MÓDA V MODRÉ. TRADICE A SOUČASNOST INDIGA V JAPONSKÉM A ČESKÉM TEXTILU

25.11.2021 / PROGRAM PRO ŠKOLY / UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE – HISTORICKÁ BUDOVA

copyright UPM

Navrhujeme jukaty
Program pro mateřské školy – předškolní třídy, 1. a 2. ročník základní školy, ZUŠ

anotace:
Proč se naše výstava jmenuje Móda v modré? To společně zjistíme na výstavě, na které se seznámíme s tradičními i současnými oděvy i látkami Japonska a České republiky, barvenými indigem. Prozkoumáme, jak se vytvářejí jejich dekory technikou modrotisku.
Dozvíme se, kdo byli formíři, barvíři a tiskaři, a proč jsou dnes tyto profese výjimečné.
V tvůrčí části programu si navrhneme vlastní dekor/dezén jukaty a společně uspořádáme malou módní přehlídku a výstavu.

cílová skupina: předškolní třída MŠ, 1. a 2. ZŠ, ZUŠ, zájmové skupiny ve věku předškolák – MŠ, 1. a 2. ZŠ
délka programu: 60 minut
maximální kapacita: 25 žáků
cena programu: 600 Kč za edukační program (do 20 osob), 900 Kč (nad 20 osob), pedagogický doprovod zdarma
cena vstupenky: žáci a studenti do 15 let zdarma
místo 2 NP/přednáškový sál
autorka a lektorka programu Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.

učivo:

 • pojmy: modrotisk, barva indigo, oděvy jukata a fěrtoch, tradiční a novodobé oděvy
 • profese: barvíř, tiskař, formíř
 • technologie barvení a specifické vlastnosti barvení indigem
 • technologie vzorování pomocí forem a šablon, a technikou šibori
 • samostatná tvůrčí činnost: navrhování dekoru jukat, následná přehlídka jukat

výstupy:

 • orientuje se v pojmech modrotisk, barva indigo, oděvy jukata a fěrtoch
 • rozlišuje tradiční a novodobé oděvy
 • rozlišuje profese barvíř, tiskař, formíř
 • dovede popsat specifické vlastnosti barvení indigem
 • pozoruje a zkoumá postup barvení indigem a vzorování pomocí fotem a šablon
 • vytváří vlastní dekor při kresebné realizaci návrhu jukat
 • presentuje se pomocí společného díla – přehlídka jukat

vzdělávací obory RVP PV:
Dítě a společnost, Dítě a svět

RVP PV očekávané výstupy, vzdělávací oblasti: dítě a společnost:
vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, hodnotit svoje zážitky

RVP PV klíčové kompetence:

 • kompetence k učení: soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích
 • kompetence k řešení problémů: řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti, využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost

RVP očekávaný výstup ZŠ I. stupeň, obor: výtvarná výchova:
rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ 

Vytváříme dekory modrotiskových forem
Program pro první stupeň ZŠ – 3. – 5. ročník základní školy, ZUŠ

anotace:
Chcete se dovědět, jak vzniká modrotisk, a prohlédnout si oděvy, vzory a volnou textilní tvorbu v indigové modři? Seznámíme vás s formami, kterými tiskař vytváří na bílém textilním podkladu unikátní vzor. Vyzkoušíte si profesi formíře skládáním vlastního dekoru, který může být pravidelný s jasnými pravidly, nebo i zcela nahodilý. Ukážeme si vzorník dalších možností vytváření modrotiskového dekoru a budete hádat, jaký předmět dekory vytvořil. Svůj vzorník si na fotografickém záznamu odnesete domů.

cílová skupina: první stupeň ZŠ, 3. – 5. ročník základní školy, gymnázia, ZUŠ
délka programu: 90/120 minut
maximální kapacita: 25 žáků
cena programu: 900 Kč za edukační program (do 20 osob), 1200 Kč (nad 20 osob), pedagogický doprovod zdarma
cena vstupenky: žáci a studenti do 15 let zdarma
místo 2 NP/přednáškový sál
autorka a lektorka programu Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.

Navrhujeme dekory, vytváříme formy a barvíme modrotisk
Program pro druhý stupeň ZŠ – 6. – 9. ročník základní školy, víceletá gymnázia, ZUŠ

anotace:
Pojďme společně prozkoumat tradiční textilní technologii barvení indigem v Japonsku a v českých zemích od 19. století do současnosti. Seznámíme s její historií v obou zemích, japonským šibori a českým modrotiskem, který vzniká otiskováním forem s různým dekorem. Představíme si jeho možnosti na vystavených oděvech, metráži i volné tvorbě. Přiblížíme si pojmy pop, kypa, šašija, onzec, štráchování a pinzec. Vyzkoušíme si tvůrčí řemeslné profese návrhářů, formířů a barvířů. Domů si odneseme svoje návrhy jukat, dekorů modrotisku a ukázky papírového modrotisku.

cílová skupina: druhý stupeň ZŠ, 6. – 9. ročník základní školy, víceletá gymnázia, ZUŠ
délka programu: 90/120 minut
maximální kapacita: 25 žáků
cena programu: 900 Kč za edukační program (do 20 osob), 1200 Kč (nad 20 osob), pedagogický doprovod zdarma
cena vstupenky: žáci a studenti do 15 let zdarma
místo 2 NP/přednáškový sál
autorka a lektorka programu Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis.

rezervace programu: havlova@upm.cz  (nejpozději týden předem v pracovních dnech)

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1