AKVIZICE KUBISMUS. NÁKUP DO SBÍREK UPM

od 19. 10. 2023

Kávová konvička, dva šálky a cukřenka, černo-bílé kostky

Kurátorka: Lucie Vlčková, Radim Vondráček
Architektonické řešení: Dušan Seidl
Grafický design: Vladimír Vimr

Artefakty kubistického interiéru představují unikátní a nejcennější doklady českého designu první čtvrtiny 20. století. Pouze v Čechách se kubismus rozvinul jako styl, a uplatnil se tak v době před první světovou válkou nejen v malířství a sochařství, ale i v architektuře, nábytkové tvorbě a užitných předmětech z keramiky, kovů a skla. Česká kubistická architektura a design zvláště z období 1910–1914 nemají ve světové tvorbě obdoby a jsou jedinečným fenoménem českých dějin umění. Kubistický fond Uměleckoprůmyslového musea byl utvářen od padesátých let 20. století, nejprve z majetku autorů a objednatelů. Dochovaných děl v soukromém majetku bylo tedy velmi málo, a proto jsou mimořádně raritní a vyhledávané.

Kvalitou i rozsahem nejvýznamnější privátní sbírku vytvořila Nadace českého kubismu a více  deset let pečovala o její propagaci a prezentaci formou expozice v Bauerově vile v Libodřicích i zápůjčkami na výstavy v Česku a v zahraničí. V roce 2022 získalo UPM, díky mimořádné dotaci poskytnuté Ministerstvem kultury, možnost sbírku odkoupit, a uchovat ji tak v celistvosti. Jejích 14 nábytkových souborů (59 předmětů) a 65 položek-souborů keramických, kovových i skleněných prací (s více než 160 sbírkovými kusy) zahrnuje díla nejvýznamnějších představitelů kubismu – Vlastislava Hofmana, Josefa Gočára, Pavla Janáka a dalších autorů. Nákup sbírky představuje klíčovou akvizici ve sbírkotvorné strategii rezortu Ministerstva kultury a její získání je významným počinem v kulturní politice státu, usilujícího o zachování a zpřístupnění národního kulturního dědictví. Muzeu se touto akvizicí podařilo zásadním způsobem rozšířit svou sbírku kubistického designu o zcela nedostupná díla, zhodnotit některé soubory nábytku a keramiky jejich scelením (např. nábytek Vlastislava Hofmana pro sochaře Josefa Mařatku), a umožnit tak uchování dokladů výjimečného fenoménu českého umění pro příští generace i pro jeho reprezentaci v zahraničí.

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ

AKVIZICE KUBISMUS. NÁKUP DO SBÍREK UPM. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
24. 10. 2023 v 18 h - Dům U Černé Matky Boží
detail

AKVIZICE KUBISMUS. NÁKUP DO SBÍREK UPM. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
21. 11. 2023 v 18 h - Dům U Černé Matky Boží
detail

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1
+420 725 038 628

Otvírací doba
úterý 10 – 20 h
středa až neděle 10 – 18 h
pondělí zavřeno

Vstupné na výstavu
základní 80 Kč | snížené 40 Kč