Emil Filla

(1882–1953)


Malíř, sochař, redaktor a teoretik umění. Studoval Akademii výtvarných umění, kterou po třech letech studia opustil kvůli tamnímu příliš konvenčnímu přístupu k umění. Stal se spoluzakladatelem spolku Osma, byl členem Spolku Mánes a pracoval jako redaktor časopisu Volné směry. Roku 1914 podnikl cestu do Paříže a společně s Otto Gutfreundem, Bohumilem Kubištou a Antonínem Procházkou se stal prvním protagonistou kubismu v Čechách.