26. GENERÁLNÍ KONFERENCE ICOM PRAHA 20. – 28. SRPNA

Muzea mají novou definici – Praze ji schválila Mezinárodní rada muzeí ICOM

Ve dnech 20.–28. 8. 2022 proběhla generální konference Mezinárodní rady muzeí ICOM Prague 2022. V Praze se setkalo téměř 3 500 nejvýznamnějších odborníků z muzeí, galerií, dalších kulturních odvětví ze 123 zemí světa.

Diskutovali a sdíleli myšlenky týkající se aktuálních otázek oboru, v čem spočívá síla muzeí, jak mohou přispět k rozvoji společnosti, jak využívat nových technologií nebo jak muzea mohou spoluutvářet udržitelný svět. Zabývali se i interními tématy, jako je muzejní leadership nebo rozvoj a směřování ICOM jako světové organizace.

Nejvýznamnějším výstupem konference je nová, pražská, ICOM definice muzea. Ta předchozí platila s drobnými úpravami od roku 1974 a významný podíl na jejím znění měli muzejníci z tehdejšího Československa. Po velkém fiasku na generální konferenci ICOM Kjóto 2019, kdy předložený text nebyl po ostré kritice odsouhlasen, nová, pražská, ICOM definice muzea završila dlouholeté hledání textu, který by postihl význam muzeí na celém světě v 21. století. Podle definice se muzea určují nejen jako instituce sbírkotvorné, ale musí dbát i na to, aby byla přístupná, inkluzivní, fungovala udržitelně a eticky!

Pražská ICOM definice muzea: „Muzeum je stálá nezisková instituce ve službách společnosti, která odborně zpracovává, sbírá, konzervuje, interpretuje a vystavuje hmotné i nehmotné dědictví. Muzea jsou otevřená veřejnosti, přístupná a inkluzivní. Podporují a rozvíjejí rozmanitost a udržitelnost, fungují a komunikují eticky, profesionálně a za účasti různých komunit. Nabízejí rozličné podněty pro vzdělávání, potěšení, reflexi a sdílení vědomostí.“

Hlavními hosty odborných panelů byli Hilda Flavia Nakabuye, spoluzakladatelka Fridays for Future v Ugandě; Seb Chan, přední odborník na uplatňování nových technologií v kultuře působící v Austrálii; Lonnie G. Bunch III, 14. tajemník Smithsonian Institution, největšího muzejního a vzdělávacího komplexu na světě; Hilary Carty OBE, specialistka na muzejní leadership z Londýna a Margarita Reyes Suárez kolumbijská antropoložka se specializací na práci s komunitami. Na hlavní přednášky navazovaly panelové diskuse, kulaté stoly a soubory odborných přednášek. Program obsahuje více jak 600 jednotlivých položek, které jsou delegátům přístupné další tři měsíce po generální konference na online konferenční platformě Gcon. Virtualizace přebohatého programu konference je jedním z nejpozitivnějších dopadů pandemie COVID-19 a výrazně tak zvyšuje dostupnost celého obsahu programu.

Generální konference se významně věnovala současnému dění na Ukrajině. Symbolicky dne 21. 8. proběhla panelová diskuse Ochrana kulturního dědictví na Ukrajině, jejímž výsledkem bylo nastavení další pomoci Ukrajině při ochraně a záchraně jejího kulturního dědictví během současné ruské invaze. V rámci panelu byl představen i nový ICOM RED LIST pro Ukrajinu – seznam kulturních statků ztracených ve válečných konfliktech. Red Listy vydává ICOM od roku 2000 a připravuje je ve spolupráci s policejními odborníky z celého světa, Interpolem nebo např. s UNESCO.

Poprvé v dějinách ICOM se pražská Generální konference 2022 konala v novém hybridním formátu. Virtuální konferenční platforma Gcon umožnila plnohodnotný vzdálený přístup k odbornému programu i účastníkům, kteří do Prahy nedorazili osobně a všichni, kteří v Praze byli, se mohou seznámit s obsahem přednášek, které v rámci bohatého programu nestihli navštívit. Mezinárodní rada muzeí tak naplňuje jeden ze svých principů, tedy otevřenost a participaci pro všechny.

Současně na Mezinárodním muzejním veletrhu firmy a muzea prezentovala své nejnovější inovace a řešení určená pro muzejní a kulturní odvětví.

“Muzea mají sílu měnit svět kolem nás!”

Všechny informace naleznete ZDE