CZ | EN

dokumenty

Key documents

Deed of Foundation
Zřizovací listina UPM
Zřizovací listina UPM včetně Dodatků

Anti-Corruption Programme
Protikorupční program Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Cultural Policy of the Czech Republic
Kulturní politika MK ČR

UPM development plan 2018—2023
Koncepce rozvoje UPM pro roky 2018—2023


UPM development plan 2019-2023
Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace UPM na léta 2019-2023

ICOM Code of Ethics for Museums
Etický kodex muzeí dle ICOM

UPM Board
Rada UPM
Jednací řád Rady UPM

Advisory Board for Acquisitions
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost UPM
Stanovy Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost UPM

 

Annual Reports

Annual Report 2017
Výroční zpráva UPM 2017

Annual Report 2016
Výroční zpráva UPM 2016

Annual Report 2015
Výroční zpráva UPM 2015

Annual Report 2014
Výroční zpráva UPM 2014

Annual Report 2013
Výroční zpráva UPM 2013

Annual Report 2012
Výroční zpráva UPM 2012

Annual Report 2011
Výroční zpráva UPM 2011

Annual Report 2010
Výroční zpráva UPM 2010

Annual Report 2009
Výroční zpráva UPM 2009

Annual Report 2008
Výroční zpráva UPM 2008

Annual Report 2007
Výroční zpráva UPM 2007

Annual Report 2006
Výroční zpráva UPM 2006

Annual Report 2005
Výroční zpráva UPM 2005

Annual Report 2004
Výroční zpráva UPM  2004

Annual Report 2003
Výroční zpráva UPM 2003

Annual Report 2002
Výroční zpráva 2002

© 2019 Uměleckoprůmyslové museum v Praze