AKTUALITY

PRONÁJEM RESTAURACE

Dne 16. 3. 2022 provedla hodnotící komise posouzení a hodnocení nabídek podaných navrhovateli ve veřejné soutěži vyhlášení k podání nejvhodnějšího návrhu na nájemce restaurace v HB UPM. Dne 17. 3. 2022 vyhlašovatel (UPM) rozhodl o výběru nejvhodnější (nejlepší) nabídky.

Výsledek ZDE

kontaktní osoby zadavatele:
Mgr. Václav Mráček, mracek@upm.cz, pro otázky právní,

Ing. Petr Novák, petr.novak@upm.cz, tel. 773 752 941 pro otázky technické, provozní, prohlídka místa plnění

Dokumenty ke stažení:

Úprava návrhu na veřejnou soutěž
Návrh na veřejnou soutěž
Krycí list
Půdorys 1 (podzemní podlaží)
Půdorys 2 (nadzemní podlaží)
Seznam movitých věcí
Nájemní smlouva
Čestné prohlášení