DOCUMENTS

Basic documents

Deed of Foundation
Zřizovací listina UPM
Zřizovací listina UPM včetně Dodatků

Anti-corruption Program
Protikorupční program Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Cultural Policy of Ministry of Culture
Kulturní politika MK ČR

Concept of more effective care for cultural heritage of Ministry of Culture
Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v ČR 2003

Development concept 2010—2017
Koncepce rozvoje UPM pro roky 2010—2017

Development concept 2005—10
Koncepce rozvoje Uměleckoprůmyslového musea v Praze pro roky 2005—2010

ICOM Code of Ethics for Museums
Etický kodex muzeí dle ICOM

UPM Board
Rada UPM
Jednací řád Rady UPM

Advisory Board for Acquisition
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost UPM
Stanovy Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost UPM, pdf, 967kB

Annual Reports

2017
Výroční zpráva UPM 2017

2016
Výroční zpráva UPM 2016

2015
Výroční zpráva UPM 2015

2014
Výroční zpráva UPM 2014

2013
Výroční zpráva UPM 2013

2012
Výroční zpráva UPM 2012

2011
Výroční zpráva UPM 2011

2010
Výroční zpráva UPM 2010

2009
Výroční zpráva UPM 2009

2008
Výroční zpráva UPM 2008

2007
Výroční zpráva UPM 2007

2006
Výroční zpráva UPM 2006

2005
Výroční zpráva UPM 2005

2004
Výroční zpráva UPM  2004

2003
Výroční zpráva UPM 2003

2002
Výroční zpráva UPM 2002