Knihy

GALERIJNÍ A MUZEJNÍ EDUKACE 2. UMĚNÍ A KULTURA VE ŠKOLNÍM KONTEXTU. UČENÍ Z UMĚNÍ

vydavatelé: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta UK, UPM v Praze, 2013
autorky koncepce a textů: Marie Fulková, Lucie Hajdušková, Leonora Kitzbergerová, Vladimíra Sehnalíková
vydání: české s anglickým resumé
formát: 29,6 x 21 cm, měkká vazba
počet stran: 352
počet reprodukcí: 350
ISBN 978-80-7101-127-9 (UPM)

275,00 

Skladem

Popis

Vzdělávací programy Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Galerie Rudolfinum v letech 2012 a 2013

Publikace přináší souhrn edukačních programů realizovaných v UPM a v Galerii Rudolfinum během roku 2012 a 2013. Sleduje hlavní koncepci uplatněnou v předchozím dílu, a to sled programů ve vazbě na výstavy, ale přenáší zájem na pedagogické rozvedení některých témat ve škole.

Práce s tématy propojuje edukační program s dalšími prameny, dotvářejícími kontextové pole. Jsou to texty z oblasti krásné literatury, poezie, dále historické prameny, současný diskurz umění, internetové a jiné encyklopedické zdroje, ale také – a především – výtvarné a autentické výpovědi žáků a studentů. Kniha představuje možnosti vyučování inspirovaného vztahem kulturní a vzdělávací instituce a ukazuje, že návštěvou výstavy a absolvováním programu v muzeu či galerii proces učení nekončí. „Dešifruje“ pedagogické postupy až do úrovně strukturovaných příprav na vyučování a vazeb na Rámcový vzdělávací program, oblast Umění a kultura.

Mohlo by se Vám líbit…