Rubriky
články

Dílna Pimprlata s Tititi

před zahájením dílny
komentovaná prohlídka
návrhy
návrhy

průběh dílny
průběh dílny
průběh dílny
namalované figurky

konečné výtvory všech účastníků