GLASS IN BRNO AND MORAVIA CA. 1200–1550

Kniha sestávající ze tří částí představuje zcela ojedinělý počin na poli bádání o středověkém skle na Moravě. První svazek (Assessment of Finds) je věnován vyhodnocení nálezů skla v rámci jednotlivých historických období (sklo za Přemyslovců, Lucemburků, atd.). Součástí vyhodnocení jsou i chemické analýzy a zasazení skla a sklářství do historického rámce.

Druhý díl (Catalogue of Glass) je katalogem nálezů, který zahrnuje více než tři tisíce exemplářů skleněných nádob. Součástí katalogu je i zhodnocení jednotlivých tvarů skla. Oba díly jsou vybaveny bohatou kresebnou a fotografickou dokumentací. Přílohu II. dílu tvoří CD s katalogem zahrnujícím více než 300 objektů se sklem, tedy nálezové okolnosti jednotlivých předmětů.

vydavatel: Archaia Brno, UPM v Praze
autorka: Hedvika Sedláčková
vydání: anglické s českým resumé za každou kapitolou
formát: 30,6 x 23 cm, pevná vazba
počet stran: 235 (I. díl), 491 (II. díl)
I. díl ISBN 978-80-7101-181-1 (UPM)
II. díl ISBN 978-80-7101-185-9 (UPM)
cena (v UPM): 1500 Kč