ČESKÝ KUBISMUS

PROGRAM PRO ŠKOLY KE STÁLÉ EXPOZICI / DŮM U ČERNÉ MATKY BOŽÍ

Edukační program v expozici

Edukační program k expozici Český kubismus pro ZŠ, gymnázia, SŠ a  ZUŠ

Obyčejná židle nebo vzácný exponát?
Náš program přiblíží žákům nebo studentům užité umění jako běžnou součást našeho života. Každý den se setkáváme s předměty, které míjíme, aniž bychom je blíže zkoumali. Jedním z nich je i židle. Vzhledem k tomu, že průměrně prosedíme skoro osm hodin denně, zaslouží si i obyčejná, natož židle – vzácný exponát, prozkoumat podrobněji. Součástí programu je komentovaná prohlídka expozice, práce s pracovními listy a s autorskou skládačkou, ze které si žáci či studenti vytvoří vlastní kubistickou židli, kterou si spolu s vyplněnými pracovními listy budou moci odnést domů.

vzdělávací oblast

Umění a kultura

očekávané výstupy RVP ZV

  • vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků

očekávané výstupy RVP G

  • pojmenuje účinky vizuálně obrazných vyjádření na smyslové vnímání, vědomě s nimi pracuje při vlastní tvorbě za účelem rozšíření citlivosti svého smyslového vnímání

očekávané výstupy RVP ZUŠ II. stupeň

  • samostatně řeší výtvarné problémy, experimentuje, argumentuje, diskutuje, respektuje různá hlediska, umí se poučit, obhájí nebo změní vlastní postup, podílí se na utváření pravidel týmové spolupráce

délka programu 90 minut
maximální kapacita 20 žáků/studentů 
lektorka Mgr. Marie Jelínková Ťupová, Dis. 
cena programu 90 Kč za osobu, pedagogický doprovod zdarma
rezervace programu objednavky@upm.cz (nejpozději týden předem v pracovních dnech)

Komentované prohlídky pro školy na objednávku

cílová skupina: žáci ZŠ, studenti SŠ a gymnázií, žáci ZUŠ, studenti VŠ, zájmové skupiny
délka programu: 60 minut
maximální kapacita: 25 žáků/studentů
cena programu v českém jazyce: 70 Kč osoba (minimálně 10 osob), pedagogický doprovod zdarma
cena programu v cizím jazyce (AJ, NJ): 90 Kč osoba (minimálně 10 osob), pedagogický doprovod zdarma
cena vstupenky do expozice: do 15 let zdarma, nad 15 let 40 Kč osoba, pedagogický doprovod zdarma
objednání komentované prohlídky: objednavky@upm.cz (nejpozději týden předem v pracovních dnech)

Aktivní zóny v expozici

V aktivní zóně expozice je možné vyzkoušet, jak se sedí na replikách kubistických židlí. Pracovní listy Obyčejná židle, nebo muzejní exponát? vyzývají návštěvníky ke zkoumání sedacího nábytku z neobvyklých úhlů pohledu.
Pracovní listy Obyčejná židle ke stažení zde

Expozici ve stejném patře doplňuje projekce návrhů a realizací převážně pražské kubistické architektury jako jedinečného světového fenoménu. Po zhlédnutí expozice se návštěvníci mohou s mapkou Procházka po pražské kubistické architektuře vydat na prohlídku kubistické Prahy.
Mapa Procházky ke stažení zde

Na pracovním stole je připravena skládačka – z jednotlivých dílů lze složit logo expozice, Černou Matku Boží, jehož autorem je grafik Štěpán Malovec.

Součástí expozice budou od února 2016 tablety s časovou osou, medailony osobností českého kubismu, ukázkami dobových kritik a karikatur, archivními snímky výstav Skupiny výtvarných umělců a produkcí Pražských uměleckých dílen a družstva Artěl.