AKVIZICE KUBISMUS. NÁKUP DO SBÍREK UPM

od 19. 10. 2023

Kávová konvička, dva šálky a cukřenka, černo-bílé kostky

Kurátorka: Lucie Vlčková, Radim Vondráček
Architektonické řešení: Dušan Seidl
Grafický design: Vladimír Vimr

Uměleckoprůmyslové museum v Praze získalo v loňském roce díky mimořádné dotaci poskytnuté Ministerstvem kultury ČR kvalitou i rozsahem nejvýznamnější privátní sbírku kubistických artefaktů, kterou vytvořila Nadace českého kubismu. Ta také více než deset let pečovala o její propagaci a prezentaci formou expozice v Bauerově vile v Libodřicích. Tuto sbírku tvoří 14 nábytkových souborů (59 předmětů) a dalších 65 položek-souborů keramických, kovových i skleněných prací (s více než 160 sbírkovými kusy), zahrnuje díla nejvýznamnějších představitelů kubismu – Vlastislava Hofmana, Josefa Gočára, Pavla Janáka a dalších autorů.

Muzeu se touto akvizicí podařilo zásadním způsobem rozšířit svou sbírku kubistického designu, kterou prezentuje ve stálé expozici Český kubismus, o zcela nedostupná díla, zhodnotit některé soubory nábytku a keramiky jejich scelením (například nábytek Vlastislava Hofmana pro sochaře Josefa Mařatku), a umožnit tak uchování dokladů výjimečného fenoménu českého umění pro příští generace i pro jeho reprezentaci v zahraničí.

Artefakty kubistického interiéru představují unikátní a nejcennější doklady českého designu první čtvrtiny 20. století. Pouze v Čechách se kubismus rozvinul jako styl, a uplatnil se tak v době před první světovou válkou nejen v malířství a sochařství, ale i v architektuře, nábytkové tvorbě a užitných předmětech z keramiky, kovů a skla. Česká kubistická architektura a design zvláště z období 1910–1914 nemají ve světové tvorbě obdoby a jsou jedinečným fenoménem českých dějin umění.

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1
+420 725 038 628

Otvírací doba
úterý 10 – 20 h
středa až neděle 10 – 18 h
pondělí zavřeno

(v neděli 12. 5. bude výstava otevřena až od 12.30 h)

Vstupné na výstavu
základní 80 Kč | snížené 40 Kč
(vstupenka opravňuje k 15% slevě v Café Orient v 1. patře)