DIRECTOR´S CHOICE – VÝBĚR ZE SBÍREK

15.11.2017 – 25.03.2018

Autoři: Helena Koenigsmarková, Radim Vondráček a Michal Stříbrný

Kurátor: Michal Stříbrný a kolektiv UPM

Architektonické řešení: Roháč Stratil architektonický ateliér

Grafické řešení: studio Colmo

Hlavní výstava k znovuotevření muzea po rekonstrukci představí výběr nejvýznamnějších předmětů napříč celým sbírkovým fondem UPM. Jde o sbírky skla, keramiky a porcelánu, sbírku grafiky a fotografie, sbírku nábytku, kovů a sbírku textilu, módy a hraček. Výstavou muzeum stručně představuje široké spektrum a význam sbírkového fondu, který vznikal od roku 1885, kdy bylo muzeum založeno. Je exkurzí historickým vývojem užitého umění a zároveň dějinami sběratelství a příběhy muzejních akvizic. Výstava bude prezentovat cca 300 exponátů od gotiky po 20. století. Navazuje jak na původní výběr pro poslední stálou expozici Příběhy materiálů, tak předjímá novou stálou expozici, která bude vytvářena v letech 2017 – 2020. 

Mezi vybranými exponáty je řada unikátů z muzejních sbírek, z nichž některé jsou v originále zpřístupněny po dlouhých letech nebo vůbec poprvé.  Vystavena je část Karlštejnského pokladu z poloviny 14. století včetně misky s ptáky, dokládající vysokou úroveň lucemburských zlatníků na pražském královském dvoře, nebo tzv. Thun-Hohensteinská alba, vzorníky platnéřských prací obsahující vyobrazení pozdně gotické a renesanční zbroje a brnění z 15. a 16. století. Tato dvě cenná alba byla dlouhá desetiletí považována zahraničními badateli za ztracená či zničená, vystavena na veřejnosti budou poprvé po více než osmdesáti letech. Vzácnými ukázkami budou připomenuty i práce rudolfinských dvorských mistrů, užité umění baroka a biedermeieru a nechybí ani reprezentativní exponáty moderní tvorby, včetně nejslavnějšího fotografického aktu Františka Drtikola Vlna z roku 1926. 

Jedním z impulsů, kromě původně připravované putovní výstavy pro USA Mistrovská díla z UPM, je projekt londýnského nakladatelství Scala Publishers, které vydává stejnojmennou publikaci Director’s Choice v několika světových jazycích. Tato edice představuje veřejnosti výběr provedený ředitelem/ředitelkou konkrétního muzea dle výběru nakladatelství. V tomto případě jde o vůbec první prezentaci českého muzea. Základní osu tematických kapitol výstavy tvoří 37 ředitelkou vybraných exponátů ze sbírek UPM, doplněné komentáři k socio-kulturním kontextům díla, tvůrcům a jejich době.

Výstavu doprovází rozsáhlý edukační program.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Otevírací doba
středa až neděle 10–18 hodin
úterý 10–20 hodin
pondělí zavřeno

Vstupné
základní 150 Kč | snížené 80 Kč | rodinné 250 Kč