FOTOGRAFEM NA VLASTNÍ KŮŽI. INTERAKTIVNÍ PROGRAM

15. 11. 2023 v 15 h

Komorní interaktivní program s dramatickými prvky Fotografem na vlastní kůži seznámí účastníky s životem a tvorbou Josefa Sudka a zároveň v rámci programu účastníci navštíví i aktuální výstavu v Galerii Josefa Sudka Jan Posselt: Fotografie. Provází Martin Piják.

Kdo je fotograf a co všechno může na svých snímcích zachytit? Co předchází tomu, než se zmáčkne spoušť? Jaká byla cesta Josefa Sudka k tomu, aby se stal významným českým fotografem? Kdy a kde žil, s kým se stýkal, a jaké fyzické omezení musel při své životní cestě překonávat?
Společně se projdeme místy, která Josef Sudek fotografoval, a také navštívíme byt, kde dnes UPM provozuje Galerii Josefa Sudka.

Program je součástí cyklu Zažít profesi. Cyklus Zažít profesi vznikl jako součást projektu Interaktivní vzdělávání v oblasti tradičních řemesel, technik a materiálů v muzejní praxi, realizovaném v rámci programu Erasmus+ (2022-1-CZ01-KA122-ADU-000078277)

Galerie Josefa Sudka

Úvoz 24
Praha 1–Hradčany

Vstupné 130 Kč | snížené 110 Kč