Rubriky
pro školy

Pavel Dias: Torzo – Vzpomínky pro budoucnost

Program pro školy

Výstava nedávno zesnulého významného českého fotografa, který po 30 let mapovat místa spojená s připomínáním jedné z nejtemnějších kapitol lidských dějin – šoa. Výstava poskytuje unikátní možnost k zamyšlením nad vývojem a současným přístupem (nejen) k tématu holocaustu.

Doprovodný program školám nabízí zasazení věci nikoliv do jediného kontextu (holocaust), ale vícera různých kontextů, které mohou objevovat a následně představovat i samotní žáci, a to nejen v rámci samotné výstavy a/nebo workshopu, nýbrž i v rámci další práce ve škole i mimo ni. Program nabízí a realizuje partner výstavy Památník ticha.

Program pro 9. třídy ZŠ a SŠ

komentovaná prohlídka s průvodcem
reflektivní workshop
diskuse o možných cestách další práce s tématem či formou předávání vlastních zkušeností nebo rodinných událostí (projekty atp.)

Délka programu 60 minut
Maximální kapacita 25 žáků
Cena komentované prohlídky 0 Kč
Cena vstupenky žáci a studenti od 15 let 30 Kč (student ve školní skupině od 10 a více studentů)
Rezervace programu: gunter@pamatnikticha.cz  (nejpozději týden předem v pracovních dnech)

Více o programu:

Klíčová slova
pojmy: holocaust, paměť, připomínání, předávání, nové interpretace a přemýšlení o historických událostech
dostupné prameny
Výstupy (žák)
orientuje se v pojmech holocaust a faktu, že vztah k němu, tj. včetně způsobů jeho připomínání i přijímání se neustále vyvíjí, rozumí tomu, že stejné je to s každou jinou historickou událostí – uvědomuje si, že vždy existují různé interpretace a různé přístupy k věci na jedné straně, ale zároveň též fakticitu a ověřitelnost základních dat na straně druhé porovnává tyto poznatky se svou vlastní rodinnou historií či historií místa, kde žije; dokáže hledat a nacházet souvislosti, které mohou inspirovat k dalšímu přemýšlení i konkrétní práci (projektu).