Rubriky
články

KONFERENCE INTERREG CULTHERIT V KLUŽI – ČERVEN 2024

Lidé si prohlížejí předměty v muzeu

V rumunské Kluži se 11. června sešli zástupci institucí zapojených do projektu CultHerit, který zkoumá situaci mladých pracovníků, absolventů a studentů na trhu práce v oborech zabývajících se kulturním dědictvím. Nejdůležitějším úkolem bylo zhodnotit dosavadní průběh řešení projektu a definovat  následné kroky a rozhodovací mechanismy, které budou součástí přijímacího procesu nového zaměstnance do 30ti let do paměťových institucí. Zúčastněné instituce dostaly za úkol vytvořit strukturu řízení (metodiku výběrového řízení), která má zajistit, aby výstupy projektu dosahovaly požadované kvality.

Mariji Jurkič Flis z chorvatskéhop MUO představila novou verzi webových stránek projektu a sdílení všech potřebných informací.

PARTNERSKÉ INSTITUCE PROJEKTU

Museum of Applied Arts Budapest, Hungary, lead partner

Museum of Applied Arts – Vienna, Austria

Cultural Platform Upper Austria – Linz, Austria

National Institute of Heritage Romania, Bucharest, Romania

National Museum for the History of Transylvania – Cluj Napoca, Romania

Bihor County Employment Agency – Oradea, Romania

Republic Institute for Protection of Cultural Monuments Serbia, Belgrade, Serbia

Intermunicipal Institute for Protection of Cultural Monuments, Subotica, Serbia

Trade Union of Employees in Cultural Institutions, Belgrade, Serbia

Museum of Decorative Arts Prague, Czech Republic

Institute for Protection of Cultural-Historical and Natural Heritage of Republic of Srpska- Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Museum of Arts and Crafts, Zagreb, Croatia

Research and Education Centre Mansion Rakičan, Slovenia