Knihy

KLASICISMUS A BIEDERMEIER Z KNÍŽECÍCH LICHTENŠTEJNSKÝCH SBÍREK / NEOCLASSICISM AND BIEDERMEIER FROM THE COLLECTIONS OF THE PRINCE OF LIECHTENSTEIN

vydavatelé: UPM v Praze a Liechtenstein Museum ve Vídni, 2010
texty: Johann Kräftner
katalogová hesla: Johann Kräftner, Claudia Lehner-Jobst, Radim Vondráček
vydání: české a anglické
formát: 28 x 22,7 cm, měkká vazba
počet stran: 432
počet reprodukcí: 307
ISBN 978-80-7101-087-6 (čj)
ISBN 978-80-7101-088-3 (aj)

460,00 

Popis

Katalog výstavy poprvé představuje české veřejnosti umělecká díla období klasicismu a biedermeieru z bohatých sbírek Hanse-Adama II., vládnoucího knížete z Lichtenštejnu. Vynikající portrétní, krajinářské a žánrové práce předních vídeňských autorů – Heinricha Fügera, Friedricha von Amerlinga, Petera Fendiho či Ferdinanda Georga Waldmüllera, dokládají roli knížecího rodu jako významného mecenáše, objednatele a sběratele umění.

Publikace zahrnuje na 300 děl, vedle malby také plastiku, unikátní soubory malovaného vídeňského porcelánu, architektonické kresby a nábytek. Zaměřuje se i na moravská panství rodiny a prostřednictvím vedut, akvarelů interiérů a nábytkových kusů, především z lednického a valtického mobiliáře, podává plastický obraz kultury bydlení tohoto aristokratického rodu.

Mohlo by se Vám líbit…