Bohumil Kubišta

(1884–1918)

Malíř a teoretik umění. Vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze. V letech 1909 až 1910 pobýval v Paříži a společně Emilem Fillou a Antonínem Procházkou se stal prvním protagonistou kubismu v Československu. Z počátku jeho dílo výrazně ovlivnil expresionismus a dílo Edvarda Muncha a poté, co se v Paříži seznámil s dílem Pabla Picassa, řešil otázky kubistického formalismu, který však osobitým způsobem propojil se symbolistním uměním. Byl členem skupiny Osma a německé umělecké skupiny Die Brücke. Oproti většině kubistických malířů měl pro něj zásadnější význam duchovní rozměr a obsahová stránka umění a důsledněji přistupoval k barevné skladbě.