CZ | EN

Beseda s Markétou Vinglerovou
18.05.2019, od 16.30 / přednáška / Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

Pocta suknu. Výstava kurátorky Markéty Vinglerové v 8smičce v Humpolci

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

O textilním výtvarnictví s Markétou Vinglerovou

Jaké jsou hlavní trendy a konstanty textilního umění a umění využívajícího textil jako médium? Kteří tvůrci 20. století nás oslovují i dnes a kteří současní umělci se zabývají textilem? Markéta Vinglerová představí textilní výtvarnictví v českém prostředí na základě vybraných publikací z fondu Knihovny UPM.
Textilní výtvarnictví zaznamenalo v mezinárodním měřítku během 20. století řadu změn. A to nejen v oblasti technologií. Oproti původně spíše dekorativnímu a užitnému charakteru získal od šedesátých let na významu umělecký rozměr. Po delší době nezájmu je nový pohled na textil patrný zejména v tvorbě nejmladší generace umělců, kteří mají zázemí více ve volném umění než v oborech spjatých s textilem.

Mgr. Markéta Vinglerová je od roku 2016 kurátorkou sbírky textilu UPM
Zabývá se výzkumem textilu a jeho pozicí v kontextu současného umění.
Absolvovala obor Dějiny umění na FF UK v Praze a studovala v Ateliéru textilní tvorby na UMPRUM, kde poté působila jako odborná asistentka.
Kurátorsky spolupracovala na řadě výstavních projektů, například 8smička v Humpolci.
Je spoluautorkou publikace Pocta suknu, která se stala Nejkrásnější českou knihou roku 2018 v kategorii katalog.
V současnosti připravuje na Katedře teorie a dějin umění UMPRUM dizertaci na téma vztahující se k historii tamní výuky textilu.
Rezervace nutná na adrese knihovna@upm.cz.

18. května v 16.30 hodin

Více informací zde »

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

© 2019 Uměleckoprůmyslové museum v Praze