DOKUMENTY

Základní dokumenty

Zřizovací listina UPM
Zřizovací listina UPM
Zřizovací listina UPM včetně Dodatků

Protikorupční program UPM
Protikorupční program Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Státní kulturní politika MK ČR 2021–2025
Kulturní politika MK ČR

Koncepce rozvoje UPM pro roky 2018—2023
Koncepce rozvoje UPM pro roky 2018—2023

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace UPM na léta 2019-2023
Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace UPM na léta 2019-2023

Etický kodex muzeí dle ICOM
Etický kodex muzeí dle ICOM

Rada UPM
Rada UPM
Jednací řád Rady UPM

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost UPM
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost UPM
Stanovy Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost UPM

Aktuální vstupné
Vstupné platné od 10. 1. 2022

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2021
Výroční zpráva UPM 2021

Výroční zpráva 2020
Výroční zpráva UPM 2020

Výroční zpráva 2019
Výroční zpráva UPM 2019

Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva UPM 2018

Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva UPM 2017

Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva UPM 2016

Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva UPM 2015

Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva UPM 2014

Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva UPM 2013

Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva UPM 2012

Výroční zpráva 2011
Výroční zpráva UPM 2011

Výroční zpráva 2010
Výroční zpráva UPM 2010

Výroční zpráva 2009
Výroční zpráva UPM 2009

Výroční zpráva 2008
Výroční zpráva UPM 2008

Výroční zpráva 2007
Výroční zpráva UPM 2007

Výroční zpráva 2006
Výroční zpráva UPM 2006

Výroční zpráva 2005
Výroční zpráva UPM 2005

Výroční zpráva 2004
Výroční zpráva UPM  2004

Výroční zpráva 2003
Výroční zpráva UPM 2003

Výroční zpráva 2002
Výroční zpráva 2002