Podání reklamace

E-mailem

 • zašlete požadavek na reklamování zboží na mail eshop@upm.cz
 • email musí obsahovat
  • číslo objednávky
  • zboží, kterého se reklamace týká
  • popis zjištěných závad a jejích projevů

Telefonicky

 • zavolejte na číslo +420 778 543 934
 • prosíme připravte si číslo objednávky

Poštou

 • zašlete dopis, který musí obsahovat
  • číslo objednávky
  • zboží, kterého se reklamace týká
  • popis zjištěných závad a jejích projevů
  • dopis zašlete na adresu
   Uměleckoprůmyslové museum v Praze
   ulice 17. listopadu 2
   110 00 Praha
   dopis označte výrazně REKLAMACE ESHOP

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího doručení a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou. 

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.