Knihy

LANNA ET LANNA: RODINA A PODNIKÁNÍ

editoři: Milan Hlavačka, Jiří Kopáček
texty: Lothar Höbelt, Johannes Jetschgo, Roman Sandgruber, Daniel Kovář, Milan Hlavačka, Jindřich Vybíral, Jan Županič, Jan Bažant, Peter Urbanitsch, Martina Koukalová, Patrik Wirkner, Markéta Kudláčová, Filip Wittlich, Martin Ebel, Petra Váchová, Nikolaj Savický, Štěpán Rusňák, Jan Jugmann, Wilhelm Brauneder, Jan Ivanov, Alena Borovcová, Karel Drvola, Václava Horčáková, Jiří Kopáček a Petr Bauer.
grafický design: NEBE
vydání: české, německé a anglické resumé
formát: 22 x 22 cm, šitá pevná vazba
počet stran: 344
počet reprodukcí: 240
vydavatel: Historický ústav Akademie věd ČR a nakladatelství NEBE, Praha 2022

ISBN 978‐80‐7286‐399‐0 (Historický ústav AV ČR)
ISBN 978‐80‐906008‐1‐2 (NEBE s.r.o.)

0,00 

Není skladem

Popis

Rodinné podnikání a působení ve společnosti a kultuře česko-rakouského podnikatelského rodu Lannů trvalo jedno století: od založení rodinného podniku roku 1828, který převzal obchod solí a dřevem na Vltavě a v Českých Budějovicích stavěl dřevěné lodě, přes budování průmyslových podniků na Kladensku Adalbertem Lannou starším (1805–1866), dále výstavbou základní železniční a říční dopravní sítě v Čechách i Rakousku Adalbertem Lannou mladším (1836–1909), až do úmrtí posledního mužského potomka rodu JUDr. Adalberta Lanny nejmladšího (1867–1922). Nové mezioborové studium podnikatelských, kulturních, spolkových a mecenášských aktivit tří generací rodiny utváří poprvé vícerozměrný pohled na tuto výjimečnou rodinu, která žila a podnikala v prostředí tří odlišných epoch. Publikované texty dávají nahlédnout i do soukromého, veřejného a částečně i myšlenkového světa mužských příslušníků rodiny. Texty v knize jsou doprovázeny zcela originálními dobovými fotografiemi a ilustracemi, z nichž mnohé velkoryse poskytl potomek Adalberta Lanny mladšího v ženské linii Hubertus Trauttenberg.