Rubriky
pro školy

MEZI KÝČEM A AKADEMIÍ. CHROMOLITOGRAFIE VE SLUŽBÁCH REKLAMY A UMĚNÍ

Součástí výstavy jsou aktivní zóny a další edukační programy, jejichž termíny budeme upřesňovat v návaznosti na aktuální epidemiologická opatření:

Atlas poškození ke stažení

Atlas poškození je prvotním výstupem konzervátorského výzkumu v rámci projektu „Plakát jako nástroj komunikace a kulturně-historický pramen: vizuální médium proměn národní kulturní identity v letech 1880–1938, postupy jeho ochrany, uchování a zpřístupnění“, řešeného s podporou Ministerstva kultury ČR v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze v letech 2018–2022.

Program pro mateřské školy – předškolní třídy, 1. a 2. ročník základní školy, ZUŠ

Program O míchání barev
Jak se z bodů může stát plocha, jak se sčítají barvy, a co je to soutisk? To se dozvíte na výstavě o chromolitografii. Společně prozkoumáme širokou škálu exponátů od plakátů po nálepky na perníky, a zaměříme se technologii tisku. Vyzkoušíte si míchání barev a odnesete domů malý barevný vzorníček. Program je zaměřen také na rozvíjení vizuální gramotnosti a způsobů čtení obrazového materiálu.

Více o programu

Program Papíre hop, technika pop up
Jak se liší tištěný obraz od malovaného, i když je těžké je na první pohled rozlišit? Jaké možnosti přinesl barevný tisk? V programu se společně seznámíme s rozmanitým obrazovým materiálem výstavy, který vznikl barevným soutiskem z několika kamenných desek, tzv. chromolitografií. Prozkoumáme širokou škálu exponátů od plakátů po nálepky na perníky a zaměříme se na drobné příležitostné tisky. V jejich prostorovém a dekorativním řešení budeme hledat inspiraci pro tvorbu vlastních přáníček a prostorových obrázků z papíru, které si žáci vytvoří a odnesou domů. Program je zaměřen také na rozvíjení vizuální gramotnosti a způsobů čtení obrazového materiálu.

Více o programu

Program Od bodu k linii
Jak vzniká linie, tvar či plocha? A jaký význam má bod nejen v tisku? V programu se společně seznámíme s rozmanitým obrazovým materiálem výstavy, který vznikl barevným soutiskem z několika kamenných desek, tzv. chromolitografií. Prozkoumáme širokou škálu exponátů od plakátů po nálepky na perníky, a zaměříme se na drobné příležitostné tisky. Přiblížíme si technologii tisku, kde právě bod hraje hlavní roli. V různých tvůrčích aktivitách si ověříme, co vše bod dokáže, a jak si s ním můžeme hrát a co z něj můžeme vytvořit. Program je zaměřen také na rozvíjení vizuální gramotnosti a způsobů čtení obrazového materiálu.

Více o programu

Program pro 3 – 5. ročník základní školy, ZUŠ

Nejdříve se společně seznámíme s rozmanitým obrazovým materiálem výstavy, který je vytvořen barevným soutiskem z několika kamenných desek, tzv. technikou chromolitografie. Prozkoumáme, nezbytné podmínky vzniku kvalitního tisku (technologie tisku i míchání barev). Zjistíme, kde všude se tato technika uplatnila. Prohlédneme si širokou škálu exponátů od plakátů po nálepky na perníky, a zaměříme se na drobné příležitostné tisky. V jejich prostorovém a dekorativním řešení budeme hledat inspiraci pro tvorbu přáníček a prostorových obrázků z papíru, které si žáci vytvoří a odnesou domů.

Více o programu

Program pro 6 – 9. ročník základní školy, gymnázia, ZUŠ

Zajímá vás, jak technika chromolitografie (barevný soutisk z několika kamenných desek) proměnila vizuální kulturu druhé pol. 19. století a kde všude se uplatnila? Na výstavě se společně seznámíme s rozmanitými exponáty od reprodukcí slavných děl, kolekcí reklamních plakátů, drobnými tisky až po nálepky na perníky. Zaměříme se na dovednosti tiskařů a kreslířů tiskových matric, jejichž detailní práci si vyzkoušíme.

Více o programu

Školní programy – rezervace programu havlova@upm.cz (nejpozději 7 dní předem)

cyklus komentovaných prohlídek výstavy
vždy v úterý v 17 hodin, sraz účastníků v úvodu výstavy, rezervace na webu UPM výklad zdarma k platné vstupence

komentovaná prohlídka pro pedagogy

cyklus přednášek
vždy ve středu v 18 hodin v přednáškovém sále UPM
vstupné 50 Kč

Chromolitografie v tiskárenském provozu v ČecháchPhDr. Lucie Vlčková, Ph.D.
Svaté obrázky do kapsy i interiéruBc. Anežka Bartošíková
Chromolitografický plakát a reklamaMgr. Petr Šámal, Ph.D.
Problematika ochrany chromolitografických tisků ve sbírkových fondechBc. Martina Chadimová