci, jako první vyučená žena tiskařka. Zaučoval ji strýc František Joch, tiskař a potomek původního zakladatele. Strážnickou modrotiskovou dílnu založil Cyril Joch v roce 1906 se svou ženou Annou.
Kromě tvůrčí práce v rodinné dílně a hledání inovativních řešení při výrobě modrotisku se věnuje i pedagogické činnosti a zpřístupňování této textilní technologie veřejnosti i žákům
a studentům. Je představitelkou mladé generace, která se vrací ke kořenům a své odborné znalosti uplatňuje i v tzv. slow fashion.

Textilní dílna k výstavě Móda v modré. Tradice a současnost indiga v japonském
a českém textilu.

TERMÍN:
sobota 5. 2. 2022 od 10 do 17 hodin (6 hodin)
(přestávka na oběd 13 – 14 hodin, je možno využít nabídku muzejní restaurace)

POČET ÚČASTNÍKŮ:
10 (dílna se uskuteční při minimálním počtu pěti účastníků)

CENA: 1890 Kč zahrnuje lektorné, textilní materiál (1 metr bavlněné látky o šířce 135 cm), tisk a nabarvení 1 kus vlastního oděvu navíc, tiskařský pop, barvení, tisk historickými formami, pomůcky (tužky, štětce, pravítka, šablony, tvořítka atd.) a poštovné.


Rubriky
programy

NÁVŠTĚVA U PANA KOUZELNÍKA – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ROTHMAYEROVY VILY

09. 02. 2022 v 16 h

Historický interiér Rothmayerovy vily

Výstava Josef Sudek / Otto Rothmayer. Návštěva u pana kouzelníka, kterou v připravil v historické budově Uměleckoprůmyslového musea Jan Mlčoch, dlouholetý kurátor fotografické sbírky UPM, je doplněna řadou doprovodných akcí. Patří k nim také několik komentovaných prohlídek Rothmayerovy vily, které pořádá Museum města Prahy. Návštěvníci se podívají nejen do jejího interiéru, ale také do „kouzelné zahrádky“, známé ze Sudkových poetických fotografií, představených v originálech na zmiňované výstavě. Prohlídka bude zaměřena nejen na charakteristiku jejich přátelství a podoby vzájemného ovlivňování obou výrazných osobností moderního českého umění, ale bude vyprávět také o konkrétních předmětech ve vile, venkovních instalacích a proměnách rozsáhlé zahrady a také o problémech citlivé památkové obnovy jedinečné atmosféry ve vile i „kouzelné zahrádce“. 

Průvodce: Ing. arch. Petr Krajči

Žádáme všechny účastníky o dodržovaní aktuálně platných vládních nařízení proti šíření nemoci covid-19.

Muzeum města Prahy – Rothmayerova vila

U Páté baterie 896/50
162 00 Praha 6 ‒ Břevnov

Cena 180 Kč

Rubriky
programy

NÁVŠTĚVA U PANA KOUZELNÍKA – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ROTHMAYEROVY VILY

12. 1. 2022 v 16 h

Pohled do historického interiéru Rothmayerovy vily

Výstava Josef Sudek / Otto Rothmayer. Návštěva u pana kouzelníka, kterou v připravil v historické budově Uměleckoprůmyslového musea Jan Mlčoch, dlouholetý kurátor fotografické sbírky UPM, je doplněna řadou doprovodných akcí. Patří k nim také několik komentovaných prohlídek Rothmayerovy vily, které pořádá Museum města Prahy. Návštěvníci se podívají nejen do jejího interiéru, ale také do „kouzelné zahrádky“, známé ze Sudkových poetických fotografií, představených v originálech na zmiňované výstavě. Prohlídka bude zaměřena nejen na charakteristiku jejich přátelství a podoby vzájemného ovlivňování obou výrazných osobností moderního českého umění, ale bude vyprávět také o konkrétních předmětech ve vile, venkovních instalacích a proměnách rozsáhlé zahrady a také o problémech citlivé památkové obnovy jedinečné atmosféry ve vile i „kouzelné zahrádce“. 

Průvodce: Ing. arch. Petr Krajči

Žádáme všechny účastníky o dodržovaní aktuálně platných vládních nařízení proti šíření nemoci covid-19.

Muzeum města Prahy – Rothmayerova vila

U Páté baterie 896/50
162 00 Praha 6 ‒ Břevnov

Cena 180 Kč

Rubriky
programy

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY S LEKTORKOU NA OBJEDNÁVKU

Komentovaná prohlídka ve výstavě
Móda v modré

Komentovaná prohlídka výstavy ve vámi zvoleném termínu na objednávku.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Cena pro 1 – 10 osob 500 Kč, 11 – 20 osob 1000 Kč k platné vstupence do výstavy

Rubriky
vystavujeme

V BOUŘÍCH I ROZJÍMÁNÍ – 90. NAROZENINY VLADIMÍRA KOPECKÉHO

08.12.2021–27.02. 2022

Barevné fotografie skleněných plastik na stěně

Výběr exponátů, koncepce: Bc. Jana Černovská, Gabriel Urbánek
Texty: PhDr. Sylva Petrová
Fotografie: Gabriel Urbánek
Grafický design: David Pajer

Výstava připravená k 90. narozeninám prof. Vladimíra Kopeckého ukazuje jeho dílo především na fotografiích Gabriela Urbánka, které doprovázejí Kopeckého obrazy a jedna skleněná plastika.

Profesor Vladimír Kopecký (*1931) je věčně mladým doyenem českého sklářství a zároveň jedním z nejvíce ceněných současných českých umělců malby, grafiky, instalace a performance. Vysoce hodnocené jsou též jeho sklářské práce do architektury doma i v zahraničí, například v USA, Nizozemsku, Japonsku, Německu aj. Vystudoval na školách v Kamenickém Šenově, Novém Boru a pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kde od začátku patřil k nejvýznamnějším žákům legendárního profesora Josefa Kaplického.

České i světové autorské sklo Vladimír Kopecký obohatil nejen výchovou svých studentů k absolutní tvořivosti, ale především svými díly a malbou na skle, v níž se objevují jeho velmi expresivní – bouřlivé a současně minimalistické – rozjímavé ideje. Pro to všechno mu byla udělena v roce 2009 Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění a Mezinárodní sympozium skla v Novém Boru jej v roce 2021 uvedlo do Síně slávy.

Gabriel Urbánek (*1948), vedoucí fotograf Uměleckoprůmyslového musea v Praze, autor a spoluautor zásadních publikací o novodobém i historickém skle, patří mezi elitu ve svém oboru. Jeho fotografie jsou ceněny doma i v zahraničí pro práci se světlem, která je z hlediska estetického řešení sklářských děl zásadní. S Vladimírem Kopeckým jej mimo profesionální spolupráci spojuje i dlouhodobé osobní přátelství.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Otevírací doba
úterý 10 – 20 h
středa až neděle 10 – 18 h
pondělí zavřeno

Výstava je přístupná se vstupenkou do UPM, se vstupenkou z výstavy Vladimír Kopecký Gloria v Museu Kampa nebo Zasažení bouří a klidem z Musea Portheimka

Rubriky
programy

MÓDA V MODRÉ – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S LEKTORKOU

04. 01. 2022 v 18 hodin

Modré evropské oděvy na figurínách
Móda v modré

Komentovaná prohlídka Móda v modré. Tradice a současnost indiga v japonském a českém textilu s lektorkou Mgr. Ing. Markétou Čejkovou.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Cena pro 1 – 10 osob 500 Kč, 11 – 20 osob 1000 Kč k platné vstupence do výstavy

Rubriky
programy

TISKAŘSKÁ DÍLNA STRÁŽNICKÉHO MODROTISKU

29. 01. 2022 v 10 hodin

Forma na modrotisk
Forma na modrotisk

Jednodenní tiskařská dílna je součástí programové nabídky k výstavě Móda v modré.
Tradice a současnost indiga v japonském a českém textilu.
Účastníci dílny si vyzkoušejí první fázi výroby modrotisku: nanášení rezervážní hmoty na přírodní textilní materiál. K dispozici budou mít historické tiskařské formy,
ale i štětce, houbičky, šablony a tvořítka. Je možné si přinést i vlastní formy či pomůcky.

Potištěné plátno, případně další textilní výrobky*, lektorka odveze do dílny Strážnického modrotisku, kde se budou zhruba týden sušit. Poté se nabarví, vyperou, usuší, vymandlují,
a budou účastníkům zaslány poštou domů.

*Každý účastník dílny si může navíc (kromě 1 kusu oděvu zahrnutého už v ceně dílny) přinést vlastní tričko, šaty, kalhoty, ekotašku či plátěné boty, a recyklovat tak i starší oděvy. Podmínkou je, aby tyto textilní výrobky obsahovaly alespoň 80% bavlny (či jiného přírodního textilního materiálu, jako len nebo hedvábí). Pokud by se jednalo o nové textilie, je nezbytné je předem vyprat. Za každý kus oděvu se na místě připlácí 200 Kč (u bot za pár).

Nezbytný je pracovní oděv, popřípadě gumička do vlasů.

LEKTORKA DÍLNY:
Gabriela Bartošková je absolventkou oboru modelářství a návrhářství oděvů Střední oděvní školy a SOU ve Strážnici a pokračuje v rodinné modrotiskové tradici, která trvá již pátou generaci, jako první vyučená žena tiskařka. Zaučoval ji strýc František Joch, tiskař a potomek původního zakladatele. Strážnickou modrotiskovou dílnu založil Cyril Joch v roce 1906 se svou ženou Annou.
Kromě tvůrčí práce v rodinné dílně a hledání inovativních řešení při výrobě modrotisku se věnuje i pedagogické činnosti a zpřístupňování této textilní technologie veřejnosti i žákům
a studentům. Je představitelkou mladé generace, která se vrací ke kořenům a své odborné znalosti uplatňuje i v tzv. slow fashion.

Textilní dílna k výstavě Móda v modré. Tradice a současnost indiga v japonském
a českém textilu.

TERMÍN:
sobota 29. 1. 2022 od 10 do 17 hodin (6 hodin)
(přestávka na oběd 13 – 14 hodin, je možno využít nabídku muzejní restaurace)

POČET ÚČASTNÍKŮ:
10 (dílna se uskuteční při minimálním počtu pěti účastníků)

PRODEJ: do středy 19. 1. 2022, (podle situace prodloužíme)

CENA: 1890 Kč zahrnuje lektorné, textilní materiál (1 metr bavlněné látky o šířce 135 cm), tisk a nabarvení 1 kus vlastního oděvu navíc, tiskařský pop, barvení, tisk historickými formami, pomůcky (tužky, štětce, pravítka, šablony, tvořítka atd.) a poštovné.


Rubriky
programy

BARVÍŘSKÁ DÍLNA ŠIBORI

15. 01. 2022 od 10 do 17 hodin

Modrobílá látka se vzorem kaprů
Móda v modrém

Jednodenní textilní dílna je součástí programové nabídky k výstavě Móda v modré. Tradice a současnost indiga v japonském a českém textilu. Nabízí účastníkům možnost se seznámit s japonskou technikou dekorování textilu šibori. Název techniky vychází z japonského slova shiboru, což je výraz pro manipulaci s látkou před barvením. Teoretický úvod s projekcí představí tuto techniku šití a vyvazování tkanin před barvením v historickém kontextu.  V úvodu praktické části si účastníci vyzkoušejí šití a vyvazování textilu a ve druhé části si textilní polotovary nabarví. Domů si odnesou vzorník technik šití a vyvazování šibori a originální hedvábnou šálu.

Doba trvání 10 – 17 h s přestávkou na oběd 13–14 h (možnost využít muzejní restauraci).
Cena 1850 Kč

Lektorka dílny:
Ing. Alena Samohýlová pracuje jako restaurátorka textilu v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Vystudovala organickou chemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a jejím celoživotním zájmem je přírodní textilní materiál, technologie a řemeslné rukodělné techniky jeho zpracování, textilní úpravy, především barvení, a degradace  textilních vláken. Je zkušenou lektorkou textilních kurzů.

Sraz v pokladně muzea.


Rubriky
programy

NA MODRO! RODINNÁ VÝTVARNÁ DÍLNA

19. 01. 2022 v 10 hodin

Forma na modrotisk
Forma na modrotisk

Na rodinné textilní dílně k výstavě Móda v modré /Tradice a současnost indiga v japonském a českém textilu si společně prohlédnete výstavu věnovanou vzorování textilu indigem v českých zemích a Japonsku. Vystavené oděvy, metráž i volná tvorba vám přiblíží a techniku modrotisku od 19. století do současnosti. Dozvíte se, čím a jak se modrotisk vytváří a prozkoumáte soubor forem, s jejichž pomocí na látce vzniká unikátní vzor.

V ateliéru si pak japonský tradiční oděv nazývaný jukata i vyzkoušíte, navrhnete si vlastní dekor, a technikou rezerváže, ručního tisku a následného obarvení si vytvoříte originální prostírání.


Sraz účastníků je v pokladně muzea.

pro koho: rodiče a prarodiče s dětmi, kapacita 10 míst (pro děti od 5 let v doprovodu dospělého)
doba trvání: 3 hodiny
cena: 90 Kč za osobu/účastník k platné vstupence do expozice (děti do 15 let mají vstup do expozice zdarma).
místo: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 17. listopadu 2, 110 00, Praha 1, sraz účastníků v pokladně muzea
lektorka: Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.

Sraz v pokladně muzea

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Cena 90 Kč za osobu ke vstupence do výstavy

Rubriky
programy

MODROTISK! VÝTVARNÉ HRANÍ VE VÝSTAVĚ

21. 01. 2022 v 10 hodin

Děti si hrají s odstřižky látek

Chcete se svými malými dětmi strávit zajímavé dopoledne? Přijďte na výtvarné hraní na výstavu Móda v modré v UPM. Nejenže si prohlédnete výstavu s komentářem lektorky, ale vyzkoušíte si i společně různé výtvarné techniky, které vám přiblíží proces tvorby vzorů, barvení a tisku modrého textilu v českém i japonském kontextu. Domů si odnesete svůj návrh jukaty, letního japonského kimona, originální pohlednici, záložku do knihy a prostorový objekt.

Sraz v pokladně muzea

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Cena 30 Kč za osobu ke vstupence do výstavy

Rubriky
programy

SKRZ HABROVÝ PLOT – PŘEDNÁŠKA

25. 01. 2022 v 18 hodin

Přednáška o vytváření životního prostoru dvou významných osobnosti českého umění a architektury Otto a Boženy Rothmayerových.

Rodinný dům Otto a Boženy Rothmayerových na pražském Břevnově se již po dostavbě v roce 1930 stál místem intenzivní tvůrčí práce manželů Rothmayerových. V době, kdy se Rothmayeroví nastěhovali do svého domu, byla novostavba ne zcela dokončená. Chyběla zde kanalizace a vodu pro koupání bylo potřeba ohřívat ve veliké nádobě, také vybavení interiérů bylo velmi provizorní. Jednotlivé místnosti se záhy začaly zaplňovat uměním, vzorky materiálů, stavebními prvky z Pražského Hradu, kde vrcholily úpravy jejichž vedením byl pověřen architekt Otto Rothmayer. Rodina a její přátele měli velikou zálibu v procházkách přírodou a výlety byly pro ně podstatným zdrojem inspiraci pro vlastní tvorbu.

Dům se postupně stal ateliérem, který díky nenucenému laskavému neladu, poskytoval obyvatelům a jejich hostům tolik krásy a klidu, jejíž intimita byla chráněná  habrovým plotem, který pozvolným růstem, měnicí se barevnosti a strukturou se přičinil k tomu, že se  toto místo stávalo čím dál více tajemným a kouzelným.

Přednáška Mgr. Marie Szadkowske k výstavě Josef Sudek / Otto Rothmayer. Návštěva u pana kouzelníka.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Cena 50 Kč

Rubriky
programy

BESEDA LUKÁŠE BÁRTLA S JANEM HAVLEM

18. 01. 2022 v 18 hodin

Muž před obrazovkou počítače
Richard Homola

Beseda s grafikem a studentem Pavla Diase Janem Havlem je doprovodným programem výstavy Pavel Dias: Torzo – Vzpomínky pro budoucnost

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
110 00 Praha 1

Výklad je zdarma k platné vstupence.

Rubriky
programy

FOTOGRAF SUDEK, ARCHITEKT ROTHMAYER A NEJEN ONI – PŘEDNÁŠKA

18. 01. 2022 v 18 hodin

Josef Sudek: Procházka po kouzelné zahrádce (1948–1964)

Přednáška Jana Mlčocha k výstavě Josef Sudek / Otto Rothmayer. Návštěva u pana kouzelníka.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Cena 50 Kč

Rubriky
programy

PAVEL DIAS: TORZO – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

11. 01. 2022 v 18 hodin

Žena hladí jinou ženu po tváři
Pavel Dias: Oranienburg, 1975

Komentovaná prohlídka výstavy, kterou UPM pořádá společně s Památníkem ticha. Výstavou provede kurátor Mgr. Lukáš Bártl, Ph.D.

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
110 00 Praha 1

Výklad je zdarma k platné vstupence.

Rubriky
programy

DIMENZE DESIGNU – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

11. 01. 2022 v 17 hodin

Sada kovových stolků s deskou v barvě dřeva
Pairs in Squares

Komentovaná prohlídka výstavy děl studentů i pedagogů Ateliéru Průmyslový design FMK Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Provádí kurátorka výstavy PhDr. Iva Knobloch.

Vstup na výstavu i komentovanou prohlídku je zdarma.

Platná bezpečnostní opatření ZDE

Rubriky
programy

PROCHÁZKA PO STOPÁCH JOSEFA SUDKA A OTTO ROTHMAYERA

04. 01. 2022 v 16 hodin

Portrét Josefa Sudka v tmavých šatech

Procházka začíná v Galerii Josefa Sudka v ulici Úvoz 24 v Praze 1 na Hradčanech, kde v letech 1959-1976 fotograf bydlel. Účastníci si tedy prohlédnou nejen autentický Sudkův byt, ale i aktuální výstavu fotografií. Poté se s lektorkou vydají na Pražský hrad, kde se oba umělci seznámili, a který je také propojil. Projdou si některá z míst, která Josef Sudek fotografoval, a seznámí se s venkovními architektonickými realizacemi Otto Rothmayera. 

Přibližná délka konání procházky je 90 minut.

Lektorka Mgr. Zora Koutecká Cena 90 Kč

Galerie Josefa Sudka

Úvoz 24
Praha 1–Hradčany

Vstupné 90 Kč

Rubriky
pro školy

MÓDA V MODRÉ. TRADICE A SOUČASNOST INDIGA V JAPONSKÉM A ČESKÉM TEXTILU

25.11.2021 / PROGRAM PRO ŠKOLY / UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE – HISTORICKÁ BUDOVA

copyright UPM

Navrhujeme jukaty
Program pro mateřské školy – předškolní třídy, 1. a 2. ročník základní školy, ZUŠ

anotace:
Proč se naše výstava jmenuje Móda v modré? To společně zjistíme na výstavě, na které se seznámíme s tradičními i současnými oděvy i látkami Japonska a České republiky, barvenými indigem. Prozkoumáme, jak se vytvářejí jejich dekory technikou modrotisku.
Dozvíme se, kdo byli formíři, barvíři a tiskaři, a proč jsou dnes tyto profese výjimečné.
V tvůrčí části programu si navrhneme vlastní dekor/dezén jukaty a společně uspořádáme malou módní přehlídku a výstavu.

cílová skupina: předškolní třída MŠ, 1. a 2. ZŠ, ZUŠ, zájmové skupiny ve věku předškolák – MŠ, 1. a 2. ZŠ
délka programu: 60 minut
maximální kapacita: 25 žáků
cena programu: 600 Kč za edukační program (do 20 osob), 900 Kč (nad 20 osob), pedagogický doprovod zdarma
cena vstupenky: žáci a studenti do 15 let zdarma
místo 2 NP/přednáškový sál
autorka a lektorka programu Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.

učivo:

 • pojmy: modrotisk, barva indigo, oděvy jukata a fěrtoch, tradiční a novodobé oděvy
 • profese: barvíř, tiskař, formíř
 • technologie barvení a specifické vlastnosti barvení indigem
 • technologie vzorování pomocí forem a šablon, a technikou šibori
 • samostatná tvůrčí činnost: navrhování dekoru jukat, následná přehlídka jukat

výstupy:

 • orientuje se v pojmech modrotisk, barva indigo, oděvy jukata a fěrtoch
 • rozlišuje tradiční a novodobé oděvy
 • rozlišuje profese barvíř, tiskař, formíř
 • dovede popsat specifické vlastnosti barvení indigem
 • pozoruje a zkoumá postup barvení indigem a vzorování pomocí fotem a šablon
 • vytváří vlastní dekor při kresebné realizaci návrhu jukat
 • presentuje se pomocí společného díla – přehlídka jukat

vzdělávací obory RVP PV:
Dítě a společnost, Dítě a svět

RVP PV očekávané výstupy, vzdělávací oblasti: dítě a společnost:
vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, hodnotit svoje zážitky

RVP PV klíčové kompetence:

 • kompetence k učení: soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích
 • kompetence k řešení problémů: řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti, využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost

RVP očekávaný výstup ZŠ I. stupeň, obor: výtvarná výchova:
rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ 

Vytváříme dekory modrotiskových forem
Program pro první stupeň ZŠ – 3. – 5. ročník základní školy, ZUŠ

anotace:
Chcete se dovědět, jak vzniká modrotisk, a prohlédnout si oděvy, vzory a volnou textilní tvorbu v indigové modři? Seznámíme vás s formami, kterými tiskař vytváří na bílém textilním podkladu unikátní vzor. Vyzkoušíte si profesi formíře skládáním vlastního dekoru, který může být pravidelný s jasnými pravidly, nebo i zcela nahodilý. Ukážeme si vzorník dalších možností vytváření modrotiskového dekoru a budete hádat, jaký předmět dekory vytvořil. Svůj vzorník si na fotografickém záznamu odnesete domů.

cílová skupina: první stupeň ZŠ, 3. – 5. ročník základní školy, gymnázia, ZUŠ
délka programu: 90/120 minut
maximální kapacita: 25 žáků
cena programu: 900 Kč za edukační program (do 20 osob), 1200 Kč (nad 20 osob), pedagogický doprovod zdarma
cena vstupenky: žáci a studenti do 15 let zdarma
místo 2 NP/přednáškový sál
autorka a lektorka programu Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.

Navrhujeme dekory, vytváříme formy a barvíme modrotisk
Program pro druhý stupeň ZŠ – 6. – 9. ročník základní školy, víceletá gymnázia, ZUŠ

anotace:
Pojďme společně prozkoumat tradiční textilní technologii barvení indigem v Japonsku a v českých zemích od 19. století do současnosti. Seznámíme s její historií v obou zemích, japonským šibori a českým modrotiskem, který vzniká otiskováním forem s různým dekorem. Představíme si jeho možnosti na vystavených oděvech, metráži i volné tvorbě. Přiblížíme si pojmy pop, kypa, šašija, onzec, štráchování a pinzec. Vyzkoušíme si tvůrčí řemeslné profese návrhářů, formířů a barvířů. Domů si odneseme svoje návrhy jukat, dekorů modrotisku a ukázky papírového modrotisku.

cílová skupina: druhý stupeň ZŠ, 6. – 9. ročník základní školy, víceletá gymnázia, ZUŠ
délka programu: 90/120 minut
maximální kapacita: 25 žáků
cena programu: 900 Kč za edukační program (do 20 osob), 1200 Kč (nad 20 osob), pedagogický doprovod zdarma
cena vstupenky: žáci a studenti do 15 let zdarma
místo 2 NP/přednáškový sál
autorka a lektorka programu Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.

rezervace programu: havlova@upm.cz  (nejpozději týden předem v pracovních dnech)

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Rubriky
programy

JOSEF SUDEK / OTTO ROTHMAYER – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S KURÁTOREM

21. 12. 2021 v 18 hodin

Josef Sudek: Procházka po kouzelné zahrádce (1948–1964)

Komentovaná prohlídka Josef Sudek / Otto Rothmayer. Návštěva u pana kouzelníka s kurátorem výstavy Josefem Mlčochem

Platná bezpečnostní opatření ZDE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Výklad je zdarma k platné vstupence na výstavu.

Rubriky
programy

PŘEDVÁNOČNÍ VEČER V MUZEU – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S PROJEKCÍ

21. 12. 2021 v 18 hodin

Hlavní budova UPM

Lektorka Mgr. Kristýna Václavů vás provede interiéry historické budovy postavené podle návrhů architekta Josefa Schulze. Budova, na jejíž stavbě se podíleli čelní představitelé tehdejší Pražské Obchodní a živnostenské komory a významné firmy, často mecenášsky, je vrcholnou ukázkou uměleckých řemesel přelomu 19. a 20. století. Nahlédnete také do prostor uzavřených veřejnosti, zhlédnete výstavu o rekonstrukci muzea a podíváte se k patě točitého schodiště v muzejní věži. Součástí prohlídky je projekce a možnost zakoupit si dárkové roční vstupenky

Délka komentované prohlídky je kolem 60 minut, cena 90 Kč. Sraz účastníků je u pokladny v historické budově UPM.

Platná bezpečnostní opatření ZDE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Cena 90 Kč

Rubriky
programy

PROCHÁZKA KUBISTICKOU PRAHOU

11. 12.. 2021 ve 14 hodin

Dům U Černé Matky Boží

Lektorka Mgr. Marie Jelínková Ťupová, Dis., vás povede od domu U Černé Matky Boží přes nejznámější realizace Emila Králíčka až k Chocholovým domům pod Vyšehradem. Prozkoumáte z blízka světový fenomén české kubistické architektury. Sraz před vchodem do domu U Černé Matky Boží

Délka programu: cca 90 minut

Přesun pod Vyšehrad proběhne městskou hromadnou dopravou, je nutné počítat s hrazením jízdného

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1

Vstupné
120 Kč

Rubriky
programy

PETR BALÍČEK / FOTOGRAFIE – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

07. 12. 2021. v 17 hodin

Černobílé experimentální fotografie obrysů figur

Petr Balíček (1942–2020) byl sice vědeckým pracovníkem v oboru genetiky, ale ve své fotografické tvorbě se věnoval řadě témat. Vedle dokumentu to byla zejména aranžovaná fotografie (např. cyklus Tváře), kterou v 70.–80. letech vytvářel v rámci skupiny Setkání. V dalších cyklech se soustředil na lidové léčitelství a zvyky, ale i na tabuizovaná témata homosexuality a dětí s genetickým postižením. Komorní přehlídka fotografií Petra Balíčka v Galerii Josefa Sudka je výběrem z jeho daru muzeu z roku 2013.

Výstavou provede kurátor Jan Mlčoch.

Výklad je zdarma k platné vstupence.

Galerie Josefa Sudka

Úvoz 24
Praha 1–Hradčany

Výklad je zdarma k platné vstupence

Rubriky
programy

VÁNOČNÍ RODINNÁ DÍLNA

04. 12. 2021 od 10 do 17 h

Detail japonského letního kimona jukata

Vánoční výtvarná dílna UPM pro malé i velké návštěvníky je tentokrát věnována výstavě Móda v modré / Tradice a současnost indiga v japonském a českém textilu.   Její účastníci obdrží v pokladně UPM instrukce, s nimiž si individuálně projdou výstavu, která představuje vzorování textilu indigem v českých zemích a Japonsku. Techniku modrotisku jim přiblíží vystavené oděvy, metráž i volná tvorba z období od 19. století do současnosti. Dozvědí se, čím a jak se modrotisk vytváří, prozkoumají soubor forem, s jejichž pomocí na látce vzniká unikátní vzor, vytvoří si originální pohlednici (vánoční přání) modrotiskovou koláží a odpočinou si ve čtenářském koutku s knihami o modrotisku.   Po zhlédnutí výstavy si pak v ateliéru vyzkoušejí japonský tradiční oděv zvaný jukata, vyfotografují se v něm a vytvoří si z modrotisku originální vánoční ozdoby a drobné dárky.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Vstupné zdarma k platné vstupence do výstavy

Rubriky
whats on

BEAUTY OF KOREA. KOREAN PORCELAIN DOLL EXHIBITION

23. 11. 2021 – 05. 12. 2021

Malé porcelánové panenky v korejských krojích

The Korean porcelain dolls, which represent life during the Joseon Dynasty, are not only examples of high quality and very traditional South Korean white porcelain, but each doll is also wearing traditional Korean costume.

South Korea has been a producer of high quality ceramics for many centuries, including celadon, or white porcelain. During the 9th and 10th centuries, Korea was already the second most successful country in the world in the production of ceramics. After the Joseon Dynasty, white porcelain, called pekcha, gained great popularity.

Malé porcelánové panenky v korejských krojích
Malé porcelánové panenky v korejských krojích

The Museum of Decorative Arts – main building

17. listopadu 2
110 00 Prague 1

Opening Hours
Tuesday 10 a.m.–8 p.m.
Wednesday – Sunday 10 a.m.–6 p.m.
Monday closed

Addmission
free with a ticket to any exhibition

Rubriky
vystavujeme

KRÁSA KOREJE, VÝSTAVA KOREJSKÝCH PORCELÁNOVÝCH PANENEK

23. 11. 2021 – 05. 12. 2021

Malé porcelánové panenky v korejských krojích
Pairs in Squares

Pořádá: Velvyslanectví Korejské republiky. 

Korejské porcelánové panenky, které představují život za dynastie Čoson, jsou nejen ukázkou kvalitního a velmi tradičního jihokorejského porcelánu, ale každá z nich má na sobě také tradiční korejský kroj.

Jižní Korea je již po mnoho století producentem vysoce kvalitní keramiky, mimo jiné také seladonu i bílého porcelánu. Již během 9. a 10. století byla Korea druhou nejúspěšnější zemí ve výrobě keramiky na světě. Za dynastie Korjo se začal vyrábět vysoce kvalitní seladon, který byl velice oblíbený nejen v Koreji, ale i ve světě. Po nástupu dynastie Čoson získal obrovskou popularitu bílý porcelán zvaný pekča. 

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Otevírací doba
úterý 10 – 20 h
středa až neděle 10 – 18 h
pondělí zavřeno


Rubriky
programy

VOLBA INDIGA A JEHO MODŘI – PŘEDNÁŠKA

14. 12. 2021 v 18 hodin

Modrobílá látka se vzorem kaprů
Móda v modrém

Přednáška kurátorky výstavy Móda v modré Markéty Vinglerové.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Cena 50 Kč

Rubriky
vystavujeme

DIMENZE DESIGNU

11. 11. 2021 – 23. 01. 2022

Sada kovových stolků s deskou v barvě dřeva
Pairs in Squares

Partner výstavy: Ateliér Průmyslový design FMK UTB ve Zlíně
Autor a kurátor projektu: Martin Surman
Grafický design: Denisa Novobilská, Jakub Hrdina, Sabina Stržínková

Retrospektivní výstava ateliéru Průmyslový design Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně představuje vybrané designérské a výstavní projekty, kterými se ateliér prezentoval na tuzemských a zahraničních akcích zaměřených na design.

Ateliér Průmyslový design Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který byl založen v roce 1999, navazuje na dlouholetou tradici výuky průmyslového designu, jejíž základy byly koncipovány na sklonku 30. let 20. století ve zlínské Škole umění, založené společností Baťa. Zlín se stal kolébkou českého průmyslového designu zejména zásluhou takových osobností, jakými byli prof. Vincenc Makovský, prof. Zdeněk Kovář a jeho žák prof. akad. soch. Pavel Škarka.

Studium v ateliéru Průmyslový design FMK UTB ve Zlíně, který od roku 2014 vede doc. MgA. Martin Surman, ArtD., je zaměřeno na navrhování sériově vyráběných produktů z oblastí designu nábytku, interiérových doplňků, elektrospotřebičů, strojů, dopravních prostředků apod. V rámci ateliérové výuky je kladen důraz zejména na vysokou užitnou hodnotu návrhu a jeho ergonomické parametry, vizuální kvalitu, ekologii a výrobní potenciál.

Ateliér Průmyslový design se aktivně podílí na řadě výzkumných a vývojových projektů a zaměřuje se na úzkou spolupráci s výrobním sektorem, o čemž svědčí řada realizací konkrétních výrobků, registrovaných průmyslových vzorů a dlouhodobě úspěšné partnerství s mnoha firmami. Naprostá většina ateliérových projektů je iniciována přímo z praxe, konkrétními požadavky a potřebami průmyslové sféry.

Ve výuce je design vnímán jako prostředek komunikace mezi designérem, výrobcem a uživatelem.

Ateliér Průmyslový design se prezentoval na mnoha prestižních zahraničních soutěžích a akcích zaměřených na design, jakými byly Tokyo Design Week 2015 v Japonsku, Dutch Design Week 2016 a 2018 v nizozemském Eindhovenu, Vienna Design Week 2016 v Rakousku, Bratislava Design Week 2016, 2017 a 2019 na Slovensku, Lodz Design Week 2016 v Polsku, Ambiente 2018 v německém Frankfurtu, Milan Design Week 2018 a 2019 v Itálii, EXPO 2020 Dubai ve Spojených arabských emirátech apod., v rámci kterých obdržel řadu významných ocenění. Studenti ateliéru Průmyslový design rovněž pravidelně získávají nejvyšší ceny v tuzemských soutěžích a přehlídkách designu, jako jsou například Národní cena za studentský design, Designblok, Grand Prix Mobitex, Cena profesora Jindřicha Halabaly, DESIGN.S apod.

Mezi nejzásadnější úspěchy na mezinárodní scéně bezesporu patří dvě ocenění Red Dot Design Award v kategorii Design Concept a v kategorii Best of Best.

Ateliér Průmyslový design těmito aktivitami dlouhodobě významně přispívá k čelní pozici Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně mezi vzdělávacími institucemi obdobného zaměření ve světě.

Ateliér Průmyslový design se může pyšnit desítkami absolventů bakalářského, magisterského i doktorského studia, kteří založili vlastní designérské firmy, nebo pracují pro přední české i světové společnosti, např. Volkswagen, Škoda Auto, MMCité, Egoé, Tescoma, Ton, Preciosa, Lasvit, Meopta, TAJMAC ZPS, Nirvána Systems, Baťa, Fatra, Koma, TON, Plastia atd.

Ateliér Průmyslový design FMK UTB Zlín

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Otevírací doba
úterý 10 – 20 h
středa až neděle 10 – 18 h
pondělí zavřeno


Rubriky
programy

MÓDA V MODRÉ – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S KURÁTORKOU

15. 02. 2022 v 18 hodin

Modré evropské oděvy na figurínách
Móda v modré

Komentovaná prohlídka Móda v modré. Tradice a současnost indiga v japonském a českém textilu s kurátorkou výstavy Markétou Vinglerovou

Platná bezpečnostní opatření ZDE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Výklad je zdarma k platné vstupence na výstavu.

Rubriky
programy

MÓDA V MODRÉ – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S KURÁTORKOU

11. 01. 2022 v 18 hodin

Japonské šaty a jukaty (letní kimona) na figurínách
Móda v modré

Komentovaná prohlídka Móda v modré. Tradice a současnost indiga v japonském a českém textilu s kurátorkou výstavy Markétou Vinglerovou

Platná bezpečnostní opatření ZDE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Výklad je zdarma k platné vstupence na výstavu.

Rubriky
programy

STIGMATIZOVANÁ MÍSTA 2 – BESEDA S RICHARDEM HOMOLOU

15. 02. 2022 v 18 h

Richard Homola stojí u zdi
Richard Homola

Beseda s dokumentárním fotografem Richardem Homolou je doprovodným programem výstavy Pavel Dias: Torzo – Vzpomínky pro budoucnost

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
110 00 Praha 1

Výklad je zdarma k platné vstupence.

Rubriky
programy

PAVEL DIAS: TORZO–VZPOMÍNKY PRO BUDOUCNOST – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

09. 11. 2021 v 18 h

Žena hladí jinou ženu po tváři
Pavel Dias: Oranienburg, 1975

Komentovaná prohlídka výstavy, kterou UPM pořádá společně s Památníkem ticha. Výstavou provede autor výstavního libreta Pavel Štingl.

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
110 00 Praha 1

Výklad je zdarma k platné vstupence.

Rubriky
programy

STIGMATIZOVANÁ MÍSTA 1 – BESEDA S KARLEM CUDLÍNEM

16. 11. 2021 v 18 h

Karel Cudlín

Beseda s dokumentárním fotografem Karlem Cudlínem je doprovodným programem výstavy Pavel Dias: Torzo – Vzpomínky pro budoucnost

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
110 00 Praha 1

Výklad je zdarma k platné vstupence.

Rubriky
programy

PAVEL DIAS: TORZO–VZPOMÍNKY PRO BUDOUCNOST – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

02. 11. 2021 v 18 h

Muž veze ženu na vozíku
Pavel Dias: Osvětim-Birkenau, 1995

Komentovaná prohlídka výstavy, kterou UPM pořádá společně s Památníkem ticha. Výstavou provede kurátor výstavy Lukáš Bártl.

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
110 00 Praha 1

Výklad je zdarma k platné vstupence.

Rubriky
programy

MÓDA V MODRÉ – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S KURÁTORKAMI

25. 11. 2021 v 17 hodin

Modrá halenka a modrá sukně s bílými pruhy
Model Martiny Dvořákové

Mimořádná komentovaná prohlídka výstavy Móda v modré. Tradice a současnost indiga v japonském a českém textilu s kurátorkami výstavy Secuko Šibata, která pohovoří o japonské části výstavy, a Markétou Vinglerovou.

Platná bezpečnostní opatření ZDE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Výklad je zdarma k platné vstupence na výstavu.

Rubriky
vydáváme

ČESKÁ ÚČAST NA XXII. TRIENÁLE V MILÁNĚ

kniha

Dvoudílná publikace se včleňuje do řady katalogů výstavních projektů, které prezentovaly české země na nejstarší a nejprestižnější mezinárodní přehlídce designu a architektury. Její části LithopyOut of Power Tower dokumentují vystavené instalace na XXII. trienále v Miláně v roce 2019 s tématem Broken Nature (Narušená příroda). Lithopy obsahuje text Petry Novákové podávající stručný vhled do historie české účasti na milánských trienále a texty autorů audiovizuální instalace Lithopy Petra Šourka a Denisy Rehef Kery, jež získala cenu Digital Dozen Award Kolumbijské univerzity v New Yorku za průkopnický počin v oboru design fiction. Out of Power Tower zachycuje vznikání a širší mezinárodní vědecko-technický, filozofický a umělecký kontext monumentálního objektu z vybitých baterií Out of Power Tower Krištofa Kintery a jeho týmu. Textům Ivy Knobloch, Milana Guštara a Miloše Vojtěchovského zde dodává vizuální interpretaci Kryštof Doležal, který je také autorem vloženého plakátu.

Vydavatel: UPM v Praze 2021 (Lithopy), UPM a Kunsthalle Praha 2020 (Out of Power Tower)
Editorka: Iva Knobloch
Texty: Milan Guštar, Denisa Reshef Kera, Iva Knobloch, Petra Nováková, Petr Šourek, Miloš Vojtěchovský
Fotografie: Jan Hrdý, Rastislav Juhás, Krištof Kintera, Martin Polák, Lukáš Procházka, Gabriel Urbánek
Grafická úprava: Kryštof Doležal, Jan Svoboda, Studio Breisky
Vydání: česko-anglické (Lithopy) a české s anglickým resumé (Out of Power Tower)
Formát: 25 x 20 cm, měkká vazba
Počet stran/reprodukcí Lithopy: 80/38
Počet stran/reprodukcí Out of Power Tower: 96/80
ISBN: 978-80-7101-197-2 (Lithopy)
ISBN 978-80-7101-196-5 (Out of Power Tower)