BIEDERMEIER. UMĚNÍ A KULTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH 1814–1848 / ART AND CULTURE IN THE BOHEMIAN LANDS 1814–1848

BIEDERMEIER. UMĚNÍ A KULTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH
(c) UPM

Výpravná monografie podává přehled výtvarného a užitého umění biedermeieru v českých zemích z pohledu současné diskuse o povaze tohoto specifického uměleckého a myšlenkového proudu. První část tvoří tematické stati, které se zaměřují na rozmanité oblasti umělecké tvorby té doby i na její sociální a ideové kořeny. 

Muzejní publikace roku 2008 – 1. místo v soutěži Gloria musaealis

vydavatelé: UPM v Praze a spol. Gallery
autor koncepce, editor: Radim Vondráček
texty: Helena Brožková, Jiří Fronek, Daniela Karasová, Šárka Leubnerová, Zuzana Novotná, Roman Prahl, Jiří Rak, Eva Uchalová, Vít Vlnas, Radim Vondráček, Jana Wittlichová et al.
vydání: české a anglické
formát: 28 x 24 cm, pevná vazba
počet stran: 528
počet reprodukcí: 843
ISBN 978-80-7101-073-9 (čj)
ISBN 978-80-7101-074-6 (aj)
cena (v UPM): 1 490 Kč (česky), 1 690 Kč (anglicky)