ANTICKÉ SKLO ZE SBÍREK UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO MUSEA V PRAZE

obálka knihy Antické sklo s nápisem a obrázky

Publikace archeoložky Hedviky Sedláčkové a historičky umění Heleny Brožkové detailně mapuje bohatou sbírku antického sklo Uměleckoprůmyslového musea v Praze (UPM). První část obsahuje text, který popisuje proces vzniku této muzejní sbírky a přibližuje její hlavní tvůrce, mezi něž patří Vojtěch Lanna, významný sběratel, mecenáš a podnikatel. Další kapitoly jsou věnovány skupinám skel podle oblastí jejich výroby, jako jsou východní Středomoří, oblast dnešní Itálie či Porýní, dále novodobým napodobeninám antického skla, procesu restaurování a chemickému složení skel. Texty provází bohatá fotodokumentace, tabulky s přehledy nádob i grafy se složením skla. Druhou část publikace tvoří katalog, který zahrnuje 370 položek s fotografickou a kresebnou dokumentací: Téměř třetinu sbírky zastupuje antické sklo z oblasti východního Středomoří z archeologického výzkumu v Bejrútu, z hrobů u pohoří Karmel v blízkosti Haify nebo syrského Homsu, případně z egyptského Antinoë (římské město Antinoupolis). Z Itálie pocházejí nádoby z etruských hrobů u Capuy, z mladšího období pak z Aquileie. Nálezy z Mohuče (Mainz) a Niederbreisigu reprezentují sklo z lokalit v Německu. Autorkám se podařilo katalog doplnit o řadu nádob z Lannovy sbírky, které po jeho smrti získala významná evropská a americká muzea.

vydavatel: UPM 2020
editorka: Hedvika Sedláčková
texty: Helena Brožková, Helena Koenigsmarková, Dana Rohanová, Hedvika Sedláčková, Radim Vondráček, Filip Wittlich
grafický design: Johan Vlach, Matěj Benický, MiniMaxStudio
vydání: české (anglické je připravováno na r. 2022)

formát: 30 x 22,5 cm, pevná vazba

počet tiskových stran: 248

počet reprodukcí: cca 780

náklad: 500 ks

ISBN 978-80-7101-194-1

cena (v UPM): 830 Kč