CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ UPM STODŮLKY

Centrální depozitář UPM Stodůlky
Červeňanského 2843/19
Praha 13
+420 778 772 407

Otevírací doba
Depozitář není přístupný pro veřejnost.
Aktuální otevírací doba kavárny
ZDE

CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ UPM STODŮLKY

Pětipodlažní budova, která byla slavnostně otevřena v dubnu 2016, má kruhový obvod kolem vnitřní čtvercové základny. Je vybavena nejmodernějšími technologiemi, které zaručují jak bezpečné uložení sbírkových předmětů, tak i komfort souvisejících pracovišť. 

Depozitáře jednotlivých sbírek mají svůj vlastní režim ve vnitřní čtvercové budově o rozloze 6 340 m2. Sbírky jsou uloženy podle typu materiálu. V ochozech po obvodu budovy jsou umístěny moderně vybavené restaurátorské ateliéry a kanceláře všech odborných pracovníků, kteří o sbírky pečují, od kurátorů, správců sbírek, restaurátory po pracovníky evidence sbírek. Na každém patře se nacházejí i badatelny pro odbornou veřejnost. Ve vestibulu bude pro veřejnost otevřena kavárna a je zde také prostor pro přednášky, workshopy či menší společenské události.

Celá budova je koncipována jako nízkoenergetický objekt – kanceláře obklopující samotný depozitář zároveň působí jako izolační vrstva, která snižuje spotřebu energie nezbytné k udržování stálého klimatu v depozitářích. K tomu je navíc využívána energie ze zemních vrtů, jež také snižuje energetické nároky budovy.

V budově je kavárna přístupná veřejnosti.