ČESKÝ KUBISMUS. PRŮVODCE EXPOZICÍ UPM

Publikace věnovaná fenoménu českého kubismu čtenáře provádí všemi tematickými okruhy expozice v domě U Černé Matky Boží – první pražské kubistické stavbě. Tato klíčová témata, mezi něž patří například „Skupina výtvarných umělců“, „Kubistický interiér a nábytková tvorba“ či „Šikmá plocha a krystal“, sledují vztahy mezi volným uměním, architekturou a interiérovou tvorbou. 

Text doprovázejí reprodukce nábytku, předmětů z keramiky, skla a kovů, ornamentálních tapetových vzorů, plakátů a knižní grafiky ze sbírky UPM, Moravské galerie v Brně a Národního muzea. Ideové propojení volného a užitého umění v období kubismu dokumentují obrazy a plastiky z fondů Národní galerie v Praze, Západočeské galerie v Plzni a ze soukromé sbírky. Hlavní tvůrce, jako jsou Josef Gočár, Vlastislav Hofman, Pavel Janák, Otto Gutfreund, Emila Filla, Josef Čapek, Bohumil Kubišta, Václav Špála a další, přibližují medailony. Události druhého desetiletí 20. století, které utvářely prostředí umělecké scény kubistů, jejich příznivců i kritiků, sleduje časová osa.

vydavatel: Uměleckoprůmyslové museum v Praze
autor: Lucie Vlčková
vydání: české a anglické
formát: 21 x 16,5 cm, měkká vazba
počet stran: 88
počet reprodukcí: 65
ISBN 978-80-7101-149-1 (čj)
ISBN 978-80-7101-150-7 (aj)
cena (v UPM): 240 Kč (anglicky)


české vydání je momentálně rozebráno, připravujeme dotisk.