CZ | EN

Úsek ředitele sbírek a výzkumu

Sbírka fotografie

Jan Mlčoch
kurátor sbírky fotografie
mlcoch@upm.cz

Jitka Štětková
správkyně depozitáře fotografie
stetkova@upm.cz
+420 778 543 944

© 2019 Uměleckoprůmyslové museum v Praze