ČESKÝ KUBISMUS

STÁLÝ PROGRAM / PROGRAM PRO ŠKOLY / DŮM U ČERNÉ MATKY BOŽÍ

Edukační program v expozici

Edukační program k expozici Český kubismus pro ZŠ, GYM, SŠ, ZUŠ II. stupeň a III. stupeň

Obyčejná židle nebo vzácný exponát?
Náš program přiblíží žákům nebo studentům užité umění jako běžnou součást našeho života. Každý den se setkáváme s předměty, které míjíme, aniž bychom je blíže zkoumali. Jedním z nich je i židle. Vzhledem k tomu, že průměrně prosedíme skoro osm hodin denně, zaslouží si i obyčejná, natož židle – vzácný exponát, prozkoumat podrobněji. Součástí programu je komentovaná prohlídka expozice, práce s pracovními listy a s autorskou skládačkou, ze které si žáci či studenti vytvoří vlastní kubistickou židli, kterou si spolu s vyplněnými pracovními listy budou moci odnést domů.

RVP očekávaný výstup ZŠ, obor: výtvarná výchova
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

RVP očekávaný výstup Gymnázia, obor: výtvarný obor
pojmenuje účinky vizuálně obrazných vyjádření na smyslové vnímání, vědomě s nimi pracuje při vlastní tvorbě za účelem rozšíření citlivosti svého smyslového vnímání

RVP očekávaný výstup ZUŠ II. stupeň, obor: výtvarný obor
samostatně řeší výtvarné problémy, experimentuje, argumentuje, diskutuje, respektuje různá hlediska, umí se poučit, obhájí nebo změní vlastní postup, podílí se na utváření pravidel týmové spolupráce

délka programu 90 minut
maximální kapacita 15 žáků 
lektorka Mgr. Marie Jelínková Ťupová, Dis. 
cena programu 900 Kč za edukační program (do 20 osob), 1200 Kč (nad 20 osob), pedagogický doprovod zdarma
rezervace programu jelinkova@upm.cz, (nejpozději týden předem v pracovních dnech)

Procházka kubistickou Prahou

Vzdělávací program probíhá přímo u vybraných kubistických staveb Prahy. Žáci či studenti se pod odborným vedením seznámí se základními principy českého kubismu v architektuře. Osvojí si architektonické názvosloví a naučí se vnímat detaily staveb. Po skončení programu si účastníci programu domů odnesou vyplněný pracovní list se všemi důležitými informacemi, které budou moci využít i při další návštěvě těchto unikátních staveb.

délka programu 70/90 minut
maximální kapacita 25 žáků 
lektorka Mgr. Marie Jelínková Ťupová, Dis. 
cena programu 90 Kč žák/student, minimální počet ve skupině je 10 osob, pedagogický doprovod zdarma
rezervace programu objednavky@upm.cz, (nejpozději týden předem v pracovních dnech) 

RVP očekávaný výstup ZŠ, obor: výtvarná výchova
Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů

RVP očekávaný výstup Gymnázia, obor: výtvarný obor
Na příkladech objasní vliv procesu komunikace na přijetí a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření; aktivně vstupuje do procesu komunikace a respektuje jeho pluralitu

RVP očekávaný výstup ZUŠ II. stupeň, obor: výtvarný obor
Zná obrazotvorné prvky plošného i prostorového vyjádření, jejich výtvarné a výrazové vlastnosti a vztahy; správně používá odbornou terminologii vztahující se k dané oblasti

Komentované prohlídky v českém jazyce pro školy na objednávku
MŠ, ZŠ
cena 70 Kč žák/student, minimální počet ve skupině je 10 osob,
pedagogický doprovod zdarma

SŠ, VŠ
cena 70 Kč + 40 Kč vstupenka do celého objektu ČMB žák/student,
minimální počet ve skupině je 10 osob, pedagogický doprovod zdarma
rezervace  objednavky@upm.cz, (nejpozději týden předem v pracovních dnech) 

Komentované prohlídky v cizím jazyce (Aj, Nj) pro školy na objednávku
MŠ, ZŠ
cena 90 Kč žák/student, minimální počet ve skupině je 10 osob,
pedagogický doprovod zdarma

SŠ, VŠ
cena 90 Kč + 40 Kč vstupenka do celého objektu ČMB žák/student,
minimální počet ve skupině je 10 osob, pedagogický doprovod zdarma
rezervace  objednavky@upm.cz, (nejpozději týden předem v pracovních dnech) 

„Aktivní zóny“ v expozici

V aktivní zóně expozice je možné vyzkoušet, jak se sedí na replikách kubistických židlí. Pracovní listy Obyčejná židle, nebo muzejní exponát? vyzývají návštěvníky ke zkoumání sedacího nábytku z neobvyklých úhlů pohledu. Pracovní listy Obyčejná židle Ke stažení zde »

Expozici ve stejném patře doplňuje projekce návrhů a realizací převážně pražské kubistické architektury jako jedinečného světového fenoménu. Po zhlédnutí expozice se návštěvníci mohou s mapkou Procházka po pražské kubistické architektuře, kterou UPM připravilo jako dárek pro návštěvníky, vydat na prohlídku kubistické Prahy. Mapa Procházky Ke stažení zde »

Na pracovním stole je připravena skládačka – z jednotlivých dílů lze složit logo expozice, Černou Matku Boží, jehož autorem je grafik Štěpán Malovec.

Součástí expozice budou od února 2016 tablety s časovou osou, medailony osobností českého kubismu, ukázkami dobových kritik a karikatur, archivními snímky výstav Skupiny výtvarných umělců a produkcí Pražských uměleckých dílen a družstva Artěl.

Další informace k expozici Český kubismus v Domě U Černé Matky Boží najdete Zde »

Dům U Černé Matky Boží

Ovocný trh 19
Praha 1